Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Civil szervezetek számára írt ki környezetvédelmi pályázatot az önkormányzat

Az idei lakásgazdálkodási terv elfogadása, civil szervezetek számára környezetvédelmi pályázat kiírása, támogatás nyújtása zuglói MOL BUBI pontok létrehozásához – egyebek mellett ezekről döntött a képviselő-testület csütörtöki rendes ülésén. Határozott még a testület társasházaknál bekövetkezett vészhelyzet elhárítását segítő visszatérítendő támogatásról, a szociális rendelet módosításáról, tenderen való részvétel előkészítéséről, valamint a testvérvárosi cserediák program finanszírozásáról.

Az ülés kezdetén Horváth Csaba polgármester (MSZP) kezdeményezésére a testület egy perces néma felállással tisztelgett a közelmúltban elhunyt Dobrai János egykori önkormányzati képviselő emléke előtt.

Lakásgazdálkodás

A testület Vida Attila képviselő (LMP) módosító javaslatával elfogadta Zugló 2023-as lakáshasznosítási tervét és az előző évi lakáshasznosítás megvalósulásáról szóló beszámolót. Az előterjesztés szerint az önkormányzat 2522 különböző komfortfokozatú lakással rendelkezik. Közülük a nem bontásra, vagy szanálásra kijelölt házakban 462 üres lakás van. Az idén 54 lakatlan lakást újíthatnak fel és 66-ot adhatnak el. 2023-ban a kerület várhatóan 167 millió forintot fordíthat a lakáshasznosítási terv megvalósítására és lakásfelújításra.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) a vitában elmondta, évről évre nagyobb összeg jut az önkormányzati tulajdonú bérlakások renoválására, ennek köszönhetően növekszik a kiadható ingatlanok száma. Az alpolgármester Vida Attila módosító indítványával nem értett egyet, mert szerinte az az elidegenítés során nem biztosítja a bérlők általi megvásárlásnál az esélyegyenlőséget.

Vida Attila felszólalásában kiemelte, igaz, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások kiadása veszteséget termel, de ennek mérséklésére nem az ingatlanok értékesítése jelenti a megoldást, ezzel ugyanis a kerület elveszti a rendesen fizető bérlőit. Szerinte az is kétséges, hogy a szociális lakbért fizetők képesek lennének-e az elidegenítés után törleszteni a részleteket.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Rendeletmódosítás

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosításával lehetővé vált, hogy a zuglói társasházaknál bekövetkezett vészhelyzet elhárítására – igény esetén – a városvezetés legfeljebb 5 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtson.

A képviselők módosították továbbá Zugló szociális rendeletét is. Erre azért volt szükség, mert a nyugdíjak és a minimálbér emelésével szükségessé vált az egyes támogatási formák jövedelemhatárainak felülvizsgálata, hogy a hátrányos helyzetűek támogatása részesüljön előnyben.

Kisné Szivcsovics Nikolett képviselő (Momentum), esélyegyenlőségi feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok fontos eredménynek nevezte, hogy a rendeletbe bekerült a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatása.

A képviselő-testület 56 millió forintot hagyott jóvá a Fővárosi Önkormányzat Egészséges utcák pályázatán való részvétel előkészítésére.

Az összeget sokalló Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) kérdésére válaszolva Dienes János főépítész kifejtette, a főváros egy éve dolgozik a kerületi önkormányzatok számára biztosított Egészséges utcák programon, amely megvalósítására információi szerint mintegy 20 milliárd forintot fordít Budapest. Zuglónak jó esélye van, hogy pályázatával jelentős támogatást szerezzen, azonban ehhez megfelelő szakmai programra és kész tervekre van szükség. Az előterjesztésben szereplő összeget közterület-alakítási tervekre, illetve környezetvédelmi és közterület-alakítási jogintézmények korszerűsítésére fordítják.

Egészségügy

A grémium úgy határozott, kezdeményezi az egészségügyi államigazgatási szervnél a Zuglói Egészségügyi Szolgálat oszteoporózis és a gyermek fül-orr-gégészet szakrendelési óraszámának az átcsoportosítását. A megszűnő oszteoporózis szakrendelés óraszámát a reumatológia szakrendelés, míg a fül-orr-gégészetét a gyermek tüdőgyógyászat szakrendelés kapja meg.

A képviselők 37,2 millió forintot szavaztak meg  a központi felnőtt háziorvosi ügyelet többletköltségének a fedezésére. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás után 2020 nyarán kötött 36 hónapra szóló szerződést a zuglói orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel. A szervezetnek az elmúlt időszakban az áremelkedések miatt a költségei előre nem látható okok miatt annyira megemelkedtek, hogy a működése veszteségessé vált.

A képviselő-testület elfogadta a Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft., a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2023. évi üzleti tervét, viszont a vitát követően a testület a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. üzleti tervének megtárgyalását elnapolta a következő testületi ülésre.

Együttműködés

A testület jóváhagyta, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást kössön a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületével. A szervezet elsősorban a kerületben élő látássérülteket segíti, illetve képzéseket, szemléletformáló előadásokat, sport, kulturális, és szabadidős rendezvényeket szervez.

A grémium december 31-ig szóló ellátási szerződést kötött a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvánnyal, amelynek szolgáltatásaiért 4 850 000 forint támogatást fizetnek.

A képviselő-testület ahhoz is hozzájárult, hogy az önkormányzat projektpartnerként vegyen részt az Európai Unió által meghirdetett DEAR pályázaton. A testület vállalta, hogy a támogatás elnyerése esetén biztosítja a programban való részvételhez szükséges 16 663 400 forintos önrészt. A Dortmund önkormányzata vezette konzorciumban szereplő városok egy-egy szakmai szervezettel közösen lakossági szemléletformáló projekteket valósítsanak meg fiatalok bevonásával.

A képviselők 8 millió forintos keretösszeget biztosítottak a Zuglói Egyesített Bölcsődék és a Zuglói Egyesített Óvoda számára testvérvárosi csereprogramban való részvételhez. A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Teleki Blanka Gimnázium külföldi diákcsere programjának megvalósításához a grémium 12 millió forintos támogatást szavazott meg a Közép-Pesti Tankerületi Központ számára.

Rózsa András azt javasolta, hogy a testület vonja be az testvérvárosi csereprojektbe a költségvetés ifjúsági programok céltartaléka rovatában szereplő 5 millió forintot is. Ezt a javaslatot a testület nem fogadta el.

Várnai László azt mondta, örül, hogy végre sikerül valós tartalommal megtölteni a testvérvárosi programot. A politikus úgy vélte, célszerű lenne valamelyik holland településsel testvérvárosi kapcsolatot kialakítani a kerületnek.

Horváth Zsolt alpolgármester (DK) hozzászólásában helyeselte, hogy a bölcsődék és óvodák is szerephez juthatnak a programban és az előterjesztés elfogadását javasolta.

Kinisch Andrea képviselő (DK), ifjúsági és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok arra kérte képviselő társait, hogy a jövőben a szakterületét érintő javaslatok előkészítésébe őt vonják be.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Pályázatok

A képviselők környezetvédelmi pályázatot írtak ki a kerületi civil szervezetek számára, melynek lebonyolítására 15 millió forintot hagytak jóvá. Az önkormányzat a pályázattal az egyesületek és alapítványok számára kíván lehetősséget biztosítani a zuglóiak életminőségét javító, illetve a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi elképzeléseik megvalósításához.

A felhívásra benyújtott pályázatokat szakmai munkacsoport véleményezi, amely megállapításai alapján a Városfejlesztési Bizottság tesz majd javaslatot a képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére.

A testület úgy határozott, hogy 9,3 millió forinttal járul hozzá zuglói MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások megvalósításához. A tervek szerint kerületünkben a Hungária körút – Kerepesi út, a Stefánia út – Egressy út, a Thököly út – Stefánia út kereszteződésében, a Thököly út 102 –104. előtti járda szakaszon, valamint a Reiner Frigyes parknál és a Kacsóh Pongrác útnál létesítenek MOL BUBI állomást és mikromobilitási pontot.

A képviselő-testület még arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Németh Imre Általános Iskola és a BVSC-Zugló elhasználódott műfüves pályáinak a felújításra, melyhez biztosítják a bruttó 7,4 millió forintos önrészt.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb