Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásba történő befogadás

A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja az alábbi személyeket:
– házastársát, – gyermekét, – a befogadott gyermekének gyermekét – szülőjét.

A bérlő írásbeli kérelmére a bérbeadó az alábbi személyek befogadásához járulhat hozzá:
testvér – féltestvér – élettárs, élettárs kiskorú gyermeke, az unoka – a bérlővel életvitelszerűen élő és befogadott gyermek házastársa és annak gyermeke.

A befogadáshoz való hozzájárulás csak a bérleti jogviszony időtartamára szól. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti.

A befogadáshoz való hozzájárulás a befogadott személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban való elhelyezés igénylésére.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

  • családi – rokoni kapcsolat igazolása pl. születési anyakönyvi kivonat másolata, házassági anyakönyvi kivonat másolata, élettársi kapcsolat igazolása: az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásba (ENYER) történő regisztrálást igazoló végzéssel és tanúsítvánnyal történhet.
  • befogadandó személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolata
  • nyilatkozat befogadáshoz

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.