Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Adóigazolás kiállítása (Hatósági bizonyítvány)

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Hatósági bizonyítvány

II. Konkrét megnevezése

Adóigazolás kiállítása (Hatósági bizonyítvány)

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kezdeményezheti, hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (Adóigazolás kérelem)
b) személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Adózó neve, címe/székhelye, adó/azonosító száma, születési ideje, kérelem célja, adóigazolás példányszáma.

IV. Csatolandó mellékletek

Magánszemélyeknél: személyi igazolvány, lakcímkártya, ha nem saját részére kéri az igazolást, akkor meghatalmazás.

Nem magánszemélyeknél cégkivonat, aláírási címpéldány, ha olyan személy kéri, aki nem jogosult a cég nevében eljárni, akkor meghatalmazás szükséges.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Az adóigazolás kiadásának határideje 6 nap.

Döntés formája:

Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a alapján hatósági igazolást állít ki.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

2016. január 1. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja alapján az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Az eljárás során döntés meghozatalára nem kerül sor.

IX. Költségmentesség engedélyezése

X. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.00
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

– Adóigazolási kérelem

– Meghatalmazás az adóhatóságnál történő eljáráshoz

Megosztás

Hozzászólások lezárva.