Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Apai elismerő nyilatkozat tétele

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni még meg nem született gyermekre és már megszületett gyermekre. A nyilatkozattétel céljából fel kell keresni vagy az anyakönyvvezetőt, vagy a gyámhatóságot, vagy bíróságot, külföldön élő személy esetében pedig a külképviseleti hatóságot. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges. Ha még nem született meg a gyermek, akkor a jegyzőkönyv egyik példányát az anya kapja meg azzal, hogy a gyermeke születésének bejelentéséhez csatolja. Ha már megszületett a gyermek, akkor a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek küld meg egy példányt az anyakönyvvezető, aki bejegyzi az apát az anyakönyvbe.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

– apa, anya személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,

– orvosi igazolás a fogamzás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról, a már megszületett gyermek esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat,

– amennyiben az anya családi állapota

– elvált: a jogerős bírósági végzés, vagy a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

– özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

Ha az egyik vagy mindkét szülő kiskorú, az anya lakóhelye szerinti Gyámhivatal illetékes a nyilatkozat felvételére.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet

Megosztás

Hozzászólások lezárva.