Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
február 24. szombat, Mátyás

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre. Az erre irányuló szándékot a feleknek együttesen, személyesen kell bejelenteni az anyakönyvvezetőnél. A bejegyzett élettársi kapcsolat időpontját az anyakönyvvezető, a felekkel történt egyeztetést követően tűzi ki. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárásról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyibe a jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék továbbra is fenn áll, az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj:

– amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül történik: 15 000 Ft+Áfa
– amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőben történik: díjtalan.
– Lehetőség van a hivatali helyiségen kívül, de Budapest XIV. kerület illetékességi területén belül megtartott bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére is. Ennek díja: 70 000 Ft+Áfa.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

– a felek személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,
– születési anyakönyvi kivonata,
– amennyiben valamelyik fél családi állapota:
– elvált: a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat vagy a jogerős bírósági ítélet,
– özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a halálesetről szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat.

Amennyiben valamelyik fél külföldi állampolgár, kérjük keressék fel az anyakönyvvezetőket.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

– A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet

Megosztás

Hozzászólások lezárva.