Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban című pályázat
(KMOP 4.5.2-11-2012-0008 szám)
Program neve: KMOP-4.5.2-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
Megvalósítás időpontja: 2013. 01.28 – 2015. 12.31.
A projekt összes költsége: Összesen: 417.756.850 Ft, (önrész: 251.090.183 Ft támogatás: 150.000 Ft)

Rövid leírás:
Zugló új bölcsődéje, a 48 férőhelyes Mesevonat Bölcsőde 2016 márciusában nyitotta meg kapuit.
A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós támogatásból és az önkormányzat saját forrásából valósult meg.
Az Erzsébet királyné útja – Öv utca – Szatmár utca által határolt önkormányzati tulajdonú telken 2015 márciusában indult a kivitelezés. A közbeszerzési eljárás nyertese, FK Raszter Építő Zrt. feszes munkatempóban építette meg a bölcsődét, ugyanis a 2007-2013-as uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó projekt támogatásának felhasználására 2015 novemberéig volt lehetősége Zuglónak.
A projektnek köszönhetően a Zuglóban kialakult bölcsődei férőhelyhiány csökkenése valósult meg. Két gondozási egységben, összesen négy csoportszobában 48 kisgyermek napközbeni ellátása biztosított, ugyanakkor új munkahelyek teremtésével 24 fős szakmai és kisegítő személyzet működteti az intézményt. A bölcsőde modern technológiával felszerelt saját főzőkonyhájában lehetőség van a speciális étkeztetési igények kielégítésére. Tornaszoba, mozgásfejlesztő, időszakos gyermekfelügyeletnek helyt adó szobák kerültek kialakításra, amelyek mobil fal egybenyitásával akár közös családi-intézményi rendezvények helyszínéül is szolgálhatnak. A külső-belső tereket letisztult, esztétikus kialakítás jellemzi, az udvaron parkolóhelyek és biciklitárolók kerültek kialakításra, az épület zöldtetővel fedett, napelemek segítik az energiatakarékos üzemeltetést, a játszóudvar a kertvárosias hangulatú Szatmár utca felé néz.

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában
(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389)
Program neve: KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Megvalósítás időpontja: 2014.06.24. – 2015. 10.31.
A projekt összes költsége: összesen: 141.533.990,- Ft (önrész: 21.230.098,- Ft, támogatás: 120.303.892,- Ft)

Rövid leírás:
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata épületenergetikai fejlesztési pályázat keretében valósította meg a Hunyadi János Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítését.
A projekt keretében az iskola fő- és melléképületének épületenergetikai korszerűsítése történt meg. A projekt elsőszámú célja olyan energetikai konstrukció megvalósítása volt, amely ésszerű időn belül biztosítja az üzemeltetési költségek vonatkozásában a beruházás megtérülését. A beruházás által utólagos hőszigeteléssel, valamint külső nyílászárók cseréjével lehetővé vált az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése, ezáltal az energia felhasználás minimalizálása és költségmegtakarítás. Az épület korszerűsítésének megvalósulásával állapotának nagymértékű javulása, az épített környezet esztétikai változása is bekövetkezett és jelentősen javult az épületeket használók komfortérzete is.

ARCHÍV ADATOK:

Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával Zuglóban című pályázat
(KMOP-4.6.1-11-2012-0037)
Program neve: Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11)
Megvalósítás időpontja: 2012.12.21 – 2014.09.30.
A projekt összes költsége: Összesen: 348.871.919 Ft (önrész: 139.279.053 Ft, támogatás: 209.592.866 Ft)

Rövid leírás:
A kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladat-ellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása volt a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.
A projekt keretében a Csicsergő Óvoda fejlesztése valósult meg. A Wass Albert tér 12-13. szám alatti egyszintes épület (volt Kisebbségek Háza) átalakításával jött létre a Csicsergő Óvoda új telephelye 3 csoportszoba és a hozzájuk kapcsolódó szükséges szociális helyiségek, továbbá a külső játszóudvar létrehozásával.

Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban című pályázat
(KMOP-4.6.1-11-2012-0027)
Program neve: Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11)
Megvalósítás időpontja: 2013.03.01 – 2014.09.30.
A projekt összes költsége: Összesen: 363.328.626 Ft, (önrész: 153.060.755 Ft, támogatás. 210.267.871 Ft)

Rövid leírás:
A kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása volt a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.
A projekt keretében a Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése valósult meg. A jelenlegi 6 csoportszoba 3 új csoportszobával bővült (meglévő helyiségek átalakításával, szükséges épület hozzáépítéssel), a csoportszobákhoz szükséges eszközök is a projekt részét képezték, továbbá a játszóudvar fejlesztése valósult meg.

“Silver city” című pályázat
(SEE/D/0325/4.1)
Program neve: Dél-kelet Európai Területi Együttműködési Program (Interreg SEE ETE South East Europe) – „Dél-kelet európai városok együttműködése az idősek társadalmi és gazdasági integrációja a fenntartható városfejlesztés keretében”
Megvalósítás időpontja: 2012.10.01.- 2014.09.30.
A projekt összes költsége: 1.661.306.40.- euro ebből Zuglóra eső rész: 434.794,80.- euro (önrész: 21.762.24.- euro, támogatás: 413.032.56.- euro)

Rövid leírás:
A SEE Program általános célja az volt, hogy az idősek társadalmi és gazdasági integrációjának területén a nemzetközi projektekben részvevő szervezetek (önkormányzatok, központi hatóságok és egyéb közérdekű szervezetek) széles körben hasznosítható, előremutató és innovatív megoldásokat felmutató tapasztalatokat szerezzenek. Az adott tématerülethez kapcsolódó partneri szintű jó gyakorlatok megismerésén és megosztásán túl a nemzetközi partnerség a választott tématerület fejlesztését célzó innovatív megoldásokat dolgozott ki és tesztelt, konkrét fejlesztési projekteket készített elő, amelyek aztán az adott országok saját, ún. nemzeti „EU-s” forrásaiból kerültek finanszírozásra.
A Silver City projekt keretében Zugló Önkormányzata az idősödő lakosság aktivitásának és életminőségének javítására irányuló önkormányzati kezdeményezésekhez kívánt hozzájárulni:
1/ helyi szintű stratégiai, intézményi együttműködési kereteket alakított ki a meglévő helyzet feltárása, az önkormányzat által azonosított problémák és a célcsoport igényfeltárása alapján
2/ konkrét, önkormányzati kezdeményezéssel és koordinációval megvalósítható megoldásokat próbált ki és értékelt (pilot projektek megvalósítása)
3/ a partnerségben résztvevő más városok tapasztalatait, kezdeményezéseit tapasztalatilag megismerte a projekt keretében megvalósuló tanulmányutak, helyszíni látogatások, munkaértekezletek révén
4/ konkrét intézkedési/akciótervet fogadott el a tesztelés alapján kiválasztott legjobb megoldások bevezetésére.

“Egy jó szó Zuglóban” című pályázat
(TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011)
Program neve: TÁMOP-5.6.1.C-11/1 „Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés”
Megvalósítás időpontja: 2013.08.29 – 2014.10.31.
A projekt összes költsége: 73.267.842,- Ft (önrész: 0,- Ft, Támogatás: 73.267.842,- Ft)

Rövid leírás:
A pályázat a már áldozattá vált személyek képzések és foglalkozások általi minél hatékonyabb segítését és az ehhez szükséges szakemberképzést, felkészítést, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgálta.

Zuglói önkormányzat komplex szervezetfejlesztése
(ÁROP 3.A.2-2013-2013-0043)
Program neve: ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára
Megvalósítás időpontja: 2014.01.02- 2014.12.31.
A projekt összes költsége: összesen: 40.000.000,- Ft (önrész: 0,- Ft, támogatás: 40.000.000,- Ft)

Rövid leírás:
A projekt keretében a megvalósított korábbi zuglói TÁMOP 3.A.1 projekt értékelésére épülve kerültek meghatározásra olyan szervezetfejlesztési célok, melyek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeiben az átláthatóbb, hatékonyabb munkavégzést szolgálták a projekt megvalósítása által.

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében
(KMOP-3.3.3-13-2013-0032)
Program neve: KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése.
Megvalósítás időpontja: 2013.07.15- 2014.07.31.
A projekt összes költsége: 25 073 665,- Ft, (önrész: 0,- Ft, támogatás: 25 073 665,- Ft)

Rövid leírás:
A projekt célja az Aprótalpak Bölcsőde épületének üzemeltetési költségeinek csökkentése megújuló energiahordozó felhasználásával, amelyet napelemes rendszer kiépítése tett lehetővé.

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében
(KMOP-3.3.3-13-2013-0022)
Program neve: KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése.
Megvalósítás időpontja: 2013.07.15- 2014.07.31.
A projekt összes költsége: 25 032 269,- Ft, (önrész: 0,- Ft, támogatás: 25 032 269,- Ft)

Rövid leírás:
A projekt célja a Mókavár Óvoda/Móka-kacagás Bölcsőde épületének üzemeltetési költségeinek csökkentése megújuló energiahordozó felhasználásával, amelyet napelemes rendszer kiépítése tett lehetővé.

Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával Zuglóban című pályázat

– Castor&Pollux_Bt_komm
– EPKAR_Zrt_kivit_mod
– DrTM67_Kft_konyvvizsgalat
– EPKAR_Zrt_kivitelezes
– FairPlayTrade_Kft_eszkoz
– FairPlayTrade_Kft_eszkoz_mod
– FairPlayTrade_Kft_eszkoz2
– KatoLaszlo_rehab_tervezo
– Magyarterv_Kft_terv_muvezetes
– Magyarterv_Kft_tervezes_eng.
– Magyarterv_Kft_tervezes_kiv
– ZVK_Zrt_bonyolito

Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban című pályázat

– EPKAR_ZERON_Zrt_kivitelezes
– EPKAR_ZERON_Zrt_mod
– FairPlayTrade_Kft_eszkoz
– FairPlayTrade_Kft_eszkoz_mod
– FairPlayTrade_Kft_eszkoz2
– Magyarterv_Kft_terv_muvezetes
– Magyarterv_Kft_tervezes_eng
– Magyarterv_Kft_tervezes_kiv
– Rehabexpert_Kft_rehab_tervezo
– X2_Kft_kiadvany
– ZKNP_riaszto
– ZVK_Zrt_bonyolito

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban című pályázat

– Castor&Pollux_Bt_komm
– NITEO_Kft_terv_muvezetes
– ZVK_Zrt_bonyolito
– Arkkitehti Építész és Mérnökiroda Kft. megbízási szerződés
– Euro-Expert Team Kft. adásvételi szerződés
– FK-Raszter Építő Zrt. vállalkozási szerződés
– HOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. adásvételi szerződés
– KOMPAN Képviselet adásvételi szerződés
– Lyra Florae kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalkozási szerződés
– Niteo Kft. megbízási szerződés módosítása

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében

– EGSZI_Kft_komm
– EGSZI_Kft_muszaki_ell
– EGSZI_Kft_pm
– ElsoMagyarBiogaz_Kft_kivitelezes
– EnergiaProgram_Kft_elokesz
– EnergiaProgram_Kft_elokesz_mod

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében

– EGSZI_Kft_komm
– EGSZI_Kft_muszaki_ell
– EGSZI_Kft_pm
– ElsoMagyarBiogaz_Kft_kivitelezes
– EnergiaProgram_Kft_elokesz
– EnergiaProgram_Kft_elokesz_mod
– Gall_Bernadett_kozbesz

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013

– Kerítés felújítás
– Kerítés felújítás – szerződésmódosítás
– Kerítés feljítás – szerződés

„Egy jó szó Zuglóban” című pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011)

– 4 oldalas ujsag behuzasa – szerzodes
– 4 oldalas ujsag nyomdai eloallitasa – szerzodes
– 4 oldalas ujsag nyomdai eloallitasa – szerzodesmodositas
– 13 perces film – szerzodes
– 20 perces film – szerzodes
– A1-es plakatok – szerzodes
– A5-os szorolapok – szerzodes
– Animator – szerzodes
– Animator – szerzodesmodositas
– B tipusu tabla – szerzodes
– D tipusu tabla – szerzodes
– Display – szerzodes
– Fotodokumentalas – szerzodes
– Honlap – szerzodes
– Jogi tanacsadas – szerzodes
– Kiadvany – szerzodes
– Koncepcio – szerzodes
– Konfliktuskezelesi trener – szerzodes
– Konfliktuskezelesi trening helyszin – szerzodes
– Konfliktuskezelesi trening szervezes – szerzodes
– Konyvvizsgalat – szerzodes
– Konyvvizsgalat – szerzodes
– Koordinator – szerzodes
– Kortars-segito szakember – szerzodes
– Mediacios kepzes szervezes – szerzodes
– Mediacios kepzes szervezes 1 nap – szerzodes
– Mediacios kepzes trener – szerzodes
– Mediacios kepzes trener 1 nap – szerzodes
– Mentalhigienes szakember – szerzodes
– Multifunkcios – szerzodes
– Notebook – szerzodes
– Onvedelmi oktato – szerzodes
– Onvedelmi tanfolyam helyszin – szerzodes
– Pc – szerzodes
– Piackutatas – szerzodes
– Plakatok, szorolapok kihelyezese – szerzodes
– PR – szerzodes
– Prevencios szorolap – szerzodes
– Prevencios szorolap kiosztasa – szerzodes
– Projektasszisztens – szerzodes
– Promocios targyak – szerzodes
– Protokoll – szerzodes
– Sajtokozlemeny – szerzodes
– Szakertoi anyag – szerzodes
– Szakmai asszisztens – szerzodes 2
– Szakmai asszisztens – szerzodes
– Szervezo – szerzodes
– Szocialis munkatars 1 – szerzodes
– Szocialis munkatars 2 – szerzodes 2
– Szocialis munkatars 2 – szerzodes
– Trauma-feldolgozo foglalkozas helyszin – szerzodes
– Trauma-feldolgozo foglalkozas szervezes – szerzodes
– Workshop helyszin – szerzodes
– Workshop szervezes – szerzodes
– Workshop szakerto eloado – szerzodes
– Gyakorlati utmutato – szerzodes
– Workshop szervezes – szerzodesmodositas
– Workshop szakerto eloado – szerzodesmodositas
– Workshop helyszin – szerzodesmodositas

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389)

Előkészítés – energetikai felmérés – szerződés
– Előkészítés – energetikai számítások – szerződés
– Előkészítés – energetikai tanulmány – szerződes
– Előkészítés – közbeszerzés – szerződés
– Elokeszites – beavatkozasi tervek – szerzodes
– Elokeszites – kozbeszerzes megvalositasra
– Elokeszites – tervezes – szerzodes
– Baratta Építész és Mérnök Iroda Kft. megbízási szerződés
– Jakus és Jakus Szolgáltató Kft. vállalkozási szerződés
– Kálmán Katalin megbízási szerződés
– Nexus-TERV Mérnöki Menedzser Iroda Kft. megbízási szerződés
– Nexus-TERV Mérnöki Menedzser Iroda Kft. tervezési szerződés
– Swietelsky Magyarország Kft. vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
– Swietelsky Magyaroszrág Kft. vállalkozási szerződés
– ZVK Zrt. eseti megbízási szerződés

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb