Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Főmérnökség

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály, Pályázati Osztály, Lakáshasznosítási Osztály

Elérhetőség:

Léhmann Balázs – főmérnök, lehmann.balazs@zuglo.hu, 06 1 872 9367
Nemzecskiné Bacskai Katalin – Műszaki és Környezetvédelmi Osztály osztályvezető, bacskai.katalin@zuglo.hu, 06 1 872 9490
Tóth Gyula Líviusz – adminisztrátor, toth.liviusz@zuglo.hu, 06 1 872 9299
fomernokseg@zuglo.hu


Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

Feladatok:

 • Közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • Burkolatbontási hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárás
 • Tulajdonosi hozzájárulások kiadása
 • KSZT szerinti telekalakítási eljárás
 • Talajvízkút létesítésével és üzembe-helyezésével kapcsolatos vízügyi eljárás
 • Útellenőri feladatok ellátása
 • Önkormányzati beruházások és felújítások műszaki és pénzügyi előkészítése és a megvalósítandó beruházások és felújítások figyelemmel kísérése,
 • Részt vesz a kerület környezetvédelmi feladatainak végrehajtásában;
 • Ellenőrzi a ZVK Zrt. település-, és ingatlanüzemeltetési feladatait.

 

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály
Kontra Zoltán közútkezelő mérnök 06 1 872 9434
kontra.zoltan@zuglo.hu
Szászi Judit vízgazdálkodási ügyintéző 06 1 872 9435
szaszi.judit@zuglo.hu
Korom Csaba beruházási referens 06 1 872 9442
korom.csaba@zuglo.hu
Pokk Ágnes beruházási referens 06 1 872 9273
pokk.agnes@zuglo.hu
Nyisztor Ákos műszaki referens 06 1 872 9233
nyisztor.akos@zuglo.hu
Pap Márton útellenőr 06 1 872 9442
pap.marton@zuglo.hu
Simon Péter műszaki referens 06 1 872 9354
simon.peter@zuglo.hu

 

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató a közterület-használati díj általános forgalmi adózásának jogszabályi változása tárgyában


Pályázati Osztály

Elérhetőség:

Pályázati  Osztály
Csikai Mária projekt menedzser
Fejér Máté pályázati referens
Juhász Ferenc pályázati pénzügyi referens 06 1 872 9267
Sáfárné Holy Krisztina pályázati referens 06 1 872 9267

 

A Pályázati Osztály az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésével, illetve az Önkormányzat által megnyert pályázatok megvalósításával foglalkozik.

Feladatok:

 • Fejlesztési igények monitorozása, nyilvántartása, folyamatos frissítése;
 • Pályázatfigyelés;
 • Pályázatok előkészítése, elkészítése, benyújtása;
 • Pályázati projektmenedzseri feladatok;
 • A megnyert pályázatok adminisztratív lebonyolítása, a kapcsolódó beszámolók elkészítése;
 • A nagyobb léptékű pályázatoknál együttműködés a bevont külső szervezetekkel a szerződésekben vállalt kötelezettségek megvalósulásának ellenőrzése;
 • Benyújtott pályázatok dokumentálása, nyilvántartása;
 • Együttműködési-partnerségi hálózat kialakítása.

Lakáshasznosítási Osztály

Elérhetőség:
Bánszegi Balázs – osztályvezető, banszegi.balazs@zuglo.hu, 06 1 872 9395

A Lakáshasznosítási Osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadása és hasznosítása kapcsán jogi, igazgatási tevékenységet lát el. Az osztály ügyfélfogadása, az ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele és továbbítása az ügyfélszolgálaton történik.

A Lakáshasznosítási Osztály 2018. január 01-től körzetek szerint látja el a feladatát. Amennyiben Önnek önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos kérdése vagy folyamatban lévő ügye van, szíveskedjen annak a körzetnek az ügyintézőjéhez fordulni, akihez az adott lakás tartozik. A körzetekről IDE KATTINTVA tájékozódhat. (A körzetek a Térinformatikai Rendszer címsorában a Réteglistára kattintva, a Közérdekű Információk/Lakáshasznosítási Osztály ügyintézői körzetek kijelölése után jelennek meg. A kereséshez kattintson a Címkeresőre.)

Lakáshasznosítási Osztály
dr. Pege Ágnes
lakásügyi csoportvezető
pege.agnes@zuglo.hu
Herpergel Éva Erika
lakáshasznosítási ügyintéző
1. körzet 06 1 872 9287
herpergel.eva@zuglo.hu
Markó Mónika Katalin
lakáshasznosítási ügyintéző
2. körzet 06 1 872 9452
marko.monika@zuglo.hu
Mató Henrietta
lakáshasznosítási ügyintéző
3. körzet,
lakáspályázattal kapcsolatos ügyintézés
06 1 872 9286
mato.henrietta@zuglo.hu
Mohammad Mona
lakáshasznosítási ügyintéző
4. körzet,
névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés
06 1 872 9295 mohammad.mona@zuglo.hu
Tóth Rita
lakáshasznosítási ügyintéző
5. körzet 06 1 872 9394 toth.rita@zuglo.hu
Váróczy Krisztina
adminisztrátor, lakáshasznosítási ügyintéző
bérlőkijelölés, közérdekből történő bérbeadás, lakáscserével kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9275
varoczy.krisztina@zuglo.hu
Hornyák László
lakáshasznosítási ügyintéző
értékesítéssel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9225
laszlo.hornyak@zuglo.hu
Kaiser-Balogh Anita követeléskezelési ügyintéző követeléskezeléssel és hátralékbehajtással kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9208
kaiser-balogh.anita@zuglo.hu
Kiskovács Gábor követeléskezelési ügyintéző követeléskezeléssel és hátralékbehajtással kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9393
kiskovacs.gabor@zuglo.hu
Mészáros Fanni Zsuzsanna
követeléskezelési ügyintéző
követeléskezeléssel és hátralékbehajtással kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9438
meszaros.fanni@zuglo.hu
dr. Zsíros Zoltán
követeléskezelési ügyintéző
követeléskezeléssel és hátralékbehajtással kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9392
zsiros.zoltan@zuglo.hu
Zádori Zsuzsanna
adminisztrátor
06 1 872 9190
zadori.zsuzsanna@zuglo.hu

 

Feladatok:

 • önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatok (bérbeadás, értékesítés) – jogszabály adta keretek közt történő – előkészítése
 • a megállapított bérleti díj mértékének évente egy alkalommal történő felülvizsgálata
 • a befogadott kérelmek alapján mind a Képviselő-testületi, mind a bizottsági döntést igénylő kérdésekben előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása, a tulajdonosi hozzájárulások kiadása, lakásbérleti és adásvételi szerződések elkészítése és egyéb nyilatkozatok előkészítése

Vonatkozó jogszabályok:

Hatáskörrel rendelkezik (ügytípustól függően): a Polgármester, a Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság

Lakást csak a rendeletben meghatározott jogcímen, módon és feltételekkel lehet bérbe adni.

A lakások bérbeadásának jogcímei:

a) névjegyzék alapján;
b) lakatlan lakás esetén felújítási, korszerűsítési kötelezettség vállalása mellett, pályázat útján vagy közérdekből, szociális, költségalapú vagy piaci alapú lakásbérletre;
c) szociális, költségalapú vagy piaci alapú lakásbérletre kiírt pályázat alapján;
d) pályázaton kívül, közérdekből történő bérbeadás alapján;
e) lakáscsere-szerződés alapján;
f) lakásbérleti jogviszony megszüntetése mellett másik lakásra bérleti jogviszony létesítése alapján;
g) jogszabályban, jogerős bírósági- vagy hatósági határozatban előírt, valamint önkormányzati döntésen alapuló elhelyezési vagy bérbeadási kötelezettség alapján;
h) bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog alapján történő bérbeadás alapján;
i) jogcím nélküli személyek elhelyezése érdekében történő bérbeadás alapján;
j) határozott időre kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítás alapján;
k) a lakás korábbi tulajdonosa részére történő bérbeadás alapján;
l) lakásbérleti jog folytatása alapján;
m) megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása alapján;
n) bérlőtárssá minősítés alapján;
o) a Polgármester krízistámogatás során tett nyilatkozata alapján;
p) önkormányzat intézménye, vagy gazdasági társasága rendelkezése alapján;
q) “Első fészek” hasznosításra kijelölt lakás útján.

Lakáspályázati kiírásról a helyi sajtóból, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honalapjáról, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáról értesülhetnek. A pályázati feltételekről az Ügyfélszolgálati Irodán lehet tájékozódni a pályázati kiírás megtörténte után, ahol az aktuális pályázati anyagok is beszerezhetők.

Cím: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás:
H: 8.15-12.00 – 12.30-17.00;
K: 8.15-12.00 – 12.30-15.30;
Sz: 8.15-12.00 – 12.30-16.00;
Cs: 8.15-12.00 – 12.30-15.30;
P: 8.15-11.30


Adatkezelési tájékoztató – Lakásbérleti szerződések vonatkozásában

Ügytípusok, letölthető dokumentumok
(Ügyfélszolgálaton intézhető ügyek – Lakáshasznosítási Osztály)

Adatkezelési tájékoztató – Főmérnökség

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb