Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörei

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. március 16. napjától a jegyzőnek, mint környezetvédelmi hatóságnak megszűnt az illegálisan elhelyezett vagy elhagyott hulladék miatt a hatósági eljárás megindításához szükséges hatásköre és illetékessége.

A Kormány 2021. március 16. napjától hatályos, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. R.) 2. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján azt a természetes személyt, jogi személyt, egyéni vállalkozót továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus, vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A Korm. R. 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelölte ki. A Korm. R. 1. §  (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb