Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jövőre is megkapják a Zugló pótlékot a köznevelési és szociális dolgozók

Zöld felületek karbantartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása, Zugló pótlék további folyósítása, az E-Co-Housing projekt befejezéséhez forrás biztosítása – többek között ezekről döntött a képviselő-testület decemberi rendes ülésén. Elfogadta továbbá a grémium a Zuglói Egészségügyi Szolgálat fejlesztési tervét, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatójának a beszámolóját és a Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció jövő évi cselekvési tervét. Határoztak még a képviselők iskolai műfüves pályákról, eseti bizottság létrehozásáról, ingatlan értékesítésről és támogatások odaítéléséről is.

Az ülés kezdetén a képviselő-testület egy perces néma felállással tisztelgett a közelmúltban elhunyt Pallag Katalin, a Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriumi tagja és Szikora Zsolt, Zugló korábbi jegyzője emléke előtt.

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően esküt tett Böjthe Péter Tamás, aki a 2019-es önkormányzati választáson, a Fidesz-KDNP jegyzékén a 12. helyen szerepelt és a mandátumáról lemondott dr. Varga Péter listás képviselő helyét vette át a testületben.

Zöld terület gondozása

A grémium hozzájárult, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.) 2024-ig meghosszabbítsa a kerületi zöld felületek fenntartására kötött keretszerződést a Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft., Szurdokvölgy Kft., DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevőkkel. Az előterjesztéshez Rózsa András alpolgármester (Momentum) kiegészítést nyújtott be, melyet a grémium elfogadott, Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) módosító indítványát viszont elutasította a testület.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) a vitában kifejtette: a megállapodás meghosszabbítása nem jelenti azt, hogy a feladatokat kizárólag a szerződő partner láthatja el. Mód van arra, hogy ha valamelyik megbízásra olcsóbb vállalkozót találnak, illetve saját erőből költséghatékonyabban megoldható, akkor azt válassza az önkormányzat. Emellett a kerület a szerződést bármikor felmondhatja. Az eljárás az Európai Unió előírásainak megfelelően szabályosan zajlott.

Bernula István, a Zuglói Zrt. vezérigazgatója kijelentette, a szerződés meghosszabbításának nagy előnye, hogy az nem jár költségváltoztatással, emellett bármelyik részfeladat elvégeztethető azzal, aki olcsóbb ajánlatot ad.

Rózsa András úgy vélte, a szerződést nem négy nappal a lejárati határidő előtt, hanem még nyáron kellett volna tárgyalni a testületnek. A megállapodásnak van anyagi kockázata, ennek ellenére frakciója megszavazza, de tiltakozik az ügyintézés módja miatt.

Hevér László György képviselő (DK) úgy vélte, kényszerhelyzet alakult ki, de az a legfontosabb, hogy az ellátásbiztonság meglegyen.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) bejelentette, frakciója nem vesz részt a szavazáson, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy pár nappal a szerződés lejárta előtt kerül az előterjesztés a testület elé.

Vida Attila képvisel (LMP) kihangsúlyozta, a kialakult helyzetet nem lehet szó nélkül hagyni, azonban a szerződés megkötésével van rá esély, hogy az önkormányzat két évvel ezelőtti áron jut hozzá a szolgáltatásokhoz.

Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője azt mondta: csodálkozik a rövid határidőn. A zöld felületek megfelelő gondozása gazdasági kérdés, ugyanakkor befolyással van a lakosság élhetőségére. Úgy vélte, célszerű lenne feltárni a jelenlegi helyzetet okozó problémát, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

Fotó: Balogh Róbert

Zugló pótlék folyósítása

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2023. március 31-ig biztosítja az önkormányzati fenntartású köznevelési és szociális intézmények közalkalmazottai számára a korábban meghatározott bérpótlékot. Ennek megfelelően a Zuglói Egyesített Óvodában foglalkoztatott pedagógusok, óvodatitkárok és óvodapszichológusok, valamint a szociális intézmények közalkalmazottai továbbra is havi bruttó 40 000, míg a nem pedagógus munkakört betöltők 15 000 forint bérpótlékot kapnak. A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zugló Család- és Gyermekjóléti Központ területen dolgozó közalkalmazottai jövőre is havonta 30 000 forint területi pótlékban részesülnek.
2022-ben az önkormányzat a Zugló pótlék folyósítására összesen 557, 8 millió forintot fordított.

A képvelők arról is döntöttek, hogy a Heltai Gáspár Általános Iskola udvarán az MLSZ sportfejlesztési programja keretében megvalósításra kerülő műfüves pálya telepítésére önrészként vállalt 1,6 millió forintot forrásátcsoportosítással kiegészíti 371 ezer forinttal az előzetesen becsült költségek növekedésének a kompenzálására.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013 júniusában határozott arról, hogy a zuglói önkormányzat pályázata alapján az Országos Pályaépítési Program keretében a Heltai Gáspár Általános Iskola udvarán 22×42 méteres műfüves pályát épít a régi salakpálya helyén az iskola diákjai számára.

A grémium úgy döntött, hogy a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Garaba Imre műfüves pályájának hasznosításából származó bevételt a pálya és a felépítmény karbantartására, illetve az iskolai sportfeladatok támogatására fordítja.

A képviselő-testület elutasította azt a javaslatot, hogy Várnai Lászlót megválasszák a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának.
Pécsi Diána képviselő (MSZP), a Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, az előterjesztés már negyedszer került a képviselő-testület elé. Várnai Lászlót magatartása nem teszi alkalmassá egy ilyen funkció betöltésére, ezért nem támogatja a javaslatot.

E-Co-Housing projekt

A testület két döntést is hozott az E-Co-Housing projekttel kapcsolatban. Egyrészt vállalta, hogy a 2023-as költségvetésben bruttó 364 millió forintot biztosít a program keretében megkezdett, Mexikói út 11/B. alatti épület felújításához, másrészt arról határozott, hogy bizottságot hoz létre a projekt kapcsán kialakult helyzet okainak feltárására.

Rózsa András aláhúzta, frakciója támogatja egy értékelő bizottság felállítását. A 364 millió forint nagy összeg, 2019 óta foglalkozik a városrész lakásgazdálkodásával, azóta a kerület összesen nem tudott ennyit fordítani bérlakásai felújítására.

Bitskey Bence képviselő (DK) bejelentette, bár még nem lehet megállapítani, mennyi lesz a projekt végösszege, megszavazza az előterjesztést.

Rozgonyi Zoltán arra hívta fel képviselőtársai figyelmét, hogy négy éve az Európai Unió 1,5 milliárdos támogatásával 27 lakásos ház terveivel indult el Zuglóban az E-Co-Housing projekt. A mostani helyzet szerint viszont mindössze öt lakás áll majd rendelkezésre és az önkormányzat 688 millió forintot költ a programot kiváltó Mexikói úti ingatlan felújítására.

Várnai László a vitában kudarcosnak nevezte a projektet, amelyre az önkormányzat az újabb 364 millióval már összesen 688 millió forintot költ. A képviselő bejelentette nem támogatja az előterjesztést, mert az építkezés felemészti az önkormányzat pénzét.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy konzorciumi partnerek a megváltozott körülmények miatt kevesebb munkát végeztek, így azoknak vissza kell fizetni a többlettámogatást. Az alpolgármester azt javasolta, hogy a vizsgálat befejezéséig a testület halassza el a döntést. Ezt a képviselők nem támogatták.

Vida Attila úgy vélte, nem most kell nemmel szavazni, mert a kivitelezőt az önkormányzatnak mindenképpen ki kell fizetni. A döntést elhalasztani a vizsgálat végéig nem lehet, mert az legalább három hónapot vesz igénybe.

Horváth Csaba polgármester kiemelte, az E-Co-Hosusing projekt kapcsán kialakult helyzet a véletlenek egybeesésének és a rossz döntéseknek az eredménye. Az épületben nem öt, hanem 14 nagyon jó minőségű lakás létesül. Semmilyen halasztást nem támogat, mert az a projekt befejezését veszélyezteti. Ha nem készül el a beruházás az elveszett saját pénzen túl még az Európai Uniónak is vissza kell fizetni a támogatást.

Egészségügy

Két napirendi pont is foglalkozott a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) helyzetével. A testület megismerte és elfogadta a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Megújulási Tervét. A grémium egyetértett az előterjesztés műszaki-szakmai indokoltságával és jelezte, hogy a leírtak megvalósításához a mindenkori költségvetés lehetőségeinek szem előtt tartásával nyújt támogatást.
A ZESZ vezetése által készített Megújulási Terv részletes helyzetelemzést ad és meghatározza az elkövetkezendő három év lehetséges fejlesztési irányait.

Ezen túlmenően a testület tudomásul vette a ZESZ szakmai tájékoztatóját, amely kimondta, hogy az intézmény mindkét épület felújításra szorul. Az ismertetésből az is kiderült, hogy a jelenlegi épületek korszerűsítése közel annyiba kerülne, mint egy modern létesítmény megépítése.

Dr. Nagy András Csaba, a ZESZ igazgató-főorvosa szóbeli tájékoztatójában kiemelte, komoly humán erőforrás hiánnyal küzdenek, az elmúlt két évben dolgozóik 15 százaléka lépett ki, vagy vonult nyugdíjba. Számos betöltetlen státuszuk van, legnagyobb hiány gyermek, radiológiai és ultrahang szakorvosokból van. A helyzeten javítani csak az állomány nagyobb anyagi megbecsülésével és a kedvezőbb munkakörülményekkel lehetne. Utóbbit egy új, modern műszerekkel felszerelt rendelővel lehetne elérni. Ilyenben egy napos sebészet és járóbeteg gasztroenterológiai ellátás is megvalósulhatna.

Képviselői kérdésekre válaszolva dr. Nagy András Csaba elmondta, a labor rendszer megváltozik Magyarországon, csak meghatározott helyen fognak vizsgálatot végezni. Zugló az Uzsoki Utcai Kórházhoz fog tartozni, a mintákat oda kell majd beszállítani. A pénzügyi lehetőségek függvényében az Örs vezér terei rendelő mellett a Hermina úti szakrendelőben és az Erzsébet királyné útjai rendelőben terveznek vérvételi helyet kialakítani.
A várólista azokon a területeken a legnagyobb, amelyeken kevés szakorvos van. Ilyen a gyermekortopédia, itt fél és háromnegyed évet kell várni, mert betegellátást egy idős orvos egyedül végzi. Ultrahang vizsgálatra is több hónapot kell várni. A kardiológia és a diabetológia jobban el van látva szakemberekkel, azonban a nagy betegszám miatt itt is hosszú a várakozás. A súlyos betegeket igyekeznek minél hamarabb ellátni. A helyzeten óraszám átcsoportosítással igyekeznek javítani, de előrelépést csak nagyobb anyagi ráfordítással és jobb rendelési körülményekkel lehetne elérni.
Az igazgató-főorvos megerősítette, valóban előfordul, hogy a szakrendelőket telefonon csak nehezen lehet elérni, de ennek legfőbb oka a rendkívül nagy hívásszám.

Kisné Szivcsovics Nikolett képviselő (Momentum) arra hívta fel a figyelmet, hogy a ZESZ öt szomszédos kerület gyermekeinek az ellátását végzi. A helyzet javítására célszerű lenne ezekkel a városrészekkel felvenni a kapcsolatot, hogy anyagilag járuljanak hozzá a gondozáshoz.

Fotó: Balogh Róbert

Beszámoló elfogadása

A képviselő-testület tudomásul vette a Zuglói Zrt. a vezérigazgatójának hivatalba lépése óta végzett munkájáról szóló beszámolót, amely az eddig indított fő projektekről, nagyobb munkákról és az elért eredményekről adott tájékoztatást. Mint ismeretes képviselő-testület Bernula Istvánt 2022. szeptember 1-i hatállyal nevezte ki a Zuglói Zrt. vezető tisztségviselőjének.

A testület a képviselői mandátumáról lemondott dr. Varga Péter helyére Böjthe Péter Tamást választotta meg a Népjóléti Bizottság tagjának.

A képviselők döntöttek még arról is, hogy versenyeztetés nélkül adják bérbe az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületnek a Szugló utca 49–51. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiséget.
A vitában Kisné Szivcsovics Nikolett elmondta: a szervezet az önkormányzattól bérbe vett ingatlant felújítja és abban az autisták hiánypótló nappali ellátását végzi majd.

A képviselők az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével elfogadták a Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció 2023. évi cselekvési tervét. Ezzel egyidejűleg megbízták az ifjúsági és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnokot, hogy a Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció cselekvési tervét évente október 31-ig készítse el, melyet legkésőbb az esedékességét megelőző év utolsó ülésén megtárgyal a grémium.

Alapítvány támogatása

A grémium arról is döntött, hogy az alacsony-küszöbű ellátás megvalósulása érdekében március 31-ig szóló ellátási szerződést köt a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvánnyal. A feladatellátás támogatására pedig 1,65 millió forintot biztosít.

Sokacz Anikó képviselő (MSZP), civil és nemzetiségi tanácsnok, a zuglói KEF elnöke az kérte a képviselőktől, hogy támogassák az előterjesztést és a jövőben is biztosítsanak dotációt a szervezet további eredményes működése érdekében.

A képviselő-testület határozott továbbá egy Urbanisztikai munkacsoport létrehozásáról is, amely a Városfejlesztési Bizottság keretein belül az urbanisztikai kérdésköröket tekinti át. Ezen túlmenően a testület megbízta a Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy negyedévente készítsen beszámolót a munkacsoport tevékenységéről.

A képviselő-testület – benyújtott pályázata alapján – a Dezs&Dez Trade Kft.-t jelölte meg a Benkő utca 2. – Nagy Lajos király útja 111/A-B. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére meghirdetett tender győztesének. A grémium bontási kötelezettség mellett 127 millió forint plusz ÁFA vételárért adta el a vagyontárgyat a nyertes pályázónak.

A testület eredménytelenné nyilvánította az önkormányzat tulajdonában lévő Fűrész utca 107., Komáromi út 4., Nagy Lajos király útja 109/B., Telepes utca 24. és a Thököly út 37. alatti ingatlanra kiírt eladási pályázatot.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy 2023-ban két millió forintot biztosít a kerületnek Pest, Buda és Óbuda egyesítésének centenáriuma alkalmából megrendezésre kerülő Budapest 150 fővárosi programsorozatban való részvételhez.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb