Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hatósági bizonyítvány

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: ügyfél részére igazolás kiállítás

II. Konkrét megnevezése: Hatósági bizonyítvány

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Ügyfél kezdeményezheti hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon
b) személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Kérelmező személyi azonosító adatait (neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme. Milyen célból kéri, és hol kívánja felhasználni a kiállított hatósági bizonyítványt.

IV. Csatolandó mellékletek: nincs

V. Az engedélyezési eljárás

 • Hatáskör gyakorlója: Jegyző
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • Döntés formája: Hatósági bizonyítvány

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

nincs

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen: A hatósági bizonyítvány ellen a kézbesítéstől (tudomásra jutástól) számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • Bírósági felülvizsgálat: –

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb