Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Apai elismerő nyilatkozat tétele

Apai elismerő nyilatkozat tétele

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni még meg nem született gyermekre és már megszületett gyermekre. A nyilatkozattétel céljából fel kell keresni vagy az anyakönyvvezetőt, vagy a gyámhatóságot, vagy bíróságot, külföldön élő személy esetében pedig a külképviseleti hatóságot. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges. Ha még nem született meg a gyermek, akkor a jegyzőkönyv egyik példányát az anya kapja meg azzal, hogy a gyermeke születésének bejelentéséhez csatolja. Ha már megszületett a gyermek, akkor a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek küld meg egy példányt az anyakönyvvezető, aki bejegyzi az apát az anyakönyvbe.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • apa, anya személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,
  • orvosi igazolás a fogamzás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról, a már megszületett gyermek esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat,
  • amennyiben az anya családi állapota:
  • elvált: a jogerős bírósági végzés, vagy a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat,
  • özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet
Megosztás

Hozzászólások lezárva.