Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Normatív utasítás a bölcsődék, óvodák és idősklubok vészhelyzetnek megfelelő működéséről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat polgármesterének
2/2020. (III. 16.) normatív utasítása
a bölcsődék, óvodák és idősklubok veszélyhelyzetnek megfelelő működéséről

A koronavírus járvány terjedése miatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló, 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet alapján az egészségvédelmi intézkedések hatékony alkalmazása érdekében, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő bölcsődékre, óvodákra és idősklubokra vonatkozóan a következő utasítást adom ki.

1. A Budapest XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén működő bölcsődékben, óvodákban és idősklubokban rendkívüli működési szünetet rendelek el.

2. Az Önkormányzat által fenntartott, az 1. pontban felsorolt intézmények 2020. március 16-án és 17-én ügyeletet tartanak a Fenntartó által meghatározott, szokásos, hivatalos nyitvatartási időben, kivéve azon intézményeket, ahol ettől eltérő, egyedi polgármesteri intézkedések bevezetésére került sor.

3. Az Önkormányzat által fenntartott, az 1. pontban felsorolt intézményekben 2020. március 18-tól kerületi szintű ügyeletet rendelek el, a téli összevont ügyeleti rend szerint, amelynek megszervezéséért, koordinálásáért Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a felelős, ahol a területért az operatív felelős Hernádi Iván Lászlóné intézményi referens (e-mail: hernadi@zuglo.hu, telefon: +36-1-872-9472).

4. Az Önkormányzat által fenntartott, az 1. pontban felsorolt intézményekben a kerületi szintű ügyeletet kiscsoportokban szükséges megszervezni úgy, hogy egy időben, egy épületben legfeljebb 40 gyermek helyezhető el, egy csoportba pedig legfeljebb 10 gyermek osztható be.

5. Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődékben, óvodákban az étkeztetést a következők szerint szükséges megoldani:

  • Március 16-án és 17-én az intézményekben biztosított az étkezés, ütemezetten, kiscsoportokban.
  • Március 18-tól, szerdától az igények felmérése után (kizárólag rászorultsági alapon) elvihető a napi menü az erre a célra alkalmas, tiszta, zárható edényekben (a továbbiakban: Dobozok). Az igényfelmérés alapján az étkeztetési megrendeléseket a Hivatal Gazdasági Osztály, azon belül az Intézmény gazdasági Csoport állítja össze a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ által meghatározott jogosultak körében végzett előzetes felmérése alapján. Az étkeztetési megrendelések összeállításának operatív felelőseit és elérhetőségeiket a Hivatal a honlapján közzéteszi (Gazdasági Osztály: Nagy Gabriella – e-mail: etkezes@zuglo.hu ; tel.: +36-70-672-7330).
  • A rászorultsági alapon meghatározott étkeztetési ellátást igénybe vevők a napi menüt az erre a célra alkalmas Dobozokban vihetik el a kijelölt átvevő helyekről, a megadott időtartamban. Az átvevőhelyeket a Polgármester jelöli ki, amelynek operatív felelőse a Hivatalban Kovács Ildikó élelmezési koordinátor (e-mail: ildiko.kovacs@zuglo.hu ; tel: +36-70-425-1994). Amennyiben egy családon belül több bölcsőde és óvoda is érintett, akkor csoportosítani kell, és össze kell hangolni az ételek átvételét.
  • Az étkeztetési átvételi helyekről a részletes információkat a Hivatal a honlapján közzéteszi.
  • Március 18-tól kizárólag a kerületi szintű ügyeletet adó intézményekben lehetséges az étkezés helyben az ügyeleti ellátásban résztvevők számára, kiscsoportokban, ütemezetten (lásd: 4. pont).

 

6. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat fenntartásában lévő idősklubokban rendkívüli működési szünetet rendelek el, és ezen létesítményekben a helyben étkezés lehetőségét, visszavonásig megszüntetem. Az étkeztetés kizárólag kiszállítással, vagy személyes elvitellel oldható meg, amelyre a következő szabályokat szükséges alkalmazni:

  • A napi menü átvétele az eddig alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a kijelölt átadó helyeken lehetséges.
  • A napi menü az erre a célra alkalmas, tiszta, zárható edényekben (továbbiakban: Dobozok) szállítható el.
  • Amennyiben az ellátást igénybe vevő nem tud gondoskodni a Dobozok étel tárolására alkalmas állapotban történő átadásáról, akkor azok fertőtlenítő szerrel történő tisztítását az átadó helyeken az ott dolgozó munkatársaknak szükséges megtenni az ételek csomagolása előtt, a Dobozok átvételével egyidejűleg.
  • A kijelölt átadó helyekről a tájékoztatás a Hivatal honlapján közzétételre kerül, és operatív ügyekben a területért felelős Gazdasági Osztály ad felvilágosítást (lásd: 5. pont).

 

7. Felkérem, a Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területén működő, de nem az Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék, óvodák fenntartóit, vezetőit, hogy az ezen intézményekre is kötelezően érvényesülő szünet idejére működtessenek ügyeletet, az Önkormányzat által fenntartott, 1-es pontban felsorolt intézményekre vonatkozóan előírtak szerint.

8. Jelen utasítás 2020. március 16. napján lép hatályba. Az utasítás kiadásáról az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékeseit tájékoztatom.

Budapest, 2020. március 16.

Horváth Csaba
polgármester

A hirdetmény aláírt példányát IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb