Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásba történő befogadás

A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be a házastársát, a gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint a szülőjét.

A bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén a bérlő befogadhatja

  • a testvérét, féltestvérét,
  • az élettársát és az élettárs kiskorú gyermekét,
  • az unokáját,
  • a vele életvitelszerűen együtt élő és befogadott gyermekének a házastársát és annak gyermekét.

A befogadáshoz való hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti.

A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén a befogadott személy is köteles a lakást elhagyni. A befogadott személynek a hozzájárulás megadását megelőzően teljes bizonyító erejű okiratba foglalva kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén a lakást haladéktalanul elhagyja.

A befogadáshoz való bérbeadói hozzájárulás a bent lakó, nem bérlő személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban történő elhelyezés igénylésére.

A Városfejlesztési Bizottság egyedi kérelemre, mérlegelés alapján a meghatározott személyeken felül egyedi döntésében engedélyezheti a lakásba a bérlő által más személy befogadását is.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán – 1145 Budapest, Bácskai utca 53. vagy letölthetők a lap alján.

Benyújtandó iratok:

  • kérelem bejelentő nyomtatvány bérlő – bérlőtárs által is aláírva + adatkezelési tájékoztató
  • adatlap – nyilatkozat a befogadandó személy adatainak feltüntetésével – a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából
  • családi – rokoni kapcsolat igazolása pl. születési anyakönyvi kivonat bemutatása,
  • házassági anyakönyvi kivonat bemutatása,
  • élettársi kapcsolat igazolása: közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat, vagy tanúsítvány bemutatása (lentebb részletezve)

Élettársak: akik közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatukkal igazolják az élettársi kapcsolatuk fennállását, vagy közjegyző által kiállított tanúsítvánnyal igazolják az élettársi kapcsolat fennállását [az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/G. § (1) bekezdés], vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 1. §-a szerint bejegyzett élettársaknak minősülnek és ezt anyakönyvi okirattal igazolják.

Letölthető nyomtatványok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb