Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Munkaközi tájékoztató kerületi építési szabályzat tervezetéről

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017.(III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy elkészült a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezete.

A Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 15/A. sz. alatti (31911/4 hrsz.-ú) ingatlan tulajdonosa, a Fogarasi Bank Top Kft. bővíteni kívánja az ingatlanon álló meglévő épületet az épülethez tartozó előtető alatti terület beépítésével. A meglévő előtető jelentős része közterület fölé nyúlik ki, ezért a beépítéshez módosítani kell a hatályos szabályozási tervet, melyre a területre vonatkozó új kerületi építési szabályzat készítésével van lehetőség.
A tervezett szabályozás célja a 31911/27 hrsz.-ú közterület fölé nyúló, meglévő előtető alatti terület beépíthetőségéhez szükséges építésjogi környezet megteremtése.
A szabályozással érintett terület beépítése gyakorlatilag kialakult, jelentős változás (a beépítés intenzitásának növelése) nem tervezett. Tárgyi területre készülő kerületi építési szabályzatban a lakótelepi egységre – a kialakult állapotra, telekstruktúrára tekintettel – speciális szabályok megállapítására kerül sor.

A Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetére vonatkozó írásos véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 30 napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. június 10-én 10:00 órakor kerül megtartásra a Pillangó parkban a tenisz klub Róna utca felőli bejáratánál felállított sátorban.

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Kapcsolódó dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb