Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Szociálisan rászoruló gyerekek védőoltás támogatásáról döntöttek

Gyermektáboroztatás térítési díjának megállapítása, szerződéskötések, beszámolók elfogadása, többek között ezekről döntött a képviselő-testület csütörtöki rendes ülésén. Határozott továbbá a testület támogatások odaítéléséről, fejlesztésekről, illetve a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyéről.

A képviselő-testület tudomásul vette a zuglói rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A beszámoló szerint 2022-höz viszonyítva kerületünkben az esetek száma ugyan kevesebb, de a regisztrált bűncselekményeké 18,9 százalékkal emelkedett. Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 0,5 százalékponttal csökkent.

A személyi sérüléssel járó gépjárműbalesetek száma ugyan 246-ról 216-ra csökkent, azonban kerületünkben 2023-ban 5-en veszették életüket közlekedési balesetben, ez 2022-ben 3 fő volt. Dr. Czirják Róbert Péter rendőr alezredes, Zugló rendőrkapitánya szóbeli kiegészítőjében kiemelte, az idei legfontosabb céljaik közé tartozik a kiegyensúlyozott szakmai munka, az elért eredmények fenntartása és az állomány megtartása.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) a vitában kiemelte, dicséretesek a rendőrkapitányság eredményei. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a rendőrök munkáját. Az elmúlt időszakban kerületünkben két és félszeresére növekedett a térfigyelő kamerák száma, amely jelentős segítséget nyújt a rendőröknek a felderítésben és a bűnmegelőzésben.

Sokacz Anikó képviselő (MSZP), mint a Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke köszönetét fejezet ki a rendőröknek a drogfogyasztás elleni küzdelemben nyújtott támogatásért.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) azt kérte a kapitányságvezetőtől, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az illegális szemétlerakókra, mert a nyilvánosságra hozott tettenérések elrettentő erővel bírnának. Ezen túlmenően a képviselő úgy vélte, Zugló egyes közterületein növelni kellene a rendőri jelenlétet, mert az nagymértékben növeli a közbiztonságot.

Kisné Szivcsovics Nikolett képviselő (Független) felszólalásában méltatta a rendőrség családon belüli erőszak elleni fellépését.

Beszámolók

A képviselők nem fogadták el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Ennek következtében, amíg a grémium jóvá nem hagyja a zárszámadást, addig Zugló nem kaphat normatív állami támogatást.

Hevér László György képviselő (DK) jelezte, a napirendi pontról való szavazáson nem vesz részt, mert körzetében az önkormányzat nem valósította meg az általa megígért térfigyelő kamerák telepítését.

Victora Zsolt képviselő (Független) úgy vélte, a 2023-as tervek között szereplő kerületzöldítésből csak nagyon kevés valósult meg.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) kiemelte, az önkormányzat tavaly ebben a ciklusban futballpályányi területen ültetett fát. A zöldítés érdekében a jövőben növelni kell az együttműködést, mert, ahogy a közbiztonság területén, itt is csak csapatmunkával érhető el jelentős eredmény.

A grémium jóváhagyta az adóhatóság 2023. évi tevékenységéről szóló jelentést. Az ismertető szerint tavaly a polgármesteri hivatalban főszámon iktatott iratok 41 százalékát, az alszámon keletkezettek 28 százalékát az adóhatóság intézte.
A szervezet az elmúlt évben összesen 2,96 milliárd forint adót szedett be. Ezek 86 százalékát a vállalkozások, míg 14 százalékát magánszemélyek fizették be. A kinnlevőség 490,3 millió forint, melynek 72 százalékát már nem működő, illetve felszámolás alatt lévő társaságok halmozták fel. Ezek megtérülésének nincs reális esélye.

A testület elfogadta az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, amelyet el kell küldeni Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Főosztálya részére.

A Képviselő-testülete felülvizsgálta az önkormányzat 2022-2027 közötti időszakra elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét és elvégezte a szükséges módosításokat.

A grémium elfogadta a Zuglóiak Egymásért Alapítvány (ZEA) 2023. évi tevékenységéről szóló ismertetőt.

Hajdu Flórián szerint az Alapítvány elnöksége az elmúlt évben rendkívül intenzív munkát végzett.

Várnai László viszont úgy vélte az Alapítvány számára a 2023-as év csupán vegetálás volt.

Hevér László György szerint az Alapítvány vezetése nagy munkát fektetet bele, hogy megőrizze és újraindítsa a ZEA tevékenységét. Az idén a feladatellátáshoz megfelelő fedezetet biztosít az Alapítványnak az önkormányzat.

Rózsa András képviselő (Momentum) azt mondta, a szervezet az elmúlt időszakban csak a fennmaradásához elég dotációt kapott. Az idén javaslatára jelentősen megemelték a szervezet támogatását, hogy lehetősége legyen céljai megvalósítására.

Fotó: Balogh Róbert

Gyermekek táboroztatása

A grémium döntött az önkormányzati szervezésű nyári gyermektáboroztatás díjairól. A zuglói gyermektáborok napidíjának összege a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is azonos az iskolai napközis ellátás térítési díjával. Ennek megfelelően a normál étkezésért naponta nettó 800, diétás étkezésért nettó 870 forintot kell fizetni gyermekenként. A soltvadkerti gyermektábor intézményi térít díja személyenként naponta óvodások számára 7500, iskolásoknak 8000 ezer forint. Az alacsony jövedelemmel rendelkező, hátrányos helyzetű családok továbbra is kérelmezhetik a megállapított összeg csökkentését.

Fejlesztések

A testület engedélyezte, hogy önkormányzati tulajdonban álló Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Liszt Ferenc Általános Iskola, az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola, az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola, valamint a Jókai Mór Általános Iskola udvarán a Közép-Pesti Tankerületi Központ egy cég által felajánlott adományból különböző mértékű felújítást végezzen.

Binó Beáta főépítész tájékoztatójában kiemelte: a fejlesztés külső forrásból valósul meg. Több iskola épülete is védelem alatt áll. Az iskolaudvarok felújítását településképi bejelentési eljárásnak kell megelőznie. Ezt nem befolyásolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. A kivitelezés során törekedni kell természet közeli megoldások alkalmazására.

Rózsa András a következőket kérdezte, a Bayer Construct Zrt. részéről nyújtott támogatás kiegyezést jelent-e, jogi értelemben pénzügyi adomány-e, az iskolaudvar felújítás nem vezethet-e jogalap nélküli gazdagodáshoz, illetve vagyoneltolódáshoz. Nem fordulhat-e elő, hogy a cég a felújítási költséget beleszámolja a településrendezési szerződés keretében rögzítésre kerülő összegbe.

Horváth Csaba kiemelte, a vállalkozó által iskolaudvar felújításra fordított összeg jogi értelemben csak adomány lehet, mert az önkormányzat ilyen munka elvégzésére nem kötött szerződést senkivel.

Várnai László azt mondta, nem lelkesedik az adományból történő felújításért, mert ez az állam feladata lenne. A Bayer a Bosnyák tér mögötti befektetői fejlesztésével jelentős kárt okoz Zuglónak, miközben komoly haszonra tesz szert, amiből most csurrant egy kis aprópénzt. Nem támogatja az előterjesztés elfogadását.

Dr. Juhász-Pintár Pál képviselő (Fidesz) kiemelte, egyértelműen adományról van szó, a gesztusért köszönet jár a vállalkozónak.

Lepsényi László képviselő (DK) kijelentette, aggályai vannak a fejlesztéssel kapcsolatban. Az alkalmazott megoldás nem kellően környezet- és gyermekbarát. Miután a munkavégzés már elkezdődött az önkormányzat már csak követni tudja történtek.

Vida Attila képviselő (LMP) úgy vélte, az előterjesztés támogatása nem a Bayerrel való kiegyezést jelenti, aki ellene van, az egy fontos beruházást utasít el. Neki is vannak fenntartásai, de támogatja az előterjesztést.

A képviselők támogatták, hogy a BVSC-Zugló a Szőnyi út 2. szám alatti telephelyén sportlétesítmény-fejlesztést valósítson meg.

A képviselő-testület nem támogatta a fővárosi közgyűlés által elfogadott, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Csömöri út Nagy Lajos Király útja – Rákospatak utca közötti szakaszának felújítási tervét.

Binó Beáta a Csömöri út fejlesztésével kapcsolatban elmondta: az út kétszer egysávos lesz, kanyarodósávokat kap, szélén biztonsági zónával ellátott kerékpárút létesül. Középen külön sávja lesz a közösségi közlekedés járműveinek. Ez, ahogy a járdák is zöld területtel lesznek elválasztva a közúttól. A remiz fordító pályája megmarad, de az évtizedek óta használaton kívüli villamossínt felszedik. A Csömöri úton új gyalogátkelő létesül, a Rákos-patak hídját pedig kiszélesítik.

Támogatás

A képviselő-testület új pénzbeli juttatás bevezetéséről döntött. A támogatást a szociálisan rászoruló zuglói családok igényelhetik 11-13 év közötti gyermekük agyhártyagyulladás elleni védőoltása árának részbeni megtérítésére.

A grémium a Szent István Gimnázium Alapítványnak kérelmére, 1,5 millió forintos dotációt nyújtott pedagógus-találkozó megrendezésére. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Líceum, a révkomáromi Selye János Gimnázium és a Szent István Gimnázium 2005-ben kötött testvérvárosi megállapodást, amely keretében kétévente, forgó rendszerben tartanak találkozót. A rendezvény házigazdája az idén a zuglói iskola lesz.

Fotó: Balogh Róbert

Szerződéskötés

A képviselők úgy döntöttek, hogy 12 hónap időtartamra meghosszabbítják a Hungast 14. Kft.-vel és az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-vel fennálló vállalkozási szerződést. A konzorcium az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó nevelési, oktatási- és szociális intézmények tanulói és ellátottjai részére biztosít közétkeztetést.

Várnai László azt mondta, sok panasz van az étel minőségére. Véleménye szerint szerződéshosszabbítás helyett új közbeszerzést kellene kiírni a közétkeztetésre.

Vida Attila úgy vélte az egy éves hosszabbítás optimális, így az önkormányzati választás utáni új képviselő-testületnek lesz ideje a mérlegelésre, hogy milyen tartalommal írja majd ki a pályázatot.

Horváth Csaba kihangsúlyozta, az étkeztetés területén a jövőben nem írnak ki olyan pályázatot, amely nem tartalmaz A/B menüs, valamint svédasztalos lehetőséget, mert az önkormányzat nem akar visszalépni.

A grémium jóváhagyta, hogy Zugló ellátási szerződést kössön a kőbányai önkormányzattal, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezésére.

A testület arról állapodott meg a Baptista Egyházhoz tatozó Országos Szociális Intézményfenntartó Központtal, hogy az önkormányzat a Várna utca 8. szám alatti ingatlanjában további lakásokat ad át a szervezetnek, amely azokat felújítja, majd haszonkölcsön szerződés keretében a hajléktalan-ellátásban hasznosítja.

A képviselő- testület a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének dr. Kokavecz Pált nevezte ki.

Elismerések

A képviselő-testület ülésén Horváth Csaba polgármester elismeréseket adott át az elmúlt időszakban kimagasló munkát végző rendvédelmi, egészségügyi és szociális dolgozóknak.

Csajka Eszter és Sashegyi Krisztina rendvédelmi igazgatási alkalmazott a Hónap Rendőre, Németh István tűzoltó zászlós a Hónap Tűzoltója, míg Daru Sándor közterület felügyelő, a Hónap Önkormányzati Rendésze kitüntetést vehette át.

Kiváló Rendőr díjat kapott: Anga Lajos rendőr százados, Kántor László rendőr főtörzsőrmester, Németh Bence rendőr törzsőrmester, Ladányiné Tóth Zsuzsanna rendőr főtörzszászlós, Pók József rendőr főtörzszászlós és Stiller Zsolt rendőr őrmester.

A Hónap Egészségügyi Dolgozója címben részesült Fazekasné Bak Melinda, Gulyás Gabriella.

A Hónap Szociális Dolgozója elismerést kapott Gergely Katalin, Kiss Andrea, Ruckné Menyhárt Nikolett és Szabóné Újfalusi Katalin.

Fotó: Balogh Róbert

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb