Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Albérletbe adás

Egyszobás lakás albérletbe adásához nem adható tulajdonosi hozzájárulás.

Az albérletbe adáshoz csak akkor adható hozzájárulás, ha
a) legalább egy lakószoba a bérlő használatában marad, és
b) az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözők, valamint már a lakásban jogszerűen lakók számát figyelembe véve a lakás egy használójára legalább 6 m2-es lakóterület jut, valamint
c) a lakásra nincs lakbér és közüzemi díjhátralék.

A fenti feltételek esetén is kizárólag határozott idejű, legfeljebb két évre kötött albérleti szerződéshez adható tulajdonosi hozzájárulás.

A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a lakásban visszamaradt albérlő köteles a lakást elhagyni.

Az albérletbe adáshoz való bérbeadói hozzájárulás az albérlőt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban való elhelyezés igénylésére.

Amennyiben a bérbeadó tudomására jut, hogy a bérlő a lakását, vagy annak egy részét hozzájárulás nélkül albérletbe adta, jogosult a bérlővel kötött lakásbérleti szerződést felmondani.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

  • Nullás igazolások (lakbér és összes közüzemi igazolások)
  • Albérleti szerződés tervezet
  • Nyilatkozat
  • Adatlap

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.