Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közterületi zajjal járó rendezvények

Hatáskörrel rendelkezik: polgármester

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban
Az eljárás kérelemre indul. Amennyiben a kérelem megalapozott, a rendezvény megtartása engedélyezésre kerül.

Ügymenet leírása:
az eljárás nem folytatható le

 • a vallási tevékenység végzése esetében, valamint
 • a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések hangosítására vonatkozó tevékenységek esetében.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton vagy személyesen benyújtott kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól szóló 52/2008. (XII.19.) rendelete 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap adattartalma szerint kell benyújtani, a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületének meghatározása, akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján.

A kérelemhez csatolni kell:

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008. (XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap,
 • a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonatkozó dokumentumok,
 • akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján,
 • képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
 • bérleti szerződés vagy terület használatot igazoló megállapodás.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól szóló 52/2008. (XII.19.) rendelete
 • A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
 • A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

További információk:

 • Telefon: 06 1 872 9385
 • E-mail: magyar.szilvia@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig
Megosztás

Hozzászólások lezárva.