Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Házasságkötési szándék bejelentése

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

Házasságot ott lehet kötni, ahol az erre irányuló szándékot a pár bejelenti az anyakönyvezetőnél. A házasságkötési szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A házasságkötés időpontját a pár az anyakönyvvezetővel egyezteti, ami – jegyzőkönyv felvételének időpontjához képest – legkorábban 30 nap múlva tűzhető ki. A jegyzőkönyv felvétele és a házasságkötés időpontja között nem lehet több 1 évnél, ellenkező esetben az eljárást meg kell ismételni.

A házasságkötés esetén fizetendő díj:

– amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történik: 15 000 Ft+Áfa

– amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőben történik: díjtalan.

– Lehetőség van a hivatali helyiségen kívül, de Budapest XIV. kerület illetékességi területén belül megtartott házasságkötésre is. Ennek díja: 70 000 Ft+Áfa.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

– a menyasszony, vőlegény személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,

– születési anyakönyvi kivonata,

– amennyiben valamelyik fél családi állapota:

– elvált: a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat vagy a jogerős bírósági ítélet,

– özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

Amennyiben valamelyik házasuló külföldi állampolgár, kérjük keressék fel az anyakönyvvezetőket.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt