Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Ipari szolgáltató tevékenység – bejelentés-köteles ipari tevékenység

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
A bejelentés megtételével az ipari tevékenység megkezdhető (amennyiben a bejelentés vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a Helyi Építési Szabályzat alapján a tevékenység az adott építési övezetben nem végezhető, úgy a tevékenységet megtiltjuk és a telepet bezáratjuk).

Amennyiben a bejelentés adattartalma teljes, Igazolás megküldésével értesítjük a Szolgáltatót a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldjük a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.

A hiányos bejelentésről értesítjük a Szolgáltatót, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Ha ellenőrzésünk során megállapításra kerül, hogy a Szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szabunk ki.

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a tevékenység telephelyen történő gyakorlása felfüggeszthető, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozható, vagy a telep ideiglenesen bezáratható.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton, személyesen vagy e-papíron benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 1. melléklete szerinti adatokat, valamint ahhoz az ott megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
  • Kedd: NINCS
  • Szerda: 08:15–16:00 óráig
  • Csütörtök: NINCS
  • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Vonatkozó jogszabályok:

  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
  • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb