Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre. Az erre irányuló szándékot a feleknek együttesen, személyesen kell bejelenteni az anyakönyvvezetőnél. A bejegyzett élettársi kapcsolat időpontját az anyakönyvvezető, a felekkel történt egyeztetést követően tűzi ki. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárásról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, és a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre, de a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék továbbra is fenn áll, az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj:

 • amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történik: 25 000 Ft+Áfa;
 • amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben történik: díjmentes;
 • lehetőség van a hivatali helyiségen kívül, de Budapest XIV. kerület illetékességi területén belül megtartott bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére is. Ennek díja: 80 000 Ft+Áfa.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a felek személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,
 • születési anyakönyvi kivonata,
 • amennyiben valamelyik fél családi állapota:
  • elvált: a válásról szóló záradékkal ellátott anyakönyvi kivonat vagy a jogerős bírósági ítélet,
  • özvegy: halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halálesetről szóló záradékkal ellátott anyakönyvi kivonat.

Amennyiben valamelyik fél külföldi állampolgár, kérjük, keressék fel az anyakönyvvezetőket.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

 • A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb