Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Apai elismerő nyilatkozat tétele

Apai elismerő nyilatkozat tétele

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni még meg nem született gyermekre és már megszületett gyermekre. A nyilatkozattétel céljából fel kell keresni vagy az anyakönyvvezetőt, vagy bíróságot, vagy közjegyzőt, külföldön élő személy esetében pedig a külképviseleti hatóságot. Amennyiben az apa kiskorú, a nyilatkozat felvételére a gyámhivatal illetékes. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • apa, anya személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,
 • orvosi igazolás a fogamzás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról, a már megszületett gyermek esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben az anya családi állapota:
  • elvált: a jogerős bírósági végzés, vagy a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat,
  • özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb