Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Egyházak

Agapé Pünkösdi Gyülekezet

1146 Budapest, Thököly út 46/b.
Honlap

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet a Magyar Pünkösdi Egyház tagja.
A Gyülekezet lelkipásztora: Pataky Albert
A Gyülekezetben presbitérium ( a hitélet felügyeletével megbízott tagok) és vezetőség (világi ügyek intézésével foglalkozó testület) működik.
A Gyülekezet heti rendszerességgel tartja bibliaóráit, imaóráit, ifjúsági istentiszteleteket valamint gyermek bibliaköri hittan oktatást.

Budapest – Baross téri Református Egyházközség

1146 Budapest, Szabó József utca 16.
Honlap
Telefonszám: tel.: 06-1-343-7705,  hivatali időn túl: +36 30 3 772 134

Az Egyházközség lelkipásztora: Bagi László
Az Egyházközség 1931 óta végzi hűséggel szolgálatát az alábbi területeken: Iskolai és gyülekezeti hittanoktatás, konfirmációi előkészítés gyermekeknek és felnőtteknek, az ifjúsági táboroztatás, kirándulás, kulturális programokon való részvétel. A vasárnapi istentisztelet mellett hétközi istentisztelet és bibliaóra is van. Péntekenként a tanév ideje alatt évtizedek óta angol nyelvű bibliaórát és angoltábort tartanak.

Budapest – Rákosfalvai Református Egyházközség

1106 Budapest, Kerepesi u. 69.
Honlap

Az Egyházközség lelkipásztora: Csenki András
Az Egyházközség célja, hogy a hozzájuk betérők egy élettel teli, keresztény közösséggel találkozzanak, annak tagjaivá váljanak. Programjaik a nekigondozás megőrzésére irányulnak, és megküzdési technikákat kínálnak a mindennapi problémák megoldásához is. Új feladatként a házasság gondozásával foglalkoznak.

Budapest – Rákosfalva Szent István Király Plébánia

1145 Budapest, Álmos vezér tere 1.
Honlap
Telefonszám: 06-1-363-5976

Plébános: Spick Károly
A Plébánia 2012-ben ünnepelte a templom felszentelésének 125. évfordulóját, mely alkalomból egy emlékkönyvet is késült. A Plébánia karitász csoportja évente több alkalommal tart ruhagyűjtést, mellyel a rászorultakat segítik. A liturgiát ifjúsági és felnőtt énekkar teszi szebbé. Felkészítést tartanak keresztelőre, esküvőre.

Budapest – Zuglói Evangélikus Egyházközség

1147 Budapest, Lőcsei u. 32.
Honlap
Telefonszám: 06-1-422-0637, 06-1-383-3984 (fax), 06-20-824-2878

Egyházközség lelkésze: Tamásy Tamás
A gyülekezet nyilvántartott lélekszáma 1300 fő, de Zugló népességét figyelembe véve legalább 3000 evangélikus él a kerületben. A fiataloknak és gyermekeknek heti rendszerességgel tartanak gimnazista és egyetemista ifjúsági órát, több csoportban hittan- és konfirmációs órát, cserkészetet, óvodai hittant, a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan gyermekbibliakört.   A zenei élet különösen fontos a gyülekezet számára. Finta Gergely orgonaművész kántor a színvonalas vasárnapi orgonajáték, valamint a hangszeres és vokális zenei betétek szervezése mellett különböző hangversenyekre kiváló művészek meghívásáról is gondoskodik.

1 2 3
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt