Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Döntsön a Zuglóért Emlékérem és a Zugló Sportjáért Emlékserleg sorsáról

Zugló Önkormányzata idén is Zuglóért Emlékéremmel mond köszönetet azoknak, akik munkájukkal szebbé, élhetőbbé, barátságosabbá és biztonságosabbá teszik a kerületet, valamint Zugló Sportjáért Emlékserleget adományoz azoknak, akik Zugló testnevelési- és sportmozgalmának fejlesztésében tartósan kiemelkedő szerepet játszanak.

A Zuglóért Emlékérem olyan természetes személyeknek, szervezeteknek adományozható, amelyek a kerületben legalább öt éven át kiemelkedő munkát végeztek a városépítészet, városrendezés, kultúra, köznevelés, egészségügy, szociálpolitika, sport, közigazgatás, tűz- és rendvédelem terén.

Olyan külföldi állampolgároknak is adományozható, akik ezekben a tevékenységekben vagy Zugló külkapcsolatai fejlesztésében, nemzetközi ismertségének terjesztésében, a két- vagy többoldalú kapcsolatok kialakításában és ápolásában jelentős szerepet játszanak. Évente öt kitüntetés adományozható, amelyekből legfeljebb kettőt kaphat közösség, de posztumusz és külföldi állampolgárok részére ezen a kereten felül is lehetséges a díj adományozása.

Jelölésre jogosultak:

 • polgármester
 • önkormányzati képviselők és képviselőcsoportok
 • a képviselő-testület bizottságai
 • Zuglóban működő civil szervezetek
 • kulturális, köznevelési, egészségügyi, szociális, sport intézmények vezetői
 • nemzetiségi önkormányzatok és képviselői
 • zuglói lakos, aki legalább 5 éve Zuglóban bejelentett lakcímmel rendelkezik

Javaslataikat és rövid indoklásukat a mellékelt jelölőlap maradéktalan kitöltésével július 15-ig küldjék el a titkarsag@zuglo.hu email címre.


A Zugló Sportjáért Emlékserleg az alábbi személyeknek, szervezeteknek adományozható:

 • Zuglói székhelyű sportegyesületekhez tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező sportolói közösségeknek (pl. sportegyesületek, sportintézmények, szakosztályok, csapatok), akik világversenyen, nemzetközi versenyen érmes helyezést értek el, vagy
 • Zuglói székhelyű sportegyesülethez tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező sportolói közösségeknek (pl. sportegyesületek, sportintézmények, szakosztályok, csapatok), akik (amelyek) nemzetközi, hazai versenyekben legalább öt éven keresztül kiemelkedő eredményeket értek el.
 • A fentiekben felsorolt sportolók, csapatok edzőinek, az utánpótlás nevelésben legalább öt éven át más kiemelkedő eredményeket elért edzőnek.
 • a.) Sportszervezőknek, szakembereknek, akik legalább tíz éven át közreműködtek a kerület sportfejlesztési tervének kidolgozásában, a feltételrendszer megteremtésében, a tervek gyakorlati megvalósításában,
  b.) társadalmi munkásoknak — SE-k, sportági szakszövetségek, bizottságok vezetői, aktivistái —, akik legalább tíz éven át rendszeresen és hatékonyan részt vettek a kerület sportmozgalmának szervezésében, teljesítésében, irányításában.
 • Pedagógusoknak, akik a kerület nevelési-oktatási intézményeiben legalább tíz éven át tevékenyen hozzájárultak a diákok testkultúrával kapcsolatos igényeinek felkeltéséhez és kielégítéséhez, nagy gondot fordítottak a tehetségek kiválasztására és gondozására.
 • Azoknak a személyeknek (szervezeteknek), akik (amelyek) anyagi támogatásukkal rendszeresen hozzájárultak a testnevelés és sportolás kerületi feltételrendszerének megteremtéséhez, javításához (létesítmények építése, felújítása, fenntartása).
 • Kerületi székhelyű sportegyesületeknek, amelyek legalább tíz éven át, a versenysportban, az utánpótlás-nevelésben és a szabadidős sport szervezésében, támogatásában kiemelkedő eredményeket értek el.

Évente öt kitüntetés adományozható, amelyből legfeljebb kettőt kaphat közösség.

Jelölésre jogosult:

 • polgármester
 • jegyző
 • önkormányzati képviselők és képviselőcsoportok
 • kerületi székhelyű nevelési, oktatási intézmények vezetői, szakmai közösségei
 • iskolai szervezetek vezetői és elnökségei
 • kerületi székhelyű sportegyesületek és szövetségeik elnökei
 • zuglói lakosok

Javaslataikat és rövid indoklásukat a mellékelt jelölőlap maradéktalan kitöltésével július 15-ig küldjék el a titkarsag@zuglo.hu címre.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb