Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény új kerületi építési szabályzat tervezetéről

Munkaközi tájékoztató Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával készülő új kerületi építési szabályzat tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017.(III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával elkészült Budapest Főváros XIV. kerület Zugló kerületi építési szabályzatának tervezete.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével – 2018. december 31-ig alkalmazható. A rendezés célja, hogy ezen jogszabályi határidőig elkészüljön a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő „új” kerületi építési szabályzat.
A kerületi építési szabályzat – a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban – megállapítja a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket a kerület teljes közigazgatási területére.

A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló kerületi építési szabályzat tervezetére vonatkozó írásos véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 30 napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, amely 2018. május 24-én 17:30 órakor kerül megtartásra a Zuglói Civil Házban.

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb