Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Adótúlfizetés visszaigénylése

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Adótúlfizetéssel kapcsolatos eljárás

II. Konkrét megnevezése

Adótúlfizetés visszautalás iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Tevékenység engedély kiadás feltétele:
Az eljárás az adózó által benyújtott túlfizetés visszautalási kérelem alapján indul, ha az adózó túlfizetése jogszerűen fennáll, és tartozása sem a saját nyilatkozata, sem az adóhatóság nyilvántartásai szerint nincs, a túlfizetés a kért címre vagy bankszámlára átutalásra kerül.

Kérelem benyújtás módja:

a) papíralapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (Adótúlfizetés visszautalási kérelem)
b) jogi személy adózók cégkapun vagy önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül,
c) magánszemély adózók önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül, személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Adózó neve, címe/székhelye, adó/azonosító száma. Hová kéri a túlfizetés utalását, lakcímre vagy folyószámlára? Bankszámlaszám pontos feltüntetése. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmezőnek más adóhatóság (NAV, önkormányzati adóhatóság) felé fennálló tartozása nincs.

IV. Csatolandó mellékletek
Amennyiben személyesen nem az adózó jár el, meghatalmazás.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző
Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.
Eljárás hiányos kérelem esetén: Az adóhatóság hiánypótlásra felszólítást küld, a hiánypótlásra nyitva álló határidő kézhezvételtől számított 15 nap.

Döntés formája:
Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, visszamenőlegesen jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74. § (2) bekezdése alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére). Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn, az összeg erejéig – automatikusan – elszámolásra kerül a túlfizetés.

Ha az adózó túlfizetése jogszerűen fennáll, és tartozása sem a saját nyilatkozata, sem a hivatal nyilvántartásai szerint nincs, a túlfizetés a kért címre vagy bankszámlára átutalásra kerül. Az adóhatóság egyszerűsített határozattal értesíti az adózót a túlfizetés visszautalásáról. Amennyiben az adózónak tartozása áll fenn más adószámlán, az adóhatóság a túlfizetés visszatartásáról végzést hoz.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A kérelem benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye
OTP Electra terminálban utalásra kerül az adótúlfizetés összege.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
Végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az 1990. évi XCIII. Illetékekről szóló törvény 29. § (4) bekezdése alapján a végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 11784009-15514004- 03470000 Eljárási Illeték Beszedési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy átutalással kell megfizetni.

b) Bírósági felülvizsgálat:
Másodfokú adóhatóság elutasító döntése ellen.

IX. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)
Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.00
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb