Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás önerős csapadékvíz-gyűjtő edény igénylésére

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata önerő hozzájárulás vállalásával
pályázatot hirdet csapadékvízgyűjtő edény igénylésére

1. A pályázat célja, keretösszege:

A lakosság környezettudatos szemléletének elősegítése, növelése, a csapadékvíz háztartási hasznosítása, minimális önerő vállalásának feltételével.
A pályázaton elnyerhető csapadékvízgyűjtő edény magánszemélyek részére hozzávetőlegesen 210 liter űrtartalmú, társasházak, egyéb szervezetek, intézmények esetében 310 liter űrtartalmú, ereszhez csatlakoztatható eszköz.

2. A pályázat részletei:

A pályázati részvétel feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a XIV. kerületben kertes ingatlannal, vagy kerttel, telekkel, melyen az összegyűjtött csapadékvíz hasznosítható, felhasználható. (tulajdonos / haszonélvező / bérlő / használó stb. jogcímen).
Kizárólag úszótelekkel rendelkező társasház nem nyújthat be pályázatot.

Pályázatot nyújthat be:

  • magánszemély;
  • kerttel, udvarral rendelkező társasház, lakásszövetkezet (a közgyűlés döntése alapján);
  • nonprofit szervezet (egyház, alapítvány, egyesület stb.);
  • önkormányzati intézmény.

A pályázónak a pályázat elbírálása után, a csapadékvízgyűjtő edény kiosztásának megkezdése előtt kell a pályázati önrészt megfizetnie, melynek összege: 5.000 Ft/gyűjtőedény.

Ingatlanonként 1 db csapadékvízgyűjtő edény igénylésére van lehetőség.

Pályázó a Pályázati adatlap aláírásával nyilatkozik, hogy nincs az Önkormányzattal szemben köztartozása vagy bármilyen más jogviszonyból eredően tartozása a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50.§ (4) és (5) bekezdés alapján.

3. A pályázat benyújtásának módja:

Az igényeket a jelen felhívás mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével, és határidőn belül történő benyújtásával kell előterjeszteni.
Az igényeket – a rendelkezésre álló készlet erejéig – folyamatosan fogadja be az Önkormányzat.

Társasházak és lakásszövetkezetek esetében közgyűlési határozat szükséges, melyben a lakóközösség vállalja jelen pályázati adatlapon közölt lakossági önrész egyösszegű befizetését. Az erről szóló határozatot a pályázathoz csatolni szükséges.

A pályázóra eső önrészt a Polgármesteri Hivatal írásbeli értesítését követően egy összegben kell befizetni!

A Pályázati adatlapot a szükséges melléklet csatolásával (társasház ill. lakásszövetkezet esetében a lakóközösség közgyűlési határozata, amelyben vállalják az önerő egyösszegű befizetését) együtt, egy példányban kell benyújtani.

Benyújtás helye:

  • Személyesen: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat – 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
  • Postán: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főmérnökség – Műszaki és Környezetvédelmi Osztály – 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
  • Elektronikusan: e-Papír szolgáltatás igénybevételével, AVDH elektronikus aláírással hitelesítve az alábbi linken: https://epapir.gov.hu/

4. Pályázat benyújtásának határideje:

A közlemény megjelenésének napjától, de legkésőbb 2024. május 31-ig, a határidő lejárta után nem áll módunkban a pályázatot figyelembe venni.
A pályázati kiírás a beszerzett esővízgyűjtő edények készletének erejéig nyitott. Pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtási határidő lejárta előtt közlemény formájában lezárja, ami a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint az Önkormányzat honlapján kerül közzétételre (www.zuglo.hu).

5. Döntéshozatal:

A pályázatokat a Képviselő-testület Városfejlesztési bizottsága bírálja el.

Elbírálás határideje: A Városfejlesztési bizottság munkarendjéhez igazodva a Pályázati adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül. A pályázók a döntésről az elbírálást követő 15 napon belül értesítést kapnak.

Érvénytelen a pályázat:

  • ha a pályázat benyújtásának kezdő időpontja előtt érkezik be;
  • ha a Pályázati adatlap kitöltése hiányos, és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőig az abban foglaltaknak a Pályázó nem tesz eleget.

6. Értesítés a lakossági önrész teljesítésének módjáról:

A pályázati adatlapon a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az őt terhelő önrészt egy összegben, a csapadékvíz gyűjtő edény kiosztását megelőzően az Önkormányzat részére befizeti.

Pozitív elbírálás esetén a pályázó az írásbeli értesítést követően befizetéssel vagy átutalással a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 11784009-15514004-02130000 számú számlájára teljesíti a pályázati önerő összegét (5000 Ft). Átutalás esetén a Közlemény rovatban fel kell tüntetni, a Pályázó nevét és azt, hogy “csapadékvízgyűjtő edény – önrész”.

7. A csapadékvízgyűjtő edény kiosztásának módja:

A nyertes pályázó a csapadékvízgyűjtő edényt – az önerő befizetését követően – előre egyeztetett időpontban a 1145 Budapest, Limanova tér 25. szám alatti telephelyen veheti át, átvételi elismervény ellenében.

A pályázó vállalja, hogy a csapadékvízgyűjtő edényt az edény méretéhez igazodó szállító eszközzel elszállítja. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata házhozszállítást nem végez.


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb