Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Fakivágás engedélyezése nem közterületi fák esetében

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 62/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

Hatósági tevékenység megnevezése:
Környezetvédelmi hatósági eljárás: a nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágásának engedélyezése (kivéve gyümölcsfa).

Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

Kérelem tartalma tételesen:
Formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be, melyhez csatolni kell társasházak esetén a fás szárú növény kivágása/pótlása vonatkozásában társasház tulajdonosainak hozzájárulását (tulajdonostársak írásos jognyilatkozata, vagy társasházi közgyűlési jegyzőkönyv másolata), valamint a társasház képviseletére felhatalmazó képviseleti jogot alátámasztó iratot.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a polgármester.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, úgy a jegyző hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás illetékmentes.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágását követő 1 éven belül a tulajdonos köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoportjának munkatársa ellenőrzi.

Ha a fa pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben – nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő. Eredménytelen pótlás esetén a fakivágásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az újabb pótlási kötelezést is.

Amennyiben az ingatlan adottságai nem teszik lehetővé a kivágott fának az ingatlanon helyben történő pótlását, akkor a fapótlási kötelezettség kompenzálásának határozatban előírt összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) a jegyző elsőfokú döntése ellen

 • illeték: 5 000 Ft
 • igazgatási szolgáltatási díj: –

b) bírósági felülvizsgálat

 • illeték

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

 • Telefon: 061 872 9141
 • E-mail: ilniczky.margo@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb