Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Felmentették beosztásából a zuglói vagyonkezelő vezetőjét

Újabb pályázatokról, személyi kérdésekről és a szokásos intézményei beszámolókról is döntött májusi ülésén a képviselő-testület. Határozott továbbá a grémium a ’Könyvet házhoz’ program folytatásáról, a Rákos-patak mentén megújult közterület elnevezéséről, valamint a bölcsődei főzőkonyha nyersanyagköltségének emeléséről és az Újvidék téri kutyafuttató bővítéséről is.

A képviselő-testület zárt ülésen határozott arról, hogy felmenti beosztásából Baracskai Gábort, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.) vezérigazgatóját. Horváth Csaba polgármester elmondta: a döntésnek több kisebb oka volt, közülük a legfontosabb, hogy a Zuglói Zrt. nem kellő hatékonysággal működött, és a vezérigazgató elvesztette a koalíciós pártok egy részének a bizalmát. A váltással szeretnék hatékonyabbá tenni a cég működését. A polgármester arra is kitért, hogy a vezérigazgatói munkakör betöltésére pályázatot írnak ki, a tender eredményhirdetéséig tartó időszakra Baranyai Zsoltot, a városüzemeltetési osztály vezetőjét bízták meg az önkormányzati cég irányításával.

Beszámolók elfogadása

A testület tudomásul vette a zuglói Rendőrkapitányság 2021-es tevékenységéről szóló jelentést és egyetértett azzal, hogy elöljárói dr. Czirják Róbert Péter rendőr alezredest nevezték ki a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének.
A beszámoló szóbeli kiegészítőjében a rendőrkapitány kiemelte, hogy az elmúlt évben Zuglóban a bűncselekmények száma csökkent, a felderítés eredményessége viszont jelentősen emelkedett. A kerületben tavaly a regisztrált bűncselekmények száma 0,8 százalékkal, a közterületen elkövetett bűncselekményeké pedig 18,3 százalékkal csökkent. A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2021-ben az előző évi 50,7 százalékról 58,4 százalékra emelkedett.

Ezen túlmenően a képviselők tájékoztatást kaptak a kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról is. A beszámoló szerint az ügyeletes szerállomány tavaly 784 esetben vonult zuglói, 484 alkalommal más kerületi és Pest megyei káreseményhez. Az elmúlt évben a hivatásos tűzoltókat 94 helyi tűzesethez riasztották, és 293-szor végeztek műszaki mentést. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a kerületben 2021-ben az előző évihez képest 6 százalékkal több káreset volt, ezen belül a tűzesetek száma 60 százalékkal növekedett, viszont a műszaki mentések száma 14 százalékkal csökkent.
Képviselői kérdésre válaszolva Sautek Sándor tűzoltó alezredes, kerületi parancsnokhelyettes elmondta: a téves riasztások száma azért emelkedett, mert egyre több cég és intézmény tűzriasztója van bekötve hozzájuk és sok esetben a munkavégzést észleli tűzként a jelzőberendezés.

A testület elfogadta az adóhatóság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót is. A tájékoztató szerint a Polgármesteri Hivatalban tavaly a főszámon iktatott iratok 73 százaléka érkezett az adóhatósághoz. A feldolgozás során keletkezett alszámos okmányoknak pedig a 48 százaléka igényelt adóhivatali ügyintézését.

A képviselő-testület tudomásul vette az önkormányzat volt átláthatósági biztosa, dr. Békefi László Tamás feladatellátásáról szóló tájékoztatót, akinek megbízása 2021 decemberében szűnt meg.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Pályázatok

A Képviselők jóváhagyták, hogy az önkormányzat az Uniós Citizen, Equality, Rights and Values Program felhívására – két ülés között – pályázatot nyújtott be, és megszavazták a sikeres tender esetén szükséges bruttó 2,6 millió forintos önrészt is.

A program feladata, hogy feltárják a koronavírus-járványnak a helyi gyermekvédelmi ellátórendszerre gyakorolt hatását, majd a partnerországok dolgozzanak ki megoldási javaslatokat, tartsanak szakmai tréningeket, és készítsenek mások számára is hasznos szakmai anyagokat. A képviselő-testület bruttó 1,6 millió forintos önrészt biztosított, hogy a Heltai Gáspár Általános Iskola udvarán az MLSZ sportfejlesztési programja keretében műfüves pálya létesüljön. Az MLSZ elnöksége 2013 nyarán fogadta el a Heltai pályázatát, melynek nyomán most az Országos Pályaépítési Program keretében az iskola régi salakpályájának a helyén egy 22×42 méteres műfüves pálya létesülhet.

A testület pályázatot írt ki a kerületi kerékpárral való közlekedés elősegítésére, melyhez 1,5 millió forintos keretösszeget fogadott el. A testület a tender lebonyolításával a Pályázati Osztályt bízza meg. A városvezetés az idei büdzsében 3 millió forintot különített el a kerékpáros közlekedés támogatására és népszerűsítése, amely mint fenntartható közlekedési mód szerepel Zugló Közösségi Klímastratégiájában.

A grémium módosította az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét, azonban elutasította a jogszabályváltozással megalapozott Tiszta udvar, rendes ház elnevezésű pályázat kiírását.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Közterület elnevezés

A képviselők arról is határoztak, hogy együttműködési megállapodást kötnek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a ’Könyvet Házhoz’ program folytatására. A speciális szolgáltatás keretében a könyvtár dolgozói ingyen szállítják házhoz a kölcsönzött könyveket, hangos-könyveket és folyóiratokat azoknak a zuglói olvasóiknak, akik fizikai állapotuk miatt személyesen nem kereshetik fel a könyvtárat.

A testület támogatta továbbá azt is, hogy Dr. Radó Dezső parknak nevezzék el a Rákos-patak mentén a Bartl János utca–Egressy út között megújult, sétányként és rekreációs helyként szolgáló területet. A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete kérte Budapest főpolgármesterétől, hogy a Fővárosi Kertészeti Vállalat 2001-ben elhunyt igazgatójáról nevezzenek el egy, a személyéhez, munkásságához méltó, új kialakítású közterületet.

Szabó Rebeka hozzászólásában a javaslat támogatását kérte képviselőtársaitól, mert szerinte Radó Dezsőt munkássága méltóvá teszi arra, hogy egy új zuglói közterület viselje a nevét. Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) viszont úgy vélte, Radó Dezső tevékenysége nem kapcsolódik az elnevezésre váró közterülethez, a bolgárkertészet viszont igen, ezért nevet ennek szem előtt tartásával kellene keresni.

A grémium határozott még a Zuglói Egyesített Bölcsőde főzőkonyhái nyersanyagköltségének a megemeléséről is. A döntés következtében a normál étkezés normatívája személyenként 360 forintról 460 forintra, a diétás étkezésé pedig 440 forintról 600 forintra változik.

A képviselők jóváhagyták továbbá az Újvidék téri kutyafuttató bővítését is, amely területe így 196 négyzetméterről 500 négyzetméterre nőhet. Az átalakítás várhatóan nettó 2 millió forintba kerül. Lepsényi László, a körzet képviselője üdvözölte a bővítési tervet.

Várnai László tapasztalatai alapján tájékoztatást adott a képviselő-testületnek a Zuglói Egészségügyi Szolgálat helyzetéről és javaslatot tett a Vezér utca Mogyoródi út – Fogarasi út közötti szakaszán Tündérkert létrehozására. Szabó Rebeka alpolgármester jelezte, az önkormányzat nem feledkezett meg a Vezér utca menti területről, annak fásítási terv hamarosan elkészül.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Felszólalások

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) nemtetszésének adott hangot, mert az idén nem került megrendezésre a költészet napja alkalmából József Attila Korong utcai lakhelye előtt a hagyományos Verspiknik. Nehezményezte, hogy a Vezér utca 120–126. szám alatti telek ügyében megrendezett lakossági fórum szerinte nem lett megfelelően meghirdetve, így az nem érte el célját, és a lakosság érdekei érvényesítésére aláírásgyűjtést indított. Ezen túlmenően írásos tájékoztatást kért a Zuglói Információs és Médiacsoport Kft. idei szerződéseiről és a cég foglalkoztatási mutatóiról.

Lepsényi László képviselő (DK) napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy a Bosnyák téri magánerős ingatlanfejlesztésre kiadott építési engedély ellen május 6-ig lehet pert indítani és felszólította a polgármestert, hogy a határidő letelte előtt nyújtsa be a keresetet. A képviselő azt is bejelentette, hogy a DK zuglói szervezete Tiszta Zuglót építünk elnevezéssel mozgalmat indított, amelyhez bárki csatlakozhat, aki egyetért törekvésük céljaival. Horváth Csaba polgármester (MSZP) válaszában kifejtette, a DK-tól kapott anyagot nem hozhatta a testület elé, mert az nem jogi indítvány, hanem politikai nyilatkozat, amit a bíróság nem fogad el.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb