Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény kérelem elutasításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú építéshatóság a Budapest XIV. kerület, Benkő utca 13. sz. alatti, 31485/8 hrsz-ú ingatlanra tervezett új lakóépület létesítésére vonatkozóan az építési engedély iránti kérelem elutasításáról döntött a 4/182544-11/2017 számú határozattal.

Az elsőfokú építéshatóság megállapította, hogy az eljárásban több mint ötven ügyfél érintett, ezért az elsőfokú építéshatóság hirdetményi úton tart kapcsolatot az ügyfelekkel.

Értesítendő ügyfél/ügyfelek:

  • Budapest XIV. kerület, Benkő utca 15/A. szám alatti, 31485/45 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai és rendelkezni jogosultjai,
  • Budapest XIV. kerület, Benkő utca 9-11. szám alatti, 31485/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai és rendelkezni jogosultjai,
  • Budapest XIV. kerület, Lőcsei út 10/A. szám alatti, 31486/41 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai és rendelkezni jogosultjai,
  • Budapest XIV. kerület, Lőcsei út 8/B. szám alatti, 31486/44 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai és rendelkezni jogosultjai.

Az elsőfokú építéshatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: „Ket.”) 28/A. § (1) bekezdés ag) pontja és 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja az érintettet, hogy az ügyfél vagy meghatalmazottja a 4/182169-10/2017 számú döntést jogosultságának igazolása mellett Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Jegyzője Építéshatósági Osztály ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) előre egyeztetett időben átveheti, illetve a rendelkezésre álló iratanyagokat megtekintheti.

A döntést jelen hirdetmény kifüggesztésétől számított 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés ellen a közlésétől – a hirdetmény levételétől – számított 15 napon Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályához (1012 Budapest, Logodi u. 38-40. sz.) lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú építéshatósághoz kell benyújtani 30.000,- Ft-os illeték befizetésének igazolásával, melyet az Önkormányzat 11784009-15514004 számlájára átutalási megbízással vagy bankkártyás átutalással, vagy az Építésügyi Fizetési Portálon (elérhető: efp.e-epites.hu) lehet megtenni. A fellebbezést indokolni kell, a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre lehet hivatkozni.

Az elsőfokú építéshatóság hatáskörét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20.§, illetékességét ugyanezen jogszabály 21.§ (1) bekezdése, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§-a alapján állapította meg.

Az erről szóló dokumentum ide kattintva olvasható.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb