Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Nőkről neveznek el közterületeket Zuglóban

Költségvetés módosítása, E-Co-Housing projekt véghatáridejének módosítása, közbeszerzési pályázatok lezárása, többek között ezekről döntött a képviselő-testület csütörtöki ülésén. A grémium határozott még rendezvények és civil szervezetek támogatásáról, a kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztéséről, közterületek elnevezéséről, valamint városrendezési megállapodások megkötéséről is.

A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Homoki Péter, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet a szeptember 18-i időközi választás eredményéről. Mint elmondta, a választáson 12 jelölőszerv 4 jelöltje indult. A választás érvényes volt, melyet 790 szavazattal a Juhász-Pintér Pál nyer meg. Az ismertetést követően Juhász-Pintér Pál letette képviselői esküjét.
Rózsa András alpolgármester (Momentum) napirend előtti felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Hadházy Ákos Zugló megválasztott országgyűlési képviselője még mindig nem tehetett esküt. Arra kért minden képviselőt, hogy ahol csak tud, ez ellen emeljen szót. Az alpolgármester kifejtette, Hadházy Ákos a vele szembe támasztott akadály ellenére is ellátja feladatait, fogadóórákat tart és képviseli Zugló érdekeit.

Bitskey Bence képviselő (DK) a Báróczy utca 6-8. szám lakóinak problémáját tárta a testület elé. Elmondása szerint az utcában végzett közmű felújítást követően az említett ingatlanban nem kapcsolták vissza a gázt vezeték hibára hivatkozva. A szolgáltató tájékoztatása szerint a protokoll betartásával 6-8 hétbe is beletelik, mire visszakapcsolják a gázt. A képviselő felkérte az önkormányzatot, hogy vizsgálja meg, milyen formában tud segíteni a bajba került lakókon és azt is indítványozta, hogy a testület hozzon létre alapot, amelyből az ilyen esetek gyors megoldását lehet finanszírozni.

Dr. Tiba Zsolt jegyző azt kérte, a gyors segítség érdekében a közös képviselő sürgősen keress fel őt.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szugló utcai Rákos-patak híd állapota miatt több panasz is érkezett. A hidat üzemeltető BKK-tól kérték, hogy végezze el a szükséges javításokat és az állagmegóvást.

Költségvetés

A képviselő-testület módosította Zugló 2022. évi költségvetését. A grémium a büdzsé új bevételi és kiadási főösszegét 40,6 milliárd forintban állapította meg. A bevétel 33,5 milliárd, a kiadás 38,4 milliárd forintra változott. A hiány 4,9 milliárd forint, amelyet az ugyanekkora összegű, előző évi költségvetési maradványból finanszíroznak.
Horváth Csaba a testületi ülésen
A grémium úgy nyilatkozott, hogy a Bosnyák tér mögötti magánerős beruházással kapcsolatban hozott határozata miatt a Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívással részben egyetért, rendeletét hatályon kívül helyezi.

A testület júliusban döntött arról, hogy a Lőcsei út – Bosnyák utca – Bosnyák köz – Rákospatak utca – Csömöri út által határolt területre építési, telekalakítási és változtatási tilalmat rendel el, mert a kormány a befektetői beruházást kiemelt közérdekűv projektté nyilvánította, így az önkormányzatot megfosztotta a területre vonatkozó építésszabályozási jogától.
Victora Zsolt független képviselő, azt javasolta, hogy a testület ne fogadja el a kormányhivatal észrevételét, már csak azért sem, mert a kiemelő határozattal nem tudni mi épül a befektető által megvásárolt területen.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) bejelentette, a Momentummal és a DK-val közösen október 1-én demonstrációt tartanak az építkezés miatt.
Várnai László a testületi ülésen
Horváth Csaba azt mondta, jelen lesz a tüntetésen, hozzátéve: ismeretei szerin a beruházó az első ütemben a testületnek bemutatott terv szerinti épületeket épít meg.

A grémium módosította az Európai Unió támogatta E-Co-Housing projekt megvalósításába bevont Mexikói út 11/B. felújítására a Pesti Építő Zrt.-vel kötött kivitelezési szerződést. Erre azért volt szükség, mert az épületbontás és feltárás során előre nem látható szerkezeti problémák adódtak, amelyek elhárítása várhatóan 78 nappal késlelteti a kivitelezés befejezését, így a véghatáridő 2023 márciusára tolódik. A kialakult helyzet miatt az önkormányzat levélben kérte a projekt felügyeletét ellátó UIA vezetőjétől a pályázat határidejének meghosszabbítását, de elutasító válasz kapott.

Várnai László a vitában pénzvesztéssel járó nagy kudarcnak nevezte a fejlesztést. Horváth Csaba azt mondta, az UIA javaslatának megfelelően minden építőanyagot előre megvásárolnak, így az építkezés kijön az önrészből. Vida Attila képvisel (LMP) felszólalásában a megoldást kármentésnek nevezte.

Nagy Péter a beruházás főtanácsadója arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az utcáról ugyan még csak a falak látszanak, de belül folyik az építkezés. A válaszfalak elkészültek, hamarosan indul a gépészeti szerelés és a tetőépítés is.

A grémium két közbeszerzési pályázatot is eredményesnek nyilvánított. A döntés szerint, ajánlata alapján az adattároló szerverek és működtető szoftverek szállítására a R+R Periféria Kft., míg a Kerékgyártó utca komplex rekonstrukciójának I. üteme megvalósítására Bogdán Krisztián egyéni vállalkozó kapott megbízást.

Támogatások

A testület a Petőfi emlékév alkalmából megtartásra kerülő Petőfi 200 – Zuglói Petőfi Sándor Versmondó Verseny megrendezésre 1 250 000 forintot biztosított.
A képviselő-testület a Családcentrum Alapítványnak – kérésére – esélyegyenlőséget biztosító műhelymunka programja megvalósítására egyszeri 500 ezer forintos támogatást adott.
Rozgonyi Zoltán és Jahl Angéla a testületi ülésen
A képviselők a kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztésére benyújtott előterjesztést azzal a módosítással fogadták el, hogy évente minden egyéni önkormányzati választókerület 50 fát kap, amelyeket szakemberekkel egyeztette helyeken ültetnek el. Ezek koordinálása a választott képviselők feladata lesz, de a listás képviselők is tehetnek javaslatot az ügyben.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy a ciklus elején a képviselő-testület 15 ezer fa elültetését tűzte ki célul, ez a döntés hozzájárulhat a terv részbeni teljesítéséhez.

Közterület elnevezés

A testület megbízta az önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények vezetését, hogy dolgozzák ki szervezetükre vonatkozóan a menstruációs többletszabadság alkalmazásának a feltételrendszerét. Az előterjesztés célja, hogy az erős menstruációs fájdalmakkal küzdő munkavállalók orvosi igazolás mellett a menstruációs időszakban egy munkanap szabadságot kapjanak.

A testület arról is határozott, hogy több névtelen közterület elnevezését kezdeményezi a fővárosnál. A javaslat jóváhagyása esetén a jövőben Gyenes Gitta, Hajnal Anna, Radák Olga, Ungár Margit, Pécsi Eszter, Szécsi Margit és Slachta Margit, valamint Emese fejedelemasszony nevét viselő parkok lehetnek Zuglóban.

Pécsi Diána képviselő (MSZP) előterjesztői kiegészítőjében elmondta: Budapesten nagyon kevés közterület viseli nő nevét, ezért kéri a testülettől javaslatuk támogatását.

A grémium ahhoz is hozzájárult, hogy az önkormányzat városrendezési megállapodást kössön a Lipótvár utca 47., a Szatmár utca 7., a Gyarmat utca 50/b., az Öv utca 164., a Csömöri út 144., a Kerepesi út 52., a Zászlós utca 7., a Zászlós utca 9-11. és a Bíbor utca 2-6.  szám alatti telkek ingatlanfejlesztőivel. A befektetők a kerületi építési szabályzatban rögzített alapértéktőleltérő, de a felső határt túl nem lépő lakásszám építésére kértek engedélyt, amelyért összesen 53 millió forint egyszeri támogatást nyújtanak a kerületnek a beruházás érdekében megvalósuló közfejlesztések elvégzésére.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb