Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Előzetes tájékoztató építési szabályzatról – környezetrendezés

Előzetes tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területre készülő kerületi építési szabályzatról

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területre kerületi építési szabályzat készül.

A Képviselő-testület a 810/2014. (IX.18.) határozatával elfogadta Budapest XIV. kerület, Hungária körút 46. sz. alatti (32538/1 hrsz.-ú) ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készített telepítési tanulmánytervet és ezzel együtt tárgyi területre készítendő kerületi építési szabályzat koncepcióját.

A rendezés célja a Papp László Sportaréna környezetének rendezését biztosító településrendezési eszköz elkészítése. A rendezés várható hatása, hogy a Budapest XIV. kerület, Hungária körút 46. sz. alatti (32538/1 hrsz.-ú) ingatlanon új, korszerű épület létesül kereskedelmi-, szolgáltató-, parkoló- és irodafunkcióval, továbbá a tömegközlekedést igénybevevők átszállási lehetőségei racionalizálódnak.

A Képviselő-testület döntését megalapozó telepítési tanulmányterv elérhető a www.zuglo.hu honlapon az ’Önkormányzat\Képviselő-testületi ülések’ útvonalon (előterjesztés sorszáma: 123-930/2014).

Tárgyi területre készülő kerületi építési szabályzattal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket az előzetes tájékoztató megjelenésétől számított 21 napon belül adhatják meg.

Kérem, hogy javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Barta Ferenc főépítész
1145 Budapest Pétervárad u. 2.
vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb