Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásra vonatkozó vételi szándék bejelentése

I. Bérlő által bérelt lakásra

A lakás akkor idegeníthető el, ha az elidegenítés az Önkormányzat ingatlangazdálkodási koncepciójával nem ellentétes és a kérelem benyújtását követően az elidegenítéshez a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elvi hozzájárulását adja.
Az elvi hozzájárulást követően a vételár megállapítása ingatlanforgalmi értékbecslés alapján történik. Ezt követően az Önkormányzat megküldi a bérlő részére az eladási ajánlatot.
Az ajánlat elfogadását követően a Lakáshasznosítási Csoport gondoskodik az adásvételi szerződés előkészítéséről.

Önkormányzati tulajdonú lakás vásárlására jogosult elővásárlási joga alapján – a Törvényben megjelölt – bérlő, bérlőtárs, társbérlő, illetőleg hozzájárulásukkal egyenesági rokonuk, örökbefogadott gyermekük függetlenül attól, hogy tartózkodási helyük nem az elővásárlási joggal érintett lakás.
Bérlőtársak esetén az elővásárlási jog csak a lakás egészére gyakorolható.
A társbérlők a lakás tulajdonjogát az általuk kizárólagosan használt lakásrész arányában szerzik meg.
Tartási szerződés fennállása esetén a jogosult (eltartott) a lakást csak akkor vásárolhatja meg, ha az eltartó ahhoz írásban hozzájárul.

Az önkormányzati lakás vételára összkomfortos és komfortos lakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 80 %-a, félkomfortos lakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 70 %-a, komfort nélküli lakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50 %-a, szükséglakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 30 %-a.

Részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor fizetendő első vételárrészlet a vételár 20 %-a.
A vevő részére biztosított részletfizetés időtartama 15 év. A havi törlesztőrészlet egyenlő mértékben kell megállapításra a törlesztés ideje alatt.
A vételárhátralékot kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke: évi 8 %.

Ha a vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, akkor a  vételárból 10 % kedvezmény illeti meg.
Ha a vevő a vételárhátralékot a szerződés megkötése után bármikor egy összegben megfizeti a kedvezmény mértéke a vételárhátralék 10 %-a.
Ha a vevő törlesztési kötelezettségét a 15 éves törlesztési időnél rövidebb futamidővel, magasabb havi törlesztőrészlettel teljesíti, a kedvezmény mértéke a többletfizetés után 20 %.
A vételárhátralék kiegyenlítéséig az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn.
A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

Letölthető dokumentum:

II. Üresen álló lakásra

Amennyiben az elidegenítésre kijelölt lakásingatlan forgalmi értéke eléri a bruttó 10 millió forintot nyilvános versenytárgyalás útján, amennyiben bruttó forgalmi értéke a 10 millió forintot nem éri el hirdetmény útján kerül értékesítése.

Az értékesítésre meghirdetett lakásokról az önkormányzat honlapján (www.zuglo.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesülhet.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt