Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
június 4. csütörtök, Bulcsú

Főmérnökség

Műszaki Csoport, Beruházási Csoport

Elérhetőség:

Léhmann Balázs –  osztályvezető – 06 1 872 9367
Nemzecskiné Bacskai Katalin – csoportvezető – 06 1 872 9490
Flück Beáta – asszisztens – 06 1 872 9299

A Főmérnökség feladatai:

A Főmérnökség hatáskörébe tartozik az Önkormányzat feladatellátását biztosító beruházások, fejlesztések előkészítése, megvalósítása, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása. A kerület környezetvédelmi stratégiai és operatív feladatellátása mellett a fejlesztési koncepciók, programok készítésének koordinálását, végzi a Kerületi Szabályozási terv szerinti telekalakítások lebonyolítását, a tulajdonosi hozzájárulások, a vízjogi hatósági döntések előkészítését, utca névtáblákkal, útfenntartással, közútkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Műszaki Csoport


Feladatok:

 • Közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • Burkolatbontási hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • KSZT szerinti telekalakítási eljárás
 • Talajvízkút létesítésével és üzembe-helyezésével kapcsolatos vízügyi eljárás
 • Útellenőri feladatok ellátása
Műszaki Csoport
Mérő Rita közútkezelő mérnök 06 1 872 9366
Mihalkó Ottó közútkezelő mérnök 06 1 872 9354
Kontra Zoltán közútkezelő mérnök 06 1 872 9434
Tóth Zsuzsanna tulajdonosi referens 06 1 872 9273

 

Letölthető dokumentumok:

Beruházási Csoport

Feladatok:

 • Közreműködés az éves Költségvetési terv előkészítésében;
 • Közbeszerzési eljárások előkészítése;
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • Környezetvédelmi Alap elbírálására tesz javaslatot;
 • Önkormányzati beruházások és felújítások:

a) műszaki előkészítése, tervek készítése, engedélyeztetése
b) lebonyolítása,
c) szakmai irányítása,
d) műszaki ellenőrzésének biztosítása,
e) üzembe helyezése,
f) garanciális munkák szakmai ellenőrzése.

 • Előkészíti az Önkormányzat környezetvédelmi programját;
 • Részt vesz a kerület környezetvédelmi feladatainak végrehajtásában;
 • Tájékoztató információs anyagokat készít a kerület beruházási lehetőségeiről,
 • Ellenőrzi a ZVK Zrt. településüzemeltetési feladatait.
Beruházási Csoport
Jaksits Ilona beruházási referens 06 1 872 9378
Korom Csaba beruházási referens 06 1 872 9442
Megosztás

Hozzászólások lezárva.