Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
május 26. kedd, Fülöp

Az önkormányzat által megnyert pályázatok

Nyertes, megvalósítás alatt álló pályázatok

1. A Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő kiegészítő fejlesztése 

 • Támogató program neve: TÉR_KÖZ BUDAPEST
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2018.02.01.-2019.05.31.
 • Projekt tervezett költségvetése: 100.000.000 Ft támogatás + önerő (mértéke meghatározás alatt van)
 • Rövid leírás: A fejlesztés tartalma: műanyag burkolatos futópályák (kerekesszékeseknek is alkalmas szélességű pályával), 3db műanyag burkolatú palánkos futballpálya, amelyek közül egy télen paneles jégpályává alakítható, kisgyermek-játszótér: kisebb korosztály számára (0-6 éves korig) alkalmas játszóeszközök kihelyezése (pl. hinta, homokozó, rugós játékok, mászótorony, stb.), amelyek a mozgássérült gyermekek igényeit is figyelembe vevő, integrált játszóeszközök lesznek, senior fitnesz pálya: öntött gumi burkolatos pálya kiépítés, saját súlyos eszközökkel, mászófal kiépítése a klubház kapuzatára.

2. Megújuló zöld folyosó” – Budapest XIV. kerület Vezér út zöldfelületének fejlesztése (Egressy út és Fogarasi út közötti szakasz)

 • Támogató program neve: TÉR_KÖZ BUDAPEST
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2018.04.01.-2019.08.31.
 • Projekt tervezett költségvetése: 100.000.000 Ft támogatás + önerő (mértéke meghatározás alatt van)
 • Rövid leírás: A Vezér úton (az Egressy út és a Fogarasi út közötti szakaszon) az útpadka és a lakóingatlanok közötti viszonylag széles, kerületi fenntartású zöldsáv növényzetének megújítása, a közlekedési kapcsolatok újragondolása, közösségi-pihenő funkciók kialakítása szerepel az elképzelések között. A projekt pontos tartalmának kialakítása közösségi tervezéssel folyamatban van, véglegesítése 2018.01.30-ig várható.

3. Széchenyi István Általános Iskola Telepes utcai homlokzatának felújítása

 • Támogató program: Fővárosi Építészeti Értékvédelmi Támogatás és Műemléki keret 2016
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2017.06.16.-2018.06.16.
 • A projekt tervezett költsége: 37.000.000 Ft támogatás + 10.225.000 Ft önrész
 • Rövid leírás: A fővárosi védelem alatt álló iskola épületén a Telepes utcai homlokzaton nyílászárók cseréje, a tégla és kerámiaelemek tisztítása, a hiányzó elemek elkészítése és végül a homlokzat újrafestése történik meg. Budapest Főváros Önkormányzatával a Megállapodás aláírásra került. A kivitelezési tervek elkészítése folyamatban van.

4. A Zuglói Civil Ház felújítása

 • Támogató program neve: EMMI Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2017.12.01.-2018.02.28.
 • A projekt összes költsége: 651.000 Ft támogatás és 1.680.950 Ft önrész
 • Rövid leírás: A Civil Ház által, a nagyközönségnek nyújtott ingyenes internet-hozzáférési lehetőséget napi rendszerességgel korlátozza az a tény, hogy az érintett klubszoba nem hozzáférhető, ezért az intézményt további egy klubszobával bővítjük. A pályázati költség első része, ennek a helyiségnek az internetes-hálózati csatlakoztatása és összekötése az intézmény eddig használt informatikai rendszerével, a másik pedig egy klubszoba klimatizálása, mely a három oldalról azt körülvevő üvegfalfelület okán, a nyári hónapokban olyan hőterhelést kap, hogy a használata gyakorlatilag ellehetetlenül.

5. ASP rendszerhez való csatlakozás

 • Támogató program neve: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2017.06.01. – 2018.06.30.
 • A projekt összes költsége: 6.163.526 Ft (támogatás)
 • Rövid leírás: A projekt célja az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése eszközbeszerzéssel, az egyes szakrendszerekhez történő csatlakozáshoz szükséges adatmigráció, adattisztítás, adatfeltöltés, szabályzatok módosításának és kialakításának elvégzésével, képzéseken való részvétellel.

6. Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó

 • Támogató program: VEKOP-5.3.1-15
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2016. december 20. – 2019. augusztus 31.
 • Rövid leírás: A fejlesztés célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Cél továbbá a közúti torlódások mérséklése az egyes közlekedési módok jobb arányának elérésével, s mindezek érdekében cél az egységes és kerékpározható közúthálózati kialakítás megteremtése. A fentiek érdekében a Főváros további résztvevőkkel közösen konzorciumot hozott létre, s így valósítja meg a beruházást, azaz a Rákos-patak menti kerékpárút megépítését. projekt teljes költsége: 2.300.000.000 Ft
 • Zugló Önkormányzatnál jelentkező támogatási összeg: Ingatlan vásárlás költségei: 9.200.000 Ft, Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: 1.1500.000 Ft, Egyéb szolgáltatási költségek, szemléletformálás: 4.600.000 Ft.

7. SUNRISE – Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában

 • Támogató program neve: Horizon2020 Kutatás-fejlesztési program
 • Projekt megvalósításának időtartama: 2017. május 1. – 2021. április 30.
 • Projekt költségvetése: 42.000.000 Ft támogatás
 • Rövid leírás: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ és a Mobilissimus Kft az Európai Unió Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programjában a SUNRISE projektben a zuglói Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást. A projekt egy nemzetközi konzorcium közös vállalkozása, amelyben 3 magyar, 2 svéd, 2 német, 3 izraeli, 1 görög, 2 brit, 1 osztrák, 1 belga, 1 spanyol partner vesz részt. Egy közös tanulási folyamatban a résztvevő városokban egy-egy „szomszédsági mobilitási laboratórium” kialakítása, létrehozása, működésének elemzése valósul meg annak érdekében, hogy a közös városi mobilitási kihívásokra egész Európára vonatkozóan alkalmazható javaslatokat dolgozzunk ki, illetve a helyi szinten előkészítsük a „Fenntartható Szomszédsági Mobilitási Terveket”.

8. CHESTNUT – Fenntartható Városi Közlekedési Tervek kidolgozása

 • Támogató program neve: Duna Transznacionális Program
 • Projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017.01.01. – 2020.05.31.
 • Projekt költségvetése: 39.500.000 Ft, melyből 37.525.000 Ft a támogatás összege
 • Rövid leírás: A pályázat célja a Duna-menti városok TEN-T folyosókkal és magával a Dunával való összeköttetései közlekedési és környezeti problémáinak mérséklése érdekében közös módszertan kidolgozása mobilitási szcenáriók felvázolásához, Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) készítéséhez, mindezeket pilot projektekkel alátámasztva. A projekt Velenje (Szlovénia) önkormányzatának vezetésével 2 osztrák, 1 bulgár, 2 horvát, 1 cseh, 2 magyar, 2 román, 2 szlovén, 1 bosznia-hercegovinai partner bevonásával partnerségben valósul meg.

9. AWAIR – Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében

 • Támogató program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program 3. prioritás
 • Megvalósítás tervezett időpontja: 2017.09.01-2020.09.01.
 • A projekt költségvetése: 94.500.000 Ft, melyből a támogatás 89.774.000 Ft
 • Rövid leírás: A projekt fő célja, hogy helyi szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére. A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium dolgozta ki és nyújtotta be, főpályázó az olaszországi Megelőzési, Környezetvédelmi és Energia Ügynökség, Emilia-Romagna Régióból.

2017-ben megvalósult pályázati projektek

1. Móra Ferenc Általános Iskola energetikai felújítása

 • Program neve: EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszak, Energiahatékonysági Program
 • Projekt összköltsége: 297.003.251 Ft, melyből 252.452.763 Ft a támogatás
 • Megvalósítás időpontja: 2016.06.01.-2017.04.30.
 • Rövid leírás: A projekt keretében a Móra Ferenc Általános Iskola energetikai felújítása történik meg az alábbi tevékenységekkel:
 • Homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárócsere, 32,34 kW-os napelemes rendszer telepítése villamos energia termelésére,
 • gépészeti korszerűsítések: a fűtési körök szabályozhatóvá tétele szivattyúk és szabályozószelepek beépítésével, a radiátorok szabályozhatósága termoszelepek beépítésével ill. cseréjével, valamint a szükséges csővezetékek cseréje,
 • intelligens épületfelügyeleti rendszer telepítése energiamenedzsment céljából, intelligens épületfelügyeleti rendszert működtető személyzet továbbképzése (1 fő), tanárok/oktatók továbbképzése (10 fő): energiahatékonysági alapismeretek, speciális technikák és módszerek az energiahatékonysági ismeretek hatékony átadására,
 • diákok szemléletformálása rendezvénysorozat keretében,
 • 3 napos energetikai szemléletformálási tanulmányút Norvégiába tanárok és önkormányzati szakemberek részvételével.

2. A Zuglói Cserepesház parketta burkolatának felújítása

 • Program neve: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
 • Támogató: EMMI
 • Megvalósítás időpontja: 2017.07.03.-2017.07.28.
 • A projekt összes költsége: 744.000 Ft támogatás és 1.950.000 Ft önrész
 • Rövid leírás: A Cserepesház termeiben és irodahelyiségeiben található 30 éves parketta a nagy igénybevételnek köszönhetően elöregedett, megkopott, több helyen elmozdultak az illesztések, ezért balesetveszélyes. A felújítás keretében 277 nm parketta felújítása, csiszolása, lakkozása, szükség szerinti cseréje valósult meg.

3. Iskolai műfüves kispálya építése a Jókai Mór Általános Iskolában

 • Program neve: MLSZ pályaépítési program
 • Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség
 • Megvalósítás időpontja: 2017. július 28. – 2017. augusztus 29.
 • A projekt összes költsége: 14 327 249 Ft, ebből 4.298.175 Ft az önkormányzat által biztosított önrész
 • Rövid leírás: 14×26 m-es műfüves kispálya építése az iskola udvarában, az MLSZ–szel közös finanszírozásban

4. A Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének támogatása

 • Program neve: A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működésének támogatása
 • Támogató: EMMI – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
 • Megvalósítás időpontja: 2017. január 1. – 2017. június 30.
 • A projekt összes költsége: 900.000 Ft támogatás és 400.000 Ft önrész
 • Rövid leírás: A projekt során a 2015-ben újjászerveződött Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének további finanszírozása valósult meg. A támogatást a KEF koordinátor díjára, pólókészítésre és rendezvényszervezésre (szakmai konferencia) fordítottuk.

5. Egészségmegőrző és prevenciós közösségi és önismereti programok a Várna utcai krízisterületen

 • Program neve: Kábítószerpevenciós programok támogatása
 • Támogató: EMMI – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
 • Megvalósítás időpontja: 2017. január 1. – 2017. május 31.
 • A projekt összes költsége: 2.500.000 Ft támogatás és 475.500 Ft önrész
 • Rövid leírás: A támogatás szakmai megvalósítója a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ volt. A „Várna-Kör” projektben Budapest 14. kerületéhez tartozó Várna utcában életvitelszerűen élő, illetve tanulmányaikat ott folytató, szociokulturális értelemben hátrányos környezetből származó fiatalkorúakat és fiatalokat célozta meg. Öt nagyobb programelemből álló, fél éves időszakon átívelő szolgáltatásokkal kívánta elérni őket, és a velük foglalkozó pedagógusokat.

6. Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódó rendezvények, konferenciák, médiaeseményeket innovatív kezdeményezések támogatása

 • Támogató: EMMI – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 • Megvalósítás időpontja: 2017. június 10. – 2017. július 30.
 • A projekt összes költsége: 150 000 Ft (támogatás)
 • Rövid leírás: A támogatási összegből a 2017. június 26-i Kábítószer ellenes világnapon a Zuglói KEF által az Örs vezér téren tartott HERO-in lézer show megvalósítását és drogprevenciós szóróanyagok nyomtatását valósítottuk meg.

2016-ban megvalósult pályázati projektek

1. Mogyoródi úti Sportház fejlesztése

 • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014. évi költségvetési támogatás
 • Megvalósítás időpontja: 2016. február 12. – 2016. október 5.
 • A projekt összes költsége: 219.363.311 Ft, melyből 200.000.000 Ft volt a támogatás
 • Rövid leírás: A projekt keretében elkészült sportpavilonban általános kiszolgáló funkciók (öltözők, raktár, gépészeti helyiség, parkfenntartó, sportszer raktár, mellékhelyiségek), valamint további multifunkcionális edző/ közösségi termek és fogyasztótérrel rendelkező büfé található. Az épület közösségi helyként, a sporttelepen jövőben megrendezendő közösségi vagy sportesemények általános központjaként is szolgál.

2. “Egyenlő esélyekkel Zuglóban és Európában” – Testvérvárosi találkozó

 • Program neve: Európa a Polgárokért
 • Megvalósítás időpontja: 2016. szeptember 15-18.
 • Az elnyert támogatás: 12.000 euro
 • Rövid leírás: Zugló és testvérvárosai (Opava, Racibórz, Veliko Trnovo, Csíkcsicsó, Alsórákos) szakemberei és zuglói fogyatékosügyi intézmények (Vakok Iskolája; Vakok Állami Intézete; Mozgásjavító Általános Iskola; dr. Török Béla Általános Iskola; Zuglói Benedek Elek EGYMI; Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete) részvételével lezajlott konferencia célja volt Zugló és testvérvárosainak találkozója és tapasztalatcseréje, szakmai beszélgetések lebonyolítása a fogyatékossággal élők és egészségesek együttélésének, hétköznapi együttműködésének javítása, az integráció, a befogadás, a másság elfogadásának növelése a lakosság körében.

3. ISKOLAI MŰFÜVES PÁLYAÉPÍTÉS a Hunyadi János Általános Iskolában

 • Program neve: MLSZ pályaépítési program
 • Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség
 • Megvalósítás időpontja: 2016. július – 2016. augusztus
 • A projekt összes költsége: 25 642 154 Ft, melyből az önkormányzat 7.492.646 Ft önrészt biztosított + 368.300 Ft előkészítési költséget
 • Rövid leírás: 22×42 m-es műfüves kispálya épült az iskola udvarában az MLSZ–szel közös finanszírozásban

4. SÁTORFEDÉS műfüves pálya fölé a BVSC sporttelepen 2.

 • Program neve: Sátorfedés építése műfüves kispályára a BVSC területén
 • Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség
 • Megvalósítás időpontja: 2016. május 27. – 2016. június 28.
 • A projekt összes költsége: 51.861.015 Ft, melyből az önkormányzat 15.558.305 Ft önrészt fizetett.
 • Rövid leírás: A 2014-ben a BVSC területén létesített 3 műfüves pálya egyikét – a jobb kihasználtság érdekében – sátorral fedte be az Önkormányzat. A projekt az MLSZ-szel közös finanszírozásban jött létre. A sátorfedés valamint a megépített járda elkészült és 2016. június 28-án átadásra került, a projekt lezárult.

5. CSANÁDI ÁRPÁD ISKOLA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSECSANÁDI ÁRPÁD ISKOLA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSE

 • Program neve: A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola udvarán sportpálya létesítése
 • Támogató: Magyar Olimpiai Bizottság Megvalósítás időpontja: 2016. március 16. – 2016. május 3.
 • A projekt összes költsége: 15.000.000 Ft (támogatás) +299.000 Ft + ÁFA (műszaki ellenőr, önrész)
 • Rövid leírás: A MOB támogatásával megvalósult a Csanádi Árpád iskola udvarának FS 40 gumilapokkal történő lefedése, sportpályák kialakítása. A két pálya (röplabda és streetball) mellett – a kisebb korosztály számára – hinta és mászóka is telepítésre került.

2015-ben megvalósult projektek

1. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉS A ZUGLÓI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

 • Támogató program neve: KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
 • Megvalósítás időpontja: 2014.06.24.-2015.10.31.
 • Projekt teljes költségvetése: 211.824.405 Ft, ebből a támogatás összege:140 312 124 Ft
 • Rövid leírás: A projekt keretében a zuglói Hunyadi János Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése valósult meg (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, pince- és padlásfödém szigetelés.).

2. KMOP-4.5.2-11-2012-0008 ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, ÚJ TELEPHELYEN ZUGLÓBAN

 • Program neve: KMOP-4.5.2-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
 • Megvalósítás időpontja: 2013.01.28 – 2015.11.25.
 • A projekt összes költsége: 392.162.612 Ft, ebből a támogatás összege 166 666 667 Ft.
 • Rövid leírás: A projekt keretében Zugló Önkormányzata egy 48 férőhelyes, új, szükséges eszközökkel felszerelt bölcsődei intézményt hozott létre „Mesevonat Bölcsőde” néven. Ez egyben az első üteme egy összesen 96 férőhelyes bölcsődei intézmény építésének. A beruházás 24 új munkahelyet teremtett. A bölcsőde 2016. márciusban megkapta a működési engedélyt és megnyitotta kapuit.

3. KAB-KEF-15-B-22374 – A ZUGLÓI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

 • Program neve: A Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása (KAB-KEF-15-B-22374)
 • Támogató: EMMI – Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
 • Megvalósítás időpontja: 2015. július – 2015. december 31.
 • A projekt összes költsége: 900.000 Ft (támogatás: 400.000 Ft, önrész: 500.000 Ft)
 • Rövid leírás: A projekt során az újjáinduló Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése került finanszírozásra. A támogatást logótervezésre, pólókészítésre, rendezvényszervezésre (szakmai konferencia) és a koordinátor díjára fordítottuk.

4. Alternatívákat nyújtó komplex közösségalapú program zuglói szegregátumban élő fiatalok számára

 • Program neve: Kábítószer prevenciós programok támogatása
 • Támogató: EMMI, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
 • Megvalósítás időpontja: 2015. július – 2015. december 31.
 • A projekt összes költsége: 2.062.700 Ft (800.000 Ft támogatás + 1.262.700 Ft önrész)
 • Rövid leírás: A támogatás szakmai megvalósítója a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ volt. A „Várna Projekt” során a Központ munkatársai a Várna utcában és környékén élők számára szervezett színes programkínálattal nyújtottak alternatívát. Így pl. szerveztek kertmozis filmklubot, sportprogramokat, újrahasznosítási műhelyt, hangszeres bemutatót és közös utcai zenélést, a kicsiknek kalandjátékot, a fiataloknak pedig pályaorientációs tanácsadást és reszocializációs programokat.

5. Zuglói Térfigyelő rendszer bővítése

 • A támogató program neve: „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”
 • Támogató: Belügyminisztérium
 • Megvalósítás időpontja: 2015. szeptember – 2015. december
 • A projekt összes költsége és egyben támogatása: 8.777.994.- Ft
 • Rövid leírás: A támogatásból Zugló Önkormányzata 3 db térfigyelő kamerát telepített és illesztett be a kerületi térfigyelő rendszerbe az alábbi helyszíneken: Jurisics M. u. – Szobránc u., Egressy út – Gizella út, valamint Hungária krt. – Mogyoródi út kereszteződésekben 1-1 db kamera.

6. ISKOLAI MŰFÜVES PÁLYAÉPÍTÉS az Arany János Általános Iskolában

 • Program neve: MLSZ pályaépítési program
 • Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség
 • Megvalósítás időpontja: 2015. június – 2015. szeptember
 • A projekt összes költsége: 26.715.248 Ft, melyből az önkormányzat által fizetett önrész 8.014.574 Ft + 1.092.200 Ft előkészítési költség
 • Rövid leírás: 22×42 m-es műfüves kispálya építése az iskola udvarában, az MLSZ–szel közös finanszírozásban. A pálya elkészült és 2015 szeptemberében átadásra került, a projekt lezárult.

7. ISKOLAI MŰFÜVES PÁLYAÉPÍTÉS a Németh Imre Általános Iskolában

 • Program neve: MLSZ pályaépítési program
 • Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség
 • Megvalósítás időpontja: 2015. június – 2015. szeptember
 • A projekt összes költsége: 23.837.367 Ft, melyből az önkormányzat által fizetett önrész 7.151.210 Ft + 2.946.400 Ft előkészítés és 348.034 Ft utómunka
 • Rövid leírás: 22×42 m-es műfüves kispálya építése az iskola udvarában, az MLSZ–szel közös finanszírozásban. A pálya elkészült és 2015 augusztusában átadásra került, a projekt lezárult.

8. SÁTORFEDÉS műfüves pálya fölé a BVSC sporttelepen 1.

 • Program neve: Sátorfedés építése műfüves kispályára a BVSC területén
 • Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség
 • Megvalósítás időpontja: 2015. szeptember 7. – 2015. október 29.
 • A projekt összes költsége: 50.740.665 Ft, melyből az önkormányzat 11.053.382 Ft (sátorfedés) + 4.549.369 Ft (pótmunka) önrészt fizetett.
 • Rövid leírás: A 2014-ben a BVSC területén létesített 3 műfüves pálya egyikét – a jobb kihasználtság érdekében – sátorral fedte be az Önkormányzat. A projekt az MLSZ-szel közös finanszírozásban jött létre. A sátorfedéshez szükséges pótmunkák, valamint a fedés elkészült és 2015. október 29-én átadásra került, a projekt lezárult.

9. GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ NYÁRI ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA

 • Támogató: EMMI
 • Megvalósítás időpontja: 2015. június – augusztus
 • A projekt támogatása: 1.180.960 Ft
 • Rövid leírás: 2015. június-augusztus között 49 napon keresztül napi átlagban 55 rászoruló gyermek számára nyújtott napi háromszori étkezést, ezen felül folyamatos programokat térítésmentesen Zugló Önkormányzata. Az étkezéseket és a programokat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. szervezésében és annak Kövér Lajos utca 5. sz. alatti telephelyén, a Varga Zoltán Sportpályán nyári napközis tábor keretein belül biztosítottuk.

Nyertes, megvalósítás alatt álló pályázatok (2013. október)

1. KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban” című pályázat

Megvalósítás időpontja: 2013.12.01. – 2014.09.30.

A projekt összes költsége: Összesen: 359.920.800 Ft, (önrész: 209.920.800.- támogatás: 150.000.000 Ft)

Rövid leírás: A projekt keretében Zugló Önkormányzata egy 44 férőhelyes, új, szükséges eszközökkel felszerelt bölcsődei intézményt hoz létre „Mesevonat Bölcsőde” néven. Ez egyben az első üteme egy összesen 96 férőhelyes bölcsődei intézmény építésének. A beruházás 24 új munkahelyet teremt.

2. KMOP – 4.6.1-11-2012-0037 kódszámú, „Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával Zuglóban” című pályázat

Megvalósítás időpontja: 2013.10.28.-2014.07.30.

A projekt összes költsége: Összesen: 316 446 499 Ft (önrész: 116 862 741 Ft, támogatás. 199 583 758 Ft)

Rövid leírás: A projekt keretében a Csicsergő Óvoda fejlesztése valósul meg. A Wass Albert tér 12-13. szám alatti egyszintes épület (volt Kisebbségek Háza) átalakításával jön létre a Csicsergő Óvoda új telephelye, 3 csoportszoba és a hozzájuk kapcsolódó szükséges szociális helyiségek, továbbá a külső játszóudvar létrehozásával.

3. KMOP – 4.6.1-11-2012-0027 kódszámú, „Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban” című pályázat

Megvalósítás időpontja: 2013.12.01.-2013.08.31.

A projekt összes költsége: Összesen: 363.328.626.- Ft, (önrész: 163.574.149.- Ft, Támogatás. 199.754.477.- Ft

Rövid leírás: A projekt keretében a Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése valósul meg. A jelenlegi 6 csoportszoba 3 új csoportszobával bővül (meglévő helyiségek átalakításával, szükséges épület hozzáépítéssel), a csoportszobákhoz szükséges eszközök, továbbá a játszóudvar is fejlesztés részét képezik.

4. Interreg SEE (Dél-kelet Európai Területi Együttműködési Program) keretén belül kiírt „Silver city”című pályázat 

Megvalósítás időpontja: 2012.10.01.- 2014.09.31.

A projekt összes költsége: 1.733.272 euro ebből Zuglóra eső rész: 449.862 euro (önrész: 67.479 euro, támogatás: 382 382 euro)

Rövid leírás: A Silver City projekt keretében Zugló Önkormányzata az idősödő lakosság aktivitásának és életminőségének javítására irányuló önkormányzati kezdeményezésekhez kíván hozzájárulni: helyi szintű stratégiai, intézményi együttműködési kereteket, önkormányzati kezdeményezéssel és koordinációval megvalósítható megoldásokat kidolgozni (pilot projektek megvalósítása), a partnerségben résztvevő más városok tapasztalatait, kezdeményezéseit tapasztalatilag megismerni, konkrét intézkedési/akciótervet kidolgozni.

5. TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 kódszámú, „EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN” Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja

Megvalósítás tervezett időpontja: 2013.04.01 – 2014.09.30.

A projekt összes költsége: 73 267 842,- Ft (önrész:0,- Ft, Támogatás: 73 267 842,- Ft)

Rövid leírás: Az Önkormányzat és a Zuglói Polgárőrség közös pályázata a már áldozattá vált személyek képzések és foglalkozások általi minél hatékonyabb segítését és az ehhez szükséges szakemberképzést, felkészítést, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgálja.

6. Műfüves pályaépítés a Heltai Gáspár Általános Iskolában

Megvalósítás időpontja: 2013.09.17.-2013.10.25.

A projekt összes költsége: Összesen: 24 778 004,- Ft, Ebből önrész: 7.433.401,-, Támogatás: 17.344.603,- Ft

Rövid leírás: A pályázat megvalósítása 2013. szeptember 17-én kezdődött a zuglói Heltai Gáspár Általános Iskolában. A projekt keretében 22×44 méteres kis műfüves pálya épül az iskola udvarán a salakos burkolatú, rossz állapotú sportpálya helyére.

7. A Mogyoródi úti sportpálya funkcióbővítő fejlesztése

Megvalósítás időpontja: 2014.03.01.-2014.05.31.

A projekt összes költsége: Összesen: 98.537.500,- Ft, Ebből önrész: 19.707.500,-, Támogatás: 78.830.000,- Ft

Rövid leírás: A projekt keretében a leromlott állapotú nagy futballpálya, kézilabdapálya és salakos futópálya felújítása, átalakítása valósul meg új görzenál pálya, mountainbike pálya, 4 futsal pálya és 2 streetball pálya kialakításával. Szaniter, porta és öltöző funkciót ellátó konténerépületek is kihelyezésre kerülnek.

8. KMOP-3.3.3-13-2013-0022 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében”

Megvalósítás időpontja: 2013.11.01.-2013.12.15.

A projekt összes költsége: Összesen: 25.032.269,- Ft, Ebből önrész: 0,-, Támogatás: 25.032.269,- Ft

Rövid leírás: A projekt keretében napelemes rendszer és két inverter kerül kialakításra, amelyek  az intézmény villamos-energia költségeit és ezáltal energiaszámláit is csökkentik.

9. KMOP-3.3.3-13-2013-0032 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében”

Megvalósítás időpontja: 2013.11.01.-2013.12.15.

A projekt összes költsége: Összesen: 25.073.665,- Ft, Ebből önrész: 0,-, Támogatás: 25.073.665,- Ft

Rövid leírás: A projekt keretében napelemes rendszer és két inverter kerül kialakításra, amelyek az intézmény villamos-energia költségeit és ezáltal energiaszámláit is csökkentik.

10. „Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. tagintézményeinek korszerűsítése” című pályázat

Megvalósítás időpontja: 2013.09.30.-2013.10.30.

A projekt összes költsége: Összesen: 1.600.000,- Ft, Ebből önrész: 0,-, Támogatás: 1.600.000,- Ft

Rövid leírás: A pályázat az épülő Civil Ház berendezési tárgyainak beszerzését támogatja.

11. 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet, „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” 

Megvalósítás időpontja: 2013.09.30.-2013.10.30.

A projekt összes költsége: Összesen: 2.154.000,- Ft, Ebből önrész: 1.000.000,-, Támogatás: 1.154.000,- Ft

Rövid leírás: A támogatásból a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft. közösségi színterének technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak fejlesztése, gyarapítása valósul meg.

12. “KEOP-2012-5.5.0/A – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”

Megvalósítás időpontja: 2014. március 11. – 2015. szeptember 30.

A projekt összes költsége: 120.303.891 forint, melynek 85%-a Európai Uniós támogatás

Rövid leírás: Jelen projekt keretében a zuglói Hunyadi János Általános Iskola főépületének épületenergetikai korszerűsítését tervezzük. A projekt elsőszámú célja olyan beruházási, megvalósulási költségében céltudatos, racionálisan szakaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció megvalósítása, amely az üzemeltetési költségek vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás alkalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű időn belüli megtérüléssel biztosítja.

13. HU02-0006-A1-2013 – Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása

Megvalósítás határideje: 2017. április 30.

A projekt összes költsége: 287 003 251, amelynek 85 %-a az EGT Alap támogatása

Rövid leírás: a projekt keretében a zuglói Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai felújítása valósul meg. A felújítás keretében sor kerül a homlokzat hőszigetelésére, tetőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére, napelemes rendszer telepítésére, gépészeti korszerűsítésre és intelligens épületfelügyeleti rendszer kiépítésére. A projekt másik fontos eleme a célcsoport környezettudatos magatartásának formálása.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.