Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Fakivágás engedélyezése nem közterületi fák esetében

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 43/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

Hatósági tevékenység megnevezése:
Környezetvédelmi hatósági eljárás: a nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágásának engedélyezése (kivéve gyümölcsfa).

Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálati Osztályán, ügyfélfogadási időben. (1145 Budapest, Bácskai utca 53.)

Kérelem tartalma tételesen:
Formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a polgármester.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, úgy a polgármester hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás illetékmentes.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágását követő 1 éven belül a tulajdonos köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését az Igazgatási és Hatósági Főosztály Általános Hatósági Osztályának munkatársa ellenőrzi.

A pótlás céljából történő telepítést az eredeti pótlási feltételeknek megfelelően meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fa nem ered meg vagy a telepítést követő 3 éven belül kipusztul. Amennyiben a kötelezett a garanciális pótlást nem végzi el, vagy a telepítés a következő vegetációs időszakban sem eredt meg, a pótlást pénzbeli megváltással kell teljesíteni a Budapest-Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjába (a továbbiakban: Alap) történő befizetéssel.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) a polgármester elsőfokú döntése ellen

 • illeték: 5 000 Ft
 • igazgatási szolgáltatási díj: –

b) bírósági felülvizsgálat

 • illeték

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

 • Telefon: 061 872 9141
 • E-mail: ilniczky.margo@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb