Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
január 20. szombat, Sebestyén

Főmérnökség

Fejlesztési, Beruházási Csoport, Műszaki Csoport

Elérhetőség:

Horányi Ilona asszisztens – 06 1 872 9299

Ferenczi Anikó Fejlesztési, Beruházási Csoport, csoportvezető – 06 1 872 9264
Steinhardt Tamás Műszaki Csoport, csoportvezető – 06 1 872 9285

A Kerületi Főmérnökség feladatai:

A Kerületi Főmérnökség hatáskörébe tartozik az Önkormányzat feladatellátását biztosító beruházások, fejlesztések előkészítése, megvalósítása, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása. A kerület környezetvédelmi stratégiai és operatív feladatellátása mellett a fejlesztési koncepciók, programok készítésének koordinálását, végzi az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységét, vagyonkataszter vezetését, tulajdonosi hozzájárulások előkészítését, utca névtáblákkal, útfenntartással, közterület használattal kapcsolatos feladatokat.

Fejlesztési, Beruházási Csoport

Feladatok:

 • Közreműködés az éves Költségvetési terv előkészítésében;
 • Közbeszerzési eljárások előkészítése;
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • Környezetvédelmi Alap elbírálására tesz javaslatot;
 • Önkormányzati beruházások és felújítások:

a) műszaki előkészítése, tervek készítése, engedélyeztetése
b) lebonyolítása,
c) szakmai irányítása,
d) műszaki ellenőrzésének biztosítása,
e) üzembe helyezése,
f) garanciális munkák szakmai ellenőrzése.

 • Előkészíti az Önkormányzat környezetvédelmi programját;
 • Részt vesz a kerület környezetvédelmi feladatainak végrehajtásában;
 • Tájékoztató információs anyagokat készít a kerület beruházási lehetőségeiről,
 • Ellenőrzi a ZVK Zrt. településüzemeltetési feladatait.
Fejlesztési, Beruházási Csoport
Porcsalmy Lászlóné energetikai referens 06 1 872 9274
Napholcz József közbeszerzési referens 06 1 872 9331
dr. Horváth János jogtanácsos 06 1 872 9245
Nemzecskiné Bácskai Katalin környezetvédelmi referens 06 1 872 9490
dr. Firnigl Anett kertészeti, zöldfelületi referens 06 1 872 9424
Batiz Gábor beruházási referens 06 1 872 9447
Holczer Attila ügyintéző 06 1 872 9370

 

Közterület fejlesztések
Intézményfejlesztések
Közlekedésfejlesztések
Koncepciók, programok

Műszaki Csoport

Feladatok:

 • Közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • Burkolatbontási hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • Közterület-használati megállapodásokkal kapcsolatos eljárás
 • Ingatlanvagyon kataszterrel kapcsolatos ügyintézés
 • KSZT szerinti telekalakítási eljárás
 • Talajvízkút létesítésével és üzembe-helyezésével kapcsolatos vízügyi eljárás
 • Útellenőri feladatok ellátása
Műszaki Csoport
Mérő Rita közútkezelési műszaki ügyintéző 06 1 872 9366
Daróczi Gábor közútkezelési műszaki ügyintéző 06 1 872 9273
Mihalkó Ottó közútkezelési műszaki ügyintéző 06 1 872 9354
Vitályos Ágnes közterület-hasznosítási ügyintéző 06 1 872 9377
Eszterköviné Magyar Magdolna ingatlanvagyon referens 06 1 872 9193
Sipeki Ágnes közterület-hasznosítási ügyintéző 06 1 872 9371

 

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.