Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Adók módjára behajtandó köztartozások

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Adók módjára behajtandó köztartozások

II. Konkrét megnevezése

Idegen adó behajtás

Vonatkozó jogszabályok:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
  • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.

III. Kérelem tartalma tételesen

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul.

IV. Csatolandó mellékletek

A végrehajtási eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Döntés formája:
Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás keretében. Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.

A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. Amennyiben az adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló fizetési kedvezmény iránti kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz terjesztik elő, akkor az adóhatóság a végrehajtási eljárás során érkezett kérelmet az Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a tartozást kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.

Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően, és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén hátralék átadása önálló bírósági végrehajtónak.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás során illeték fizetési kötelezettség nincs.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

Adózó számlájának folyamatos ellenőrzése befizetés esetén a folyamatban lévő végrehajtási cselekmények megszüntetése.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 15 napon belül. A végrehajtási kifogásban meg kell jelölni a sérelmezett intézkedést és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból kívánja.

A végrehajtási kifogást tudomásra jutástól számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.

Illeték:
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (5) bekezdése alapján a végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

IX. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb