Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a fűtési szezonban történő időszaki támogatásról

Tájékoztatás a fűtési szezonban történő időszaki támogatásról

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának szociális rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési szezonban történő időszaki támogatásban részesülhet.

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező

  • Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkezik,
  • a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, azaz a 142 500 Ft-ot nem haladja meg,
  • az alábbi ellátások valamelyikében részesül

a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és

  • a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:

  • kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról (nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat) és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő.

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely letölthető a www.zuglo.hu honlapról is. A 2018. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2018. november 1-je és 2019. március 15-e közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.

A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg.

A kérelmeket személyesen Budapest XIV. kerület Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton, illetve postai úton lehet benyújtani.

Dr. Tarjányi Tamás
aljegyző

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb