Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Szeptember 30-ig kérhetnek támogatást a különleges bánásmódot igénylő gyermeket nevelők!

Az önkormányzat SNI pályázatot hirdetett. Az egyszeri legfeljebb 80 ezer forintos támogatás családban nevelkedő, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermek vagy tanuló után kérhető.

A pályázatot kezdeményező Kisné Szivcsovics Nikolett esélyegyenlőségi tanácsnoktól megtudtuk, a támogatást azok a zuglói lakcímmel rendelkező, illetve életvitelszerűen a kerületben élő családok, vagy gyermeküket egyedül nevelők igényelhetik, amelyek 18. életévüket be nem töltött különleges bánásmódot igénylő gyermeket, tanulót nevelnek.

A tanácsnok azt is elmondta, a támogatást igénylőnek az SNI státusz meglétét szakértői bizottság által kiállított, érvényes véleménnyel kell igazolni. Szükséges továbbá a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel kapcsolatos többletkiadások, illetve a 16. év feletti diákok esetén a tanulói jogviszony igazolása is.

Kisné Szivcsovics Nikolett kiemelte, a pályázat során az a kérelmező minősül szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 114 000 forintot, egyedül élő szülő esetén pedig a 142 500 forintot nem haladja meg. Családonként egy személy részére állapítható meg a támogatás, melynek mértéke legfeljebb 80 000 forint lehet.

A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Bácskai utca 53.) vehető át és személyesen vagy postai úton ugyanitt lehet leadni.

A pályázatokat a beérkezési határidőt követő 30 napon belül a Népjóléti Bizottság bírálja el.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb