Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Adó végrehajtási eljárás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Követeléskezelési eljárás

II. Konkrét megnevezése

Adó végrehajtási eljárás

Vonatkozó jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

A végrehajtási eljárás minden esetben hivatalból indul.

III. Kérelem tartalma szerint

Az eljárás hivatalból indul.

IV. Csatolandó mellékletek

Adóhátralék befizetése esetén, befizetést igazoló csekk, vagy átutalási megbízás másolata.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Döntés formája:

Önkormányzati adóhatóság kiemelt és kötelező feladatként kezeli az adózók kintlévőségeinek beszedését. Azokkal szemben, akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság kötelessége végrehajtási eljárást indítania. A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk az adózókat a hátralék összegéről és az eljárás következményeiről. A fizetési felhívás kézhezvételét követően, amennyiben az adózó haladéktalanul (nyolc napon belül) teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy jelzi az adóhatóságnak a fizetési nehézségét, elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit.

A végrehajtási eljárás keretében először a fennálló túlfizetés kerül átvezetésre a tartozást mutató számlára. Amennyiben ez nem áll fenn, illetve az átvezetést követően is tartozást mutat az adózó számlája, folytatódik az eljárás.

A végrehajtási eljárás megindítását követően az adóhatóság törvényes esz­közök széles körének alkalmazásával lép fel az önkéntesen nem teljesítőkkel szemben. Az adózó az eljárásban számíthat a hátralék átadására önálló bírósági végrehajtónak, hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre kerülhet sor.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás során díj és illetékfizetési kötelezettség nincs.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A végrehajtási eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:

Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül.

Illeték:
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (5) bekezdése alapján a végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 4 § (1) bekezdése a) pontja alapján az eljárás során költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2017-ben 28.500 forint)

A Kr. 5 § (1) bekezdése alapján: külön indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető, illetve részleges költségmentességet lehet engedélyezni továbbá, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.750 forintot.

X. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.