Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közterületi zajjal járó rendezvények

Hatáskörrel rendelkezik: polgármester

Az eljárás kérelemre indul. Amennyiben a kérelem megalapozott, a rendezvény megtartása engedélyezésre kerül.

A kérelem benyújtása az alábbi módokon történhet:

 • papír alapon (1145 Budapest, Bácskai utca 53. szám alatt található Ügyfélszolgálati irodán)
 • postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. számra címezve)
 • hivatali kapun keresztül (jogi személyek esetén kötelező)

Ügymenet leírása:

Az eljárásra irányadó jogszabályok hatálya nem terjed ki

 • a vallási tevékenység végzésére, valamint
 • a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések hangosítására vonatkozó tevékenységekre.

Ügyintézéshez szükséges:

A postai úton vagy személyesen benyújtott kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól szóló 52/2008. (XII.19.) rendelete 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap adattartalma szerint kell benyújtani, a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületének meghatározása, akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján.

A kérelemhez csatolni kell:

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008. (XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap a zajforrás várható zajkibocsátására,
 • a hatásterületére vonatkozó dokumentumokat,
 • az akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján,
 • amennyiben a kérelmező képviselővel kíván eljárni, a képviseleti jogosultságot igazoló iratokat,
 • a bérleti szerződés vagy terület használatát igazoló megállapodást.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól szóló 52/2008. (XII.19.) rendelete
 • A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
 • A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

További információk:

Telefon: 06 1 872 9385
E-mail: magyar.szilvia@zuglo.hu

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb