Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Előzetes tájékoztató építési szabályzat módosításáról

Előzetes tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Vezér utca – Mogyoródi út – Nagy Lajos király útja – Egressy út által határolt területre vonatkozó építési szabályzat módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településkép-védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 12/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest XIV. kerület, Vezér utca – Mogyoródi út – Nagy Lajos király útja – Egressy út által határolt területre vonatkozó módosítása folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdés alapján – teljes eljárás szerint történik.

A módosítás célja a Budapest XIV. kerület, Vezér u. 120-126. számú, 39982/10 hrsz. alatti beépítetlen ingatlan hasznosítása.

A KÉSZ módosításának partnerségi egyeztetése a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján kizárólag elektronikus úton történik.

Az észrevételeket és javaslatokat – nevük és címük megadása mellett – az előzetes tájékoztató önkormányzati honlapon történő közzétételétől (2020. június 19.) számított tizenöt napon belül (2020. július 4-ig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a varosrendezes@zuglo.hu címen.

A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket, javaslatokat és az ezekről született döntést a főépítész a jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében tárgyanként és eljárási szakaszonként nyilvántartja. Az adatokat az önkormányzat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok szerint, az ott meghatározott időtartamig kezeli. A kezelt adatok kizárólag az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak továbbíthatók, az épület címe és helyrajzi száma kivételével a személyes adatok nélkül.

Horváth Csaba polgármester megbízásából

Dienes János
főépítész


Kapcsolódó dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb