Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztató a fővárosi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetéről

Tájékoztató az elkészült fővárosi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezet partnerségi véleményezésének, valamint a Duna-parti Építési Szabályzat X. ütem I. kerületi partszakasz és a XI. ütem V., IX. és XXI. kerületi partszakasz készítésének megkezdéséről

A 2016. július 23-án hatályba lépett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette a településképi arculati kézikönyve és a településképi rendelete tervezetét, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján megkezdte a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) X. ütem I. kerületi partszakasz és a XI. ütem V., IX. és XXI. kerületi partszakaszok terveztetését.

Fővárosi településképi arculati kézikönyv

A főváros településképi arculati kézikönyve a szemléletformálást szolgálja. Budapest település fejlődéstörténetének bemutatásán, az épített és természeti értékeinek számbavételén túl rögzítésre kerülnek a településkaraktert meghatározó településképi jellemzők,a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek, arculati jellemzőikkel és értékeikkel együtt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása szerint a fővárosi településképi arculati kézikönyvben kijelölésre kerülnek Budapest településképi szempontból meghatározó területei, amelyek a következők:

1. A Duna és közvetlen partjai;
2. Világörökségi terület és védelmi zónája;
3. Kis- és Nagykörút, belső sugárutak;
4. Világörökségi területen kívül eső történelmi belváros;
5. Történelmi belvároshoz csatlakozó, modern beépítési területek;
6. Jelentős, történeti telepszerű beépítési területek;
7. Kortárs építészeti értékkel rendelkező beépítési területek;
8. Meghatározó, újonnan beépülő vagy jelentősen átalakuló területek;
9. Jelentős zöldterülettel rendelkező területek.

A településképi arculati kézikönyv külön fejezetben foglalkozik a főváros esti látképével, amely egyedülálló értéket képvisel a város lakói és a turisták számára egyaránt. Mindezen túl a kézikönyv tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, ajánlásokra és a településképhez illeszkedő, példaértékű építészeti elemek bemutatására is.

Fővárosi településképi rendelet

A főváros településképi rendelete a fővárosi településképi arculati kézikönyv alapján készül. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján a Fővárosi Önkormányzat a településképi rendeletét a helyi építészeti örökség egyedi védelmének megállapítására,illetve a védelem megszüntetésére, valamint az általa közvetlenül igazgatott terület teljes területére (Margitsziget) készíti el.

A településképi rendeleten keresztül biztosítható a településkép védelme a településképi követelmények meghatározásával, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A Fővárosi Közgyűlés által 185/2017. (II. 22.) sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályok szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök készítése a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amely érdekében a lakosok

  • a 2017. július 06-án 16:00 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban tartandó lakossági fórumon szóban (1052 Budapest, Városház u. 9-11. Díszterem), vagy
  • 2017. július 14-ig, írásban, az alábbi elérhetőségeken adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt az elkészült településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezet és a készülő DÉSZ kidolgozásához:
    – telepuleskep@budapest.hu, varosrendezes@budapest.hu
    – Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
    – Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
    (hétfő, szerda: 8:00-18:00; kedd, csütörtök: 8:00-16:30; péntek: 8:00-14:00)

A lakossági fórumon való részvételi szándékot lehetőség szerint a fenti e-mail címeken vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjenek jelezni.

Az erről szóló plakátot ide kattintva tekintheti meg.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb