Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról – KEO-65447-1-2023

KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Budapest, XIV. kerület “Zugló Városközpont” geotermikus hőhasznosításához létesített termálkút kitermelésének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján. (KEO-65447-1-2023)

Az ügy iktatószáma: PE-06/KTF/65447/2023.

Az eljárás megindításának napja: 2023. november 22.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

A Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50.§ (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kamarásné Buchberger Edit – Tel: 06-1-478-4400

Az Ügy tárgyának rövid ismertetése:
A Bayer Construct Építőipari és Szolgáltató Zrt. (2038 Sóskút, Homokbánya út 3.; a továbbiakban: Kérelmező) benyújtotta a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Budapest, XIV. kerület “Zugló Városközpont” geotermikus hőhasznosításához létesített termálkút kitermelésének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A tervezési terület helye:
Budapest XIV. kerület 31267/150 hrsz.-ú ingatlanon (kivett üzemi épület, udvar); Budapest XIV. kerületének központi részén, a Bosnyák téri piac mellett ÉNy-i irányban található, a Csömöri út – Rákospatak utca – Bosnyák köz – Bosnyák utca – Mosztár utca által határolt területen.

A kérelmező a Budapest XIV. kerület 31267/150 hrsz-ú ingatlanon tervezett épületek geotermikus hőhasznosításához szükséges termálvíz ellátáshoz 2023. júliusában termálkutat létesített. A vízjogi engedélykérelem alapját képező vízkontingens szerint a maximális napi vízigény 490 m³/nap termál karsztvízből, az éves összes vízigény pedig 178850 m³.

A “Bosnyák tér, ZVK-1 jelű hévízkút” alapadatai:

  • EOV – X: 242 117; Y: 655 363
  • mBf: 111,0 m
  • Talpmélység: 1151,81 m

A kútból kinyert 70-72 °C hőmérsékletű forró vizet a telken elhelyezett termál hőközpontba vezetik, ahol a hőenergiát több lépcsőben hőcserélők segítségével nyerik ki. A kinyert hőenergiát a telken belül kialakított távhő ellátórendszerrel az épületek fűtési és használati meleg víz előállítására fordítják. A használat során a termálvíz 29-10 °C-ra hűl le. A hőhasznosítást követően a 30 °C alá hűtött vizet puffertartályba vezetik, mely a mennyiség szabályozására szolgál, majd nyomócsövön kerül elvezetésre az ingatlan belső csapadékvíz-elvezető hálózatára, melynek befogadója a Rákos-patak. A területen keletkező csapadékvíz és a kitermelt termálvíz Qmax = 135,4 l/s intenzitással vezethető a Rákos-patakba.

A Zugló Városközpont tervezési munkái során a kútból kitermelendő vízigény pontosításra került, melyek eredményeként szükségessé vált a kút kitermelési kapacitásának növelése. A kitermelési kapacitás bővítése nem befolyásolja a tervezett termál-hasznosítás egyéb létesítményeit (termál hőközpont, alhőközpontok, termálvíz vezetékek, stb.), így ezek hatásainak vizsgálata nem tárgya jelen előzetes vizsgálatnak.

A meglévő kút kapacitásbővítését követően a termál karsztvíz kitermelése 2891 m³/nap mennyiségre, az éves összes vízigény pedig 490012 m³ mennyiségre növekedik.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei az alábbi elektronikus elérési útvonalon érhetőek el:
https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=KEO-65447-1-2023&forras=170&kozzeteve=All


A hirdetmény teljes, hiteles verzióját IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb