Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásba történő befogadás

A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be a házastársát, a gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint a szülőjét.

A bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén a bérlő befogadhatja

  • a testvérét, féltestvérét,
  • az élettársát és az élettárs kiskorú gyermekét,
  • az unokáját,
  • a vele életvitelszerűen együtt élő és befogadott gyermekének a házastársát és annak gyermekét.

A befogadáshoz való hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti.

A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén a befogadott személy is köteles a lakást elhagyni. A befogadott személynek a hozzájárulás megadását megelőzően teljes bizonyító erejű okiratba foglalva kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén a lakást haladéktalanul elhagyja.

A befogadáshoz való bérbeadói hozzájárulás a bent lakó, nem bérlő személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban történő elhelyezés igénylésére.

A Városfejlesztési Bizottság egyedi kérelemre, mérlegelés alapján a meghatározott személyeken felül egyedi döntésében engedélyezheti a lakásba a bérlő által más személy befogadását is.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb