Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Járdatakarító gépet vásárol Zugló

Rendőrkapitányi beszámoló elfogadása, járdatakarító gép vásárlására kölcsön nyújtása, nyári táboroztatási díjak megállapítása – egyebek mellett ezekről határozott csütörtöki ülésén a képviselő-testület. A grémium döntött még személyi kérdésekről, megállapodás aláírásáról, pályázat kiírásáról, jóváhagyta továbbá az Adóhatóság és az Urbanisztikai Munkacsoport tevékenységéről szóló tájékoztatót is.

Az ülés kezdetén Horváth Csaba polgármester (MSZP) kezdeményezésére a testület egy perces néma felállással tisztelgett a közelmúltban elhunyt dr. Iliás Lajosné, a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény volt intézményvezetője, kerületünk egykori önkormányzati képviselője emléke előtt.

A polgármester továbbá arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy Rozgonyi Zoltán (Fidesz) lemondott listás képviselői mandátumáról, helyét a Fidesz-KDNP kompenzációs listáján 14. helyen szereplő Tóthné Ferencsák Klára vette át.

Rozgonyi Zoltán felszólalásában kifejtette, lemondása oka, hogy a továbbiakban fővárosi képviselőként folytatja tevékenységét, de ebben a feladatkörében is Zugló érdekeit fogja képviselni.

Juhász-Pintér Pál képviselő (Fidesz) bejelentette, hogy Rozgonyi Zoltántól ő vette át a képviselő-testület Fidesz-KDNP frakciójának a vezetését.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) napirend előtti felszólalásában felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a kormány előbb kiemelt beruházássá nyilvánította a Bosnyák tér mögötti befektetői fejlesztést, most pedig a Zugló szívében lévő terület rozsdaövezeti besorolást kap. Ez szerinte egyértelműen a profit maximalizálását szolgálja.

Beszámolók

A képviselő-testület elfogadta a zuglói rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységről szóló beszámolót. A tájékoztató szerint 2021-hez viszonyítva kerületünkben a regisztrált bűncselekmények száma 15,53 százalékkal emelkedett. Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója pedig 0,5 százalékponttal nőtt.

Dr. Czirják Róbert rendőr alezredes, a zuglói rendőrkapitányság vezetője szóbeli kiegészítőjében kiemelte: a 2021-es és a 2022-es év eredményeinek összevetése nem tükrözi teljes mértékben Zugló valós bűnügyi helyzetét, mert 2021-ben a koronavírus-járvány miatti bezárkózás nagymértékben csökkentette a bűnelkövetések számát. Az alezredes azt is elmondta, hogy közel 6 százalékkal nőtt a közlekedési balesetek száma, ami elsősorban a kerületet érintő nagy átmenő forgalom következménye. Dr. Czirják Róbert arra is kitért, hogy a Zuglóban szolgáló rendőrök az elmúlt évben a közterületeken naponta átlagosan két embernek nyújtottak segítséget, illetve naponta egy-két körözött személyt fogtak el. A rendőrkapitány aláhúzta, céljuk, hogy munkájuk során ebben az évben legalább a 2022-eshez hasonló eredményeket érjenek el.

Dr. Czirják Róbert képviselői kérdésekre válaszolva elmondta, feladatellátásuk során prioritást élvez az Örs vezér tere, a bűnmegelőzésben és a bűnelkövetők elfogásában fontos szerepet töltenek be a kerületben működő térfigyelő kamerák.

A kapitányi beszámoló kapcsán szóba került az illegális hulladék lerakás elleni fellépés ügye is. Erre reagálva Horváth Csaba bejelentette, hogy a leginkább érintett Francia út és Mexikói út menti területen az egyeztetéseket követően 40 térfigyelő kamerát helyeznek el, amely várhatóan jelentős eredményt hoz.

A képviselő-testület elfogadta az adóhatóság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A tájékoztató szerint tavaly a polgármesteri hivatalban főszámon iktatott iratok 61 százalékát, az alszámon keletkezettek 39 százalékát az adóhatóság intézte. 2021-hez mérten 2022-ben az adóbevételek 141 millió forinttal emelkedtek. Az adók 89 százalékát a vállalkozások, míg 11 százalékát magánszemélyek fizették be. A kinnlevőség 480 millió forint, melynek 74 százalékát már nem működő, illetve felszámolás alatt lévő társaságok halmozták fel. Ezek megtérülésének nincs reális esélye.

A testület tudomásul vette továbbá a Zuglói Urbanisztikai Munkacsoport (ZUM) 2023. február 1. – április 03. között hozott döntéseiről és intézkedéseiről szóló beszámolót is.

Busznyák Imre képviselő (Momentum), a munkacsoport vezetője elmondta, eddig három ülést tartottak, amelyeken csak kevés meghívott önkormányzati képviselő jelent meg, pedig neki kellene a szakemberekből álló testület felé közvetíteni a lakosság észrevételeit.

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) azt nehezményezte, hogy az Urbanisztikai Munkacsoport rendezvényeire a lakosságot és a civil szervezeteket nem hívják meg, pedig szerinte a testületnek nyilvános lakossági fórumokat kellene tartani.

Vida Attila képviselő (LMP) úgy vélte, amíg a munkacsoport nem készít el egy átfogó anyagot, addig nincs miről vitatkozni, ha meglesz, arról ki lehet kérni a zuglóiak véleményét.

Fotó: Balogh Róbert

Táboroztatás

A grémium döntött az önkormányzati szervezésű nyári gyermektáboroztatás díjairól. A zuglói idei gyermektáborok napidíja a testület 2022. novemberi határozata értelmében az iskolai napközis ellátás térítési díjával egyezik meg.

A soltvadkerti gyermektábor igénybevételi díját a beszerzési árak és a rezsiköltségek növekedése miatt 20 százalékkal emelték meg a képviselők. A szülők továbbra sem a teljes térítési díjat fizetik, annak mintegy 50 százalékát az önkormányzat állja. Az alacsony jövedelemmel rendelkező, hátrányos helyzetű családok az idén is kérelmezhetik a megállapított összeg csökkentését.

Személyi kérdések

A testület Juhász-Pintér Pált választotta meg a mandátumáról lemondott Rozgonyi Zoltán helyett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének.

A grémium döntése alapján a Gazdasági Bizottságban Felkai Tamást Galba-Deák Ádám, míg a Népjóléti Bizottságban Csákváriné Kovács Erzsébet Felkai Tamás váltja.

A testület Rabi Ferenc Györgynét választotta meg a Pesti Központi Kerületi Bíróság fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírósága mellé pedagógus ülnöknek.

Megállapodás

A testület 50 millió forintos tagi kölcsönt nyújtott az önkormányzati alapítású Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.) számára, amelyet a társaság járdatakarító gép beszerzésére és üzemeltetésére fordít. A kölcsönt a cégnek az idei év végéig kell visszafizetni a városházának.

Rózsa András előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát, illetve a napirendi pont elnapolására tett javaslatát a grémium nem fogadta el. Az alpolgármester a kért összeget túl soknak tartotta, mint elmondta ismeretei szerint más kerületekben lényegesen olcsóbban beszerzett eszközöket használnak.

Várnai László úgy vélte a zuglói közterületeken továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak. Míg a Zuglói Zrt.-nél több mint egy éve indított vizsgálatnak nincs eredménye, addig nem lehet felelős döntést hozni.

Vida Attila azt mondta, vannak olyan közterületek, amelyekre ráférne a javítás és a tisztítás, de az valótlanság, hogy a kerületben borzalmas állapotok uralkodnának. Tapasztalatai szerint nem a kerületi, hanem a fővárosi tulajdonú területek szemetesek és elhanyagoltak. A képviselő bejelentette, hogy Rózsa András módosító javaslatát nem támogatja.

Horváth Csaba úgy vélte, szükség lenne a Zuglói Zrt. állományában egy „gyorsreagálású” csoportra, amely szükség esetén azonnal rendbe hozza a problémás közterületet, nyáron – egyebek mellett – a zöldfelületeket gondozná, télen pedig karbantartást végezne. A polgármester úgy vélte opcionálisan két járdatakarító gépre kellene pályázatot kiírni és a másodikat akkor megvásárolni, ha lesz rá pénz.

A grémium együttműködési megállapodást írt alá a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával, hogy a tehetséges, de hátrányos helyzetű zuglóiak is esélyt kapjanak a tanulásra és a társadalmi integrációra. Az Alapítvány és az Iskola a szerződésben azt vállalta, hogy növendékeik évente legalább öt alkalommal fellépnek az Önkormányzat rendezvényein. Ezen túlmenően öt hátrányos helyzetű, tehetséges diáknak tandíjmentes képzést nyújtanak a gimnáziumban, illetve öt főnek a középiskola utáni szakképzésben.

Fotó: Balogh Róbert

Pályázatok

A képviselők a Zuglóban működő parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetésére uniós, nyílt közbeszerzési eljárást indítottak. Mint ismeretes, kerületünkben jelenleg 283 parkoló automata van, melyek működtetését darabonként havi 49 700 forint plusz áfáért a C-WARE Kft. végzi.

A képviselő-testület ahhoz is hozzájárult, hogy Sárrét park 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú, 55 négyzetméter alapterületű helyiségben közösségi tér létesüljön a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz benyújtott pályázattal elnyert támogatásból.

A vitában kiderült, hogy az önkormányzat 11,5 millió forintot nyert a Sárrét parki létesítmény rendbe hozására, melyet a Cserepesház fog üzemeltetni.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb