Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény soron kívüli bírósági ülnökválasztásról – 2023. ősz

HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL

 

A köztársasági elnök KEH/5534-3/2023. számú határozatával soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára a 2023. szeptember 01. és 2023. november 30. napja közé eső időtartamra.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke 5 fő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésnek megfelelő képzettséggel rendelkező ülnök megválasztását kéri.

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Az ülnökök jelölése

Ülnöknek általános szabály szerint az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,
b) pszichológus vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A bíróságon a fiatalkorúak ügyében eljáró ülnökök a tárgyaláson történő eljárásuk mellett – jogszabályi kötelezettség alapján – ügyeleti feladatokat is ellátnak, mely havi 2-3 alkalmat jelent munkanapokon 8 órától 16 óráig (ügyelet helye: 1055 Budapest, Markó utca 25.).

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettségeit elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök választása

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságra a Be. 680 (5) bekezdésnek megfelelő képzettséggel rendelkező, 5 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnök kerül megválasztásra.

A bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (1. melléklet), a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (2. melléklet), továbbá a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató (3. melléklet) átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bácskai utca 53.), vagy letölthető ezen hirdetmény alján.

A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítvány, illetve az annak megkéréséről szóló postai igazolószelvény másolatát kérjük benyújtani

személyesen: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán – Bácskai utca 53.

  • Hétfő: 8.15 – 12.00, 12.30 – 17.00
  • Kedd: 8.15 – 12.00, 12.30 – 15.30
  • Szerda: 8.15 – 12.00, 12.30 – 16.00
  • Csütörtök: 8.15 – 12.00, 12.30 – 15.30
  • Péntek: 8.15 – 11.30

vagy

postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal – 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre

úgy, hogy az 2023. november 10-én 13.30 óráig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

Budapest, 2023. szeptember 18.

dr. Tiba Zsolt
jegyző


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb