Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény egyszerűsített elektronikus ügyintézésről

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Jegyzője tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján 2020. május 18. napjától az engedélyköteles tevékenységek már az elektronikus úton történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek.

A Korm. rendelet hatálya kiterjed azokra a kérelemre induló engedélyezési ügyekre, ahol államigazgatási hatáskörben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályairól szóló törvény rendelkezései alapján a települési önkormányzat jegyzőjére jár el, így a

  • kereskedelmi működési engedély és a
  • telepengedély ügyekben benyújtott kérelmekre.

A Korm. rendelet alapján tehát az engedélyköteles tevékenység külön engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a bejelentéstől számított nyolc napon a jegyző által közölt értesítés közlését követően végezhető.  Ha a hatóság 8 napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Amennyiben szakhatósági közreműködés is szükséges a 12 napon belüli értesítés közlését követően végezhető a tevékenység a jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

Az ügyfelekkel az eljáró hatóság az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján közli.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg az alábbi formában:

  • az ügyfélkapu útján,
  • elektronikus űrlap útján,
  • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
  • e-mail.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is kizárólag ezen az úton kerülhet sor. A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfélnek a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkoznia szükséges, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a Korm. rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a bejelentés fogadására kizárólag az

engedelykoteles@zuglo.hu

elektronikus levélcím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Budapest, 2020. május 15.

Tisztelettel:

dr. Tiba Zsolt
jegyző

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb