Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Azonnali intézkedést igénylő katasztrófahelyzet miatti fakivágás utólagos bejelentése

Hatósági tevékenység megnevezése:
Környezetvédelmi hatósági eljárás: a nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágásának utólagos bejelentése.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 43/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

Bejelentés benyújtásának módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
b) személyesen – a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálati Osztályán, ügyfélfogadási időben. (1145 Budapest, Bácskai u. 53.)

Kérelem tartalma tételesen:
Formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség: A hatáskör gyakorlója a polgármester.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás illetékmentes.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágását követő 1 éven belül a tulajdonos köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését az Igazgatási és Hatósági Főosztály Általános Hatósági Osztályának munkatársa ellenőrzi.

A pótlás céljából történő telepítést az eredeti pótlási feltételeknek megfelelően meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fa nem ered meg vagy a telepítést követő 3 éven belül kipusztul. Amennyiben a kötelezett a garanciális pótlást nem végzi el, vagy a telepítés a következő vegetációs időszakban sem eredt meg, a pótlást pénzbeli megváltással kell teljesíteni a Budapest-Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjába (a továbbiakban: Alap) történő befizetéssel.

Amennyiben az ingatlan adottságai nem teszik lehetővé a kivágott fának az ingatlanon helyben történő pótlását, akkor a fapótlási kötelezettség kompenzálásának határozatban előírt összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) a polgármester elsőfokú döntése ellen

  • illeték: 5 000 Ft
  • igazgatási szolgáltatási díj: –

b) bírósági felülvizsgálat

  • illeték

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb