Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény önkormányzat tulajdonában álló üres lakások értékesítéséről

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait

Cím: Budapest, XIV. Hrsz.: rendeltetés komfortfokozat alapterület Minimálisan ajánlható vételár Lakás megtekintési időpontok
1 1147 Bp., Szentes utca 60. as. 3. 30623/2/A/3 lakás szükséglakás 32 m2 8.700.000,-Ft 2023.05.16. 11.45-12.15
2 1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 5. 31877/1/A/5 lakás szükséglakás 18 m2 4.230.000,-Ft 2023.05.16. 10.00-10.30
3 1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 2. 31877/1/A/4 lakás szükséglakás 14 m2 3.330.000,-Ft 2023.05.16. 10.00-10.30
4 1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 7. 31877/1/A/6 lakás szükséglakás 22 m2 5.120.000,-Ft 2023.05.16. 10.30-11.00
5 1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 1. 31877/1/A/3 lakás szükséglakás 20 m2 4.680.000,-Ft 2023.05.16. 10.30-11.00

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) rendelete 36. §-a szerint

„(2) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a (8) bekezdés kivételével – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával – kell
a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

A pályázatok értékelése során az ajánlati ár határozza meg a pályázók sorrendjét. A nyertes az, aki a legmagasabb árat, az összességében a legelőnyösebb ajánlatként ajánlja. Összességében legelőnyösebb ajánlatnak azon ajánlat minősül, amely a legmagasabb ajánlati összegnek egy összegben történő megfizetését nem köti egyéb feltételhez, illetve ahhoz nem kér részletfizetést. Amennyiben azonos legmagasabb ajánlati összeget tartalmazó, több olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlati összeg megfizetését feltételhez köti, illetve részletfizetést kér, akkor legelőnyösebb ajánlatnak azt az ajánlatot kell tekinteni, amely szerint a legmagasabb ajánlati összegnek megfelelő vételár teljes összege az Önkormányzat részére a legkorábbi időpontban megfizetésre kerül.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő vételi szándékától visszalép, vagy az adásvételi szerződést a kiértesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül nem köti meg, a soron következő érvényes, legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő jogosult a lakás megvásárlására.

 A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a költsége.

Elővásárlási jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.

Ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, illetve letölthető a Főmérnökség, Lakáshasznosítási Osztály dokumentumai közül. (Ügyfélszolgálati iroda: Budapest, XIV. Bácskai utca 53.)

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

Hétfő: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00,
Kedd és Csütörtök: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30,
Szerda: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00,
Péntek: 8.15 – 11.30.

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlanok kizárólag a jelen hirdetményben megjelölt időpontban tekinthetők meg.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, és közzétételre kerül az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zuglo.hu).


A hirdetményt nyomtatható verzióban IDE KATTINTVA tölthetik le.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb