Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörei

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

Az eljárás során a hatóság kötelezi az ingatlan tulajdonosát a hulladék elszállítására. Amennyiben az ügyfél a határozatban kötelezésnek nem tesz eleget, úgy hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik, mely ismételten kiszabható.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton, személyesen vagy e-papíron benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését (cím és/vagy hrsz.), hulladék körülbelüli mennyiségét, összetételét, valamint – amennyiben ismert – a hulladék birtokosának, termelőjének nevét.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
  • Kedd: NINCS
  • Szerda: 08:15–16:00 óráig
  • Csütörtök: NINCS
  • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Vonatkozó jogszabályok:

  • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
  • A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.rend.
  • A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény
Megosztás

Hozzászólások lezárva.