Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a közösségi együttélés szabályairól

Tisztelt Zuglói Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

Budapest Főváros XIV. kerület  Zugló Önkormányzata felhívja a zuglói ingatlannal rendelkező természetes és jogi személyek figyelmét, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 15/2018 (VI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint jogszabályi kötelezettség az ingatlan előtti közterület állagmegóvása az Ör. alábbi szakasza alapján:

A 4. § (2) bekezdése szerint:

„Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – aki az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület

a) gondozásáról,
b) tisztán tartásáról,
c) szemét- és gyommentesítéséről, vagy
d) hóeltakarításáról és síkosság-mentesítéséről

nem gondoskodik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.”

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Ingatlanhasználók figyelmét továbbá, hogy a fenti rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés szabályait sérti. A szabályszegést megvalósító személlyel szemben az eljáró hatóság figyelmeztetés szankció; súlyosabb, vagy ismételten megvalósított szabályszegések esetekben – természetes személy által elkövetett jogsértés esetén kettőszázezer forint, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett jogsértés esetén kettőmillió forint – közigazgatási bírság alkalmazható.

A 2021. január 1-jén hatályba lépett a közigazgatási szankciókról szóló  2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) is. E törvény 2. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. Az Ör a Szankció tv. rendelkezéseivel összhangban álló, a fokozatosság elvét szem előtt tartva állapítja meg az alkalmazandó szankciót.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb