Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A Fővárosi Távhőszolgáltató hűt majd nyaranta számos épületet

Bár jelenleg javában a fűtési szezonban vagyunk, de az immár egyértelműen érzékelhető klímaváltozás a jövőben egyre inkább felértékeli a korszerű, energiahatékony épülethűtési megoldásokat. Emiatt is nagy jelentőségű a Budapesti Közművek részeként önállóan működő FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió Projektje. A beruházás keretében – a középületek hőellátása mellett – hidegenergiával történő ellátás biztosítására hűtőgépház-átalakítási és távvezetéképítési munkák valósultak meg, összesen 227,4 millió forint értékű, 50% arányú vissza nem térítendő támogatással, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2019-00038 azonosítószámú, a “Városliget épületeinek hűtési energiával történő ellátása” című pályázat keretén belül.

A beruházás során a Műjégpálya hűtőgépházát alkalmassá tették arra, hogy a területen kiépített vezetékhálózatba betáplált alacsony hőmérsékletű hűtővízzel további középületek távhűtése is biztosított legyen, azok egyedi igényeinek megfelelően. Ennek érdekében felújították a gépház minden fontosabb berendezését és rendszerét: kompresszorokat, evaporatív kondenzátorokat, ammónia szivattyúkat, elpárologtató lemezes hőcserélőket, cseppleválasztó tartályt, elektromos energiaellátást, hűtöttvíz-kiadást, összekötő csővezetékeket és szerelvényeket.

A projekt részeként 2 db nagy teljesítményű csavarkompresszort telepítettek, amelyek egyaránt alkalmasak a jégpályahűtési, illetve a komfort hűtési üzemben történő folyamatos működésre is. Kiépültek a hűtési fogyasztók ellátásához szükséges hűtött víz keringtető szivattyúk, valamint a nyomástartáshoz szükséges berendezések is. A gépház átalakításának végső fázisában a freonos közegű rendszereket elbontották, az új rendszerben már hűtött vízhálózatból történik a Műjégpálya épületének hűtése is. Kialakították továbbá a gépház szellőztetését is.

A KEHOP-5.3.1-17-2019-00038 pályázati projekt keretén belül kiépült a Magyar Zene Háza, az Olof Palme Ház és a Néprajzi Múzeum távhűtéséhez szükséges vezetékhálózat is. A távhűtött épületekre vonatkozó hidegenergia-igény 3 759 MWh/év (13 532 GJ/év), a nyári időszakra vonatkozó hűtőteljesítmény-igény 2 685 kW, a távhűtés villamosenergia-igénye 1 307 MWh/év.

A FŐTÁV távhűtési rendszerének fenntarthatóságát jól mutatja, hogy a megvalósult fejlesztések révén évente mintegy 5703,9 GJ-lal csökken a primerenergia-felhasználás, mely 170 átlagos háztartás éves gázfogyasztásának felel meg. A projekt összesített eredményeként 530,5 tonna üvegházhatást okozó gázkibocsátás marad el.

(A projektről bővebb információt a www.budapestikozmuvek.hu oldalon olvashatnak.)

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb