Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Előzetes tájékoztató kerületi építési szabályzatról

Előzetes tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre készülő kerületi építési szabályzatról

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre kerületi építési szabályzat készül.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212/2016. (IV.21.) és a 366/2016. (VI.21) határozatával döntött a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetéséről és annak koncepciójáról.
A rendezés célja a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 15A. sz. alatti (31911/4 hrsz.-ú) telken található épület közterületen álló épületrészének építésjogi rendezése.
A szabályozással érintett lakóterület beépítése gyakorlatilag kialakult, jelentős változásra nincs szükség. Tárgyi területre készítendő kerületi építési szabályzatban a lakótelepi egységre – a kialakult állapotra, telekstruktúrára tekintettel – speciális szabályok megállapítása szükséges.
A rendezés várható hatása, hogy a Fogarasi út 15A. sz. alatti (31911/4 hrsz.-ú) ingatlan építésjogi helyzete rendezetté válik, a Pillangó park közterületi fejlesztéséhez szükséges építési szabályozási környezet megteremtésre kerül.

Tárgyi területre készülő kerületi építési szabályzattal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket az előzetes tájékoztató megjelenésétől számított 21 napon belül adhatják meg.
Kérem, hogy javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Barta Ferenc főépítész
1145 Budapest Pétervárad u. 2.
vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb