Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében 300 főt meghaladó tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;

b) a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

Az eljárás kérelemre indul. Ennek során a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokkal vizsgáljuk a kérelemben foglaltakat. Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó közegészségügyi, biztonsági, tűzvédelmi előírásoknak, úgy rendezvénytartási engedély kerül kiadásra. Ezzel egyidejűleg a rendezvényt nyilvántartásba vesszük.

A szakhatóságok jogosultak a rendezvényt annak időpontjában ellenőrizni. Az ellenőrzést végző hatóság jogsértés észlelése esetén a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggesztheti.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton vagy személyesen benyújtott kérelemnek a 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb