Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Házasságkötési szándék bejelentése

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

Házasságot ott lehet kötni, ahol az erre irányuló szándékot a pár bejelenti az anyakönyvvezetőnél. A házasságkötési szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A házasságkötés időpontját a pár az anyakönyvvezetővel egyezteti, ami – a jegyzőkönyv felvételének időpontjához képest – legkorábban 31. napra tűzhető ki. Amennyiben a jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, és a házasság nem jött létre, de a házasságkötési szándék továbbra is fenn áll, az eljárást meg kell ismételni.

A házasságkötés esetén fizetendő díj:

 • amennyiben a házasságkötés hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történik: 25 000 Ft+Áfa
 • amennyiben a házasságkötés hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben történik: díjtalan.
 • lehetőség van hivatali helyiségen kívül, de Budapest XIV. kerület illetékességi területén belül megtartott házasságkötésre is. Ennek díja: 80 000 Ft+Áfa.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a menyasszony, vőlegény személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,
 • születési anyakönyvi kivonata,
 • amennyiben valamelyik fél családi állapota:
  • elvált: a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat vagy a jogerős bírósági ítélet,
  • özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

Amennyiben valamelyik házasuló külföldi állampolgár, kérjük keressék fel az anyakönyvvezetőket.

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb