Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény pályázat nélküli önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait

  • Ilka utca 11. fszt. 5. (Hrsz.: 32555/0/A/4)
  • Columbus utca 57/B. as. 2. (Hrsz.: 31624/1/A/3)
  • Utász utca 7. fszt. 10/A (Hrsz.: 32461/0/A/15)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) sz. rendelet 36. §-a szerint

„(2) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a (8) bekezdés kivételével – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításávalkell

a) eladni  az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,
(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.”
 – a megadott határidőig lehet

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő vételi szándékától visszalép, vagy az adásvételi szerződést a kiértesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül nem köti meg, a soron következő érvényes, legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő jogosult a lakás megvásárlására.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 26/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján:

 „A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás, a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartási bejegyzésének a költsége.”

Felhívjuk az ajánlatot tevők figyelmét, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39 § (2) bekezdése értelmében a fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg, továbbá

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatokat a Kiíró szerzi be.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.

Ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, illetve letölthető INNEN. (Ügyfélszolgálati iroda: Bp. XIV. Bácskai utca 53.)

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 13. péntek 11:30

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

H: 8.15 – 12.00; Sz: 8.15 -12.00;  P: 8.15 – 11.30

(2021. július 19. – 2021. július 30-ig Igazgatási szünet miatt a Polgármesteri Hivatal, az Ügyfélszolgálat zárva tart.)

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlanok kizárólag a jelen hirdetményben megjelölt időpontban tekinthetők meg.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zuglo.hu).


A részletes hirdetmény teljes szövegét IDE KATTINTVA olvashatja.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb