Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Zaj- és rezgésvédelmi határérték megállapítása

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
Az eljárás kérelemre indul.

Amennyiben a döntésben foglaltak ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy az üzemeltető nem tartja be a vonatkozó határértékeket, úgy a működés korlátozható vagy felfüggeszthető, zaj- és rezgésvédelmi bírság szabható ki.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton személyesen vagy e-papíron benyújtott kérelmet, amelynek zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti adatokat kell tartalmaznia.  A kérelemhez csatolni kell:

  • képviseleti jogosultságot igazoló iratokat.
  • bérleti szerződés, tulajdoni lap vagy terület használatot igazoló megállapodást.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet
  • A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet
  • A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
  • A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb