Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázat Zugló legsikeresebb vállalkozásai számára – 2023.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet
a zuglói vállalkozások számára

Pályázat célja: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 29/2018. (XI. 23.) számú önkormányzati rendelete alapján a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága a 2021. évtől kezdődően évente három kategóriában keresi a legsikeresebb zuglói termelő vállalkozást, a legsikeresebb zuglói szolgáltató vállalkozást és a legsikeresebb zuglói kereskedelmi vállalkozást.

Három kategóriában van lehetőség a díjazásra:

1. A Legsikeresebb Zuglói Termelő Vállalkozás: azon vállalkozás, amely az utóbbi két év beszámolói alapján a legnagyobb árbevétel növekedést érte el és főtevékenysége a termelő ágazatok közé tartozik.

2. A Legsikeresebb Zuglói Szolgáltató Vállalkozás: azon vállalkozás, amely az utóbbi két év beszámolói alapján a legnagyobb árbevétel növekedést érte el és főtevékenysége a szolgáltató ágazatok közé tartozik.

3. A Legsikeresebb Zuglói Kereskedelmi Vállalkozás: azon vállalkozás, amely az utóbbi két év beszámolói alapján a legnagyobb árbevétel növekedést érte el és főtevékenysége a kereskedelmi ágazatok közé tartozik.

Pályázók köre: azok a vállalkozások, amelyeknek székhelye Budapest, Főváros XIV. Kerület közigazgatási területén van, és amelyekkel szemben a pályázat kiírását megelőző egy éven belül nem indult

 • csődeljárás
 • felszámolási eljárás
 • megszüntetésre irányuló eljárás
 • végrehajtási eljárás
 • adószáma felfüggesztésére vagy törlésére irányuló eljárás
 • munkaügyi jogsértés miatti eljárás
 • GVH általi elmarasztalás
 • NFH elmarasztalás, továbbá
 • minden tulajdonosa magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

Kizárási feltételek: nem részesülhet elismerésben az a gazdasági társaság,

 • amely három éven belül már részesült elismerésben valamelyik kategóriában,
 • amelynek köztartozása van,
 • amelynek tulajdonosa a képviselő-testület vagy bizottság tagja, a polgármesternek vagy az előbbieknek közeli hozzátartozója.

Egy gazdasági társaság egy pályáztatás alkalmával csak egy kategóriában jogosult vállalkozói elismerésre.

A pályázatok kiválasztása és vizsgálata az alábbi adatok alapján történik:

1. Vállalkozások hivatalosan közzétett beszámolói
2. Vállalkozások cégbíróság által közzétett adatai:

 • székhely
 • alapítás éve
 • tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak neve, anyja neve, címe, születési éve

3. Cégbíróság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH), Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) által közzétett negatív információk:

 • megszüntetésre irányuló eljárások
 • végrehajtás
 • adószám törlés, felfüggesztés
 • vagyoni részesedés lefoglalása
 • munkaügyi jogsértés
 • GVH elmarasztaló döntés
 • NFH elmarasztalás

Díjazás:
A díjazott emlékérmet és adományozást igazoló oklevelet kap, továbbá lehetőséget arra, hogy a Zuglói Lapok adományozást követő lapszámában és a zuglo.hu honlapon bemutatkozzon. A díjjal anyagi elismerés nem jár. A díjakat évente a Vállalkozók Napja (december 5.) alkalmából Zugló polgármestere adja át.

Pályázó által kitöltendő dokumentumok: Pályázati adatlap (.doc)

Pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázó a pályázati dokumentumokat elektronikus úton nyújthatja be. A tárgyban kérjük feltüntetni: “A Legsikeresebb Zuglói Vállalkozások Pályázat”
 • Elektronikus benyújtás a fabis.laura@zuglo.hu e-mail címre lehetséges
 • A dokumentumok megtalálhatók az Önkormányzat által kiírt pályázatok oldalon vagy kérhető a fabis.laura@zuglo.hu e-mail címen.

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 10.

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázat kezelése:

 • A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.
 • Az önkormányzat a nyertes pályázók esetében a díjazott vállalkozások kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de díjazást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:

Az OPTEN Informatikai Kft. ellenőrzi a pályázatot leadott cégeket, hogy megfelelnek-e „Pályázók köre” feltételrendszerének, illetve nem esnek-e a kizárási feltételek alá. A benyújtott pályázatokról a Gazdasági Bizottság dönt.

A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak, a nyertesek nevét a Gazdasági Bizottság a Zuglói Lapok aktuális számában és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszi.

Budapest, 2023. október 12.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb