Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
február 26. szerda, Edina

Főmérnökség

Műszaki Csoport, Beruházási Csoport

Elérhetőség:

Jónás Zoltán András –  osztályvezető Főmérnök – 06 1 872 9149
Flück Beáta – asszisztens – 06 1 872 9299
Napholcz József – Beruházási Csoport, csoportvezető – 06 1 872 9331

A Főmérnökség feladatai:

A Főmérnökség hatáskörébe tartozik az Önkormányzat feladatellátását biztosító beruházások, fejlesztések előkészítése, megvalósítása, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása. A kerület környezetvédelmi stratégiai és operatív feladatellátása mellett a fejlesztési koncepciók, programok készítésének koordinálását, végzi a Kerületi Szabályozási terv szerinti telekalakítások lebonyolítását, a tulajdonosi hozzájárulások, a vízjogi hatósági döntések előkészítését, utca névtáblákkal, útfenntartással, közútkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Műszaki Csoport


Feladatok:

 • Közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • Burkolatbontási hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • KSZT szerinti telekalakítási eljárás
 • Talajvízkút létesítésével és üzembe-helyezésével kapcsolatos vízügyi eljárás
 • Útellenőri feladatok ellátása
Műszaki Csoport
Mérő Rita közútkezelő mérnök 06 1 872 9366
Mihalkó Ottó közútkezelő mérnök 06 1 872 9354
Kontra Zoltán közútkezelő mérnök 06 1 872 9434
Tóth Zsuzsanna tulajdonosi referens 06 1 872 9273

 

Letölthető dokumentumok:

Beruházási Csoport
Napholcz József – csoportvezető

Feladatok:

 • Közreműködés az éves Költségvetési terv előkészítésében;
 • Közbeszerzési eljárások előkészítése;
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • Környezetvédelmi Alap elbírálására tesz javaslatot;
 • Önkormányzati beruházások és felújítások:

a) műszaki előkészítése, tervek készítése, engedélyeztetése
b) lebonyolítása,
c) szakmai irányítása,
d) műszaki ellenőrzésének biztosítása,
e) üzembe helyezése,
f) garanciális munkák szakmai ellenőrzése.

 • Előkészíti az Önkormányzat környezetvédelmi programját;
 • Részt vesz a kerület környezetvédelmi feladatainak végrehajtásában;
 • Tájékoztató információs anyagokat készít a kerület beruházási lehetőségeiről,
 • Ellenőrzi a ZVK Zrt. településüzemeltetési feladatait.
Beruházási Csoport
Csatári Erika beruházási referens 06 1 872 9380
Romhányi Péter beruházási referens 06 1 872 9221
Balló Tímea Enikő beruházási referens 06 1 872 9311
Erdős Zoltán beruházási referens 06 1 872 9355
dr. Firnigl Anett zöldfelületi referens 06 1 872 9424
Nemzecskiné Bacskai Katalin környezetvédelmi referens 06 1 872 9490
Nagy Béla városfejlesztési referens 06 1 872 9355
Megosztás

Hozzászólások lezárva.