Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény a soron kívüli bírósági ülnökválasztásról

HIRDETMÉNY
A SORON KÍVÜLI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL

A köztársasági elnök a KEH/05275-2/2021. számú határozatával soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára a 2021. december 15. és 2022. február 15. napja közé eső időtartamra.

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Az ülnökök jelölése

Ülnöknek általános szabály szerint az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,
b) pszichológus vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettségeit elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök választása

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságra a Be. 680. § (5) bekezdésnek megfelelő képzettséggel rendelkező 1 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnök kerül megválasztásra.

A bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (1. melléklet), a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (2. melléklet), továbbá a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató (3. melléklet) átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bácskai u. 53.), vagy letölthető honlapunkról (www.zuglo.hu).

A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítvány, illetve az annak megkéréséről szóló postai igazolószelvény másolatát kérjük benyújtani

személyesen:               a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán – Bácskai utca 53.

  • Hétfő:                 8.15 – 12.00    12.30 – 17.00
  • Kedd:                  8.15 – 12.00    12.30 – 15.30
  • Szerda:               8.15 – 12.00    12.30 – 16.00
  • Csütörtök:          8.15 – 12.00    12.30 – 15.30
  • Péntek:               8.15 – 11.30

vagy

postai úton:                 Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. címre

úgy, hogy az 2022. február 3. 16 óráig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

Budapest, 2022. január 17.

dr. Tiba Zsolt
jegyző


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb