Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Felhívás vendéglátó tevékenységet folytató üzleteknek

Tisztelt Zuglói Kereskedő,
Kedves Ügyfelünk!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő 2021. március 31-ig volt köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A vállalkozásokat is megviselte a járványhelyzet, ezért a szigorú hatósági fellépést szeretném elkerülni, ezért fordulok ezúton az érintett vállalkozások felé:
Amennyiben még nem nyilatkozott a vendéglátóhely üzlettípusáról és befogadóképességéről, úgy azt kérem, haladéktalanul, de legkésőbb 2021. szeptember 15. napjáig pótolja.

Azon vendéglátó üzletek esetében, ahol a kereskedő a Kr. 31. §-a szerinti adatbejelentési kötelezettségének 2021. szeptember 30-ig sem tesz eleget, számolniuk kell azzal, hogy a jegyző köteles az említett bejelentési kötelezettséget ellenőrizni, s a Kr. 27. § (11) bekezdése szerint köteles gondoskodni a vendéglátó üzlet azonnali hatályú bezáratásáról az adatbejelentési kötelezettség teljesítéséig.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti jogszabályi kötelezettségének eleget tehet az alábbi nyomtatvány kitöltésével és a Zuglói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztálya részére történő megküldésével.

Az üzlettípus bejelentésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések az alábbi elérhetőségen találhatóak meg:

https://mtu.gov.hu/cikkek/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-vendeglatohelyek-uj-tipus-szerinti-besorolasarol-2224

Kérem a tűzött póthatáridő betartását.

Budapest, 2021. augusztus 25.

Dr. Tiba Zsolt
jegyző


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb